De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Persoonlijke toestand en verklaring op erewoord.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Persoonlijke toestand en verklaring op erewoord."— Transcript van de presentatie:

1 1 ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Persoonlijke toestand en verklaring op erewoord

2 2 Materieel toepassingsgebied Persoonlijke toestand = uitsluitingsgevallen verklaring op erewoord (Belgische en buitenlandse ondernemingen) onderzoek bij de authentieke bronnen via Digiflow (RSZ, KBO, NBB, FOD Financiën, …) (ondernemingen waarvoor deze bronnen over gegevens beschikken)

3 3 Juridische basis Verklaring op erewoord beslissing van de Ministerraad – 23/06/2006 federaal niveau omzendbrief van 23/04/2007 (BS 27/04/2007)

4 4 Vorm van de verklaring  verklaring : oexpliciete oimpliciete (te verduidelijken in principe in de aankondiging van opdracht – zie typeclausule)  aanmoediging in de omzendbrief van het gebruik van de impliciete verklaring

5 5 Doel en draagwijdte doel = de overlegging van attesten bij de indiening van de aanvraag tot deelneming of de offerte vermijden voor alle door de aanbestedende overheid geviseerde uitsluitings- gevallen (de verklaring is minder nuttig voor ernstige fout of valse verklaring vastgesteld door een aanbestedende overheid)

6 6 Onderzoek van de persoonlijke toestand onderzoek door de aanbestedende overheid vóór de gunning van de opdracht voor de eerst geranschikte inschrijver via Digiflow (indien informatie beschikbaar is bij de authentieke bron), zoniet bij de inschrijver (termijn te bepalen)

7 7 Onderzoek van de persoonlijke toestand onderzoek door de aanbestedende overheid  in principe enkel van de gevallen vermeld in de aankondiging of in de andere opdrachtdocumenten  in elk geval van de toestand inzake sociale zekerheid (omdat die ook een regelmatigheidsvoorwaarde van de offerte vormt – art. 90, KB 08/01/1996 – art. 78, KB 10/01/1996)

8 8 Beslissing tot uitsluiting de persoonlijke toestand stemt niet overeen met de oorspronkelijke verklaring op de uiterste indieningsdatum de persoonlijke toestand stemt niet meer overeen met de oorspronkelijke verklaring ->in de twee gevallen : uitsluiting en geen regularisatie mogelijk

9 9 Quid na uitsluiting ? de aanbestedende overheid verbetert de rangschikking, richt zich tot de volgende best gerangschikte inschrijver en onderzoekt zijn toestand, enzovoort

10 10 Aandachtspunten toepassing van de artikelen :  110, § 4, KB 08/01/1996  98, § 4, KB 10/01/1996 (onderzoek van de abnormale prijzen – opdrachten voor werken bij aanbesteding) gebruik van wiskundige modellen ter ondersteuning bij het nemen van de gunningsbeslissing

11 11 Type-clausule « Door eenvoudig deel te nemen aan de onderhavige overheids- opdracht verklaart de kandidaat/ inschrijver zich niet in één van de uitsluitingsgevallen te bevinden die in de aankondiging van opdracht/ bestek zijn vermeld »


Download ppt "1 ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Persoonlijke toestand en verklaring op erewoord."

Verwante presentaties


Ads door Google