De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 13 7 september 2006 CORVE DigiFlow Briefing donderdag, 7 sept. 2006, 14u Auditorium - Conscience.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 13 7 september 2006 CORVE DigiFlow Briefing donderdag, 7 sept. 2006, 14u Auditorium - Conscience."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 13 7 september 2006 CORVE DigiFlow Briefing donderdag, 7 sept. 2006, 14u Auditorium - Conscience

2 Coördinatiecel Vlaams e-government 2 van 13 7 september 2006 DigiFlow-Briefing : AGENDA  Verwelkoming & Introductie (5’) Geert Mareels, projectleider CORVE  Waarom DigiFlow ? Toelichting Beslissing van de Vlaamse Regering (15’) Bart Misseeuw, CORVE - data-integratie  Veiligheidsbeheer (15’) Serge Vermeir, CORVE - applicatie-integratie & veiligheidsbeheerder  Demo DigiFlow (35’) Luc Van Tilborgh, FEDICT - Program Manager, Application Integration & Middleware  Q & A, afspraken…

3 Coördinatiecel Vlaams e-government 3 van 13 7 september 2006 Waarom DigiFlow ? Toelichting Beslissing Vlaamse Regering DigiFlow briefing Bart Misseeuw, adviseur data-integratie, Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Tel: (0499) 59 35 92 – Fax: (02) 553 00 44 – E-mail: bart.misseeuw@bz.vlaanderen.bebart.misseeuw@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw Balkon 4, Boudewijnlaan 30, B-1000 Brussel, België Web: http://www.vlaanderen.be/e-government/http://www.vlaanderen.be/e-government/

4 Coördinatiecel Vlaams e-government 4 van 13 7 september 2006 Inhoud  DigiFlow als federaal initiatief  Wat doet Vlaanderen ?  Neveneffect : “Maatschappelijke Winst” via DigiFlow  Beslissing van de Vlaamse Regering, 14 juli 2006 –JURIDISCH –PRACTISCH  Formulering in Administratief Lastenboek  Toekomst…

5 Coördinatiecel Vlaams e-government 5 van 13 7 september 2006 DifiFlow als federaal initiatief  Algemene uitdaging = Administratieve Lastenverlaging  Federaal initiatief op het vlak van verplichte (federale !) attesten voor openbare aanbestedingen : –Verplichte Attesten (jaarrekening / RSZ / BTW) zijn voor ambtenaren digitaal toegankelijk gemaakt via “UME” (back-office) Op de federale portaal via interface : webapplicatie “DigiFlow” – mits gebruik van een ambtenaren-token –KB van 20/7/2005 bepaalt dat iedere ambtenaar die toegang heeft tot de digitale attesten deze niet langer mag opvragen aan de inschrijvers

6 Coördinatiecel Vlaams e-government 6 van 13 7 september 2006 Wat doet Vlaanderen ?  Vlaanderen : zelfde ambitie qua administratieve lastenverlaging (“Magda”, “vraag niet wat je al weet…”)  Evenveel aanbestedingen  Federale ambtenaren-token reeds gebruikt door Vlaamse ambtenarij (cf. raadpleging KBO-Webinterface)  Na uitrol van DigiFlow binnen Federale overheidsdiensten, na wegwerken kinderziektes…, komt er ruimte vrij voor extra-gebruikers (gewesten…) => VLAAMSE KEUZE IS SNEL GEMAAKT : AANSLUITEN BIJ DIT FEDERAAL INITIATIEF

7 Coördinatiecel Vlaams e-government 7 van 13 7 september 2006 Neveneffect: “Maatschappelijke Winst” via DigiFlow  Komaf maken met de verwarring voor het bedrijfsleven : de verplichting tot voorlegging van attesten varieert nu naargelang Vlaamse of federale aanbesteding  Reductie van adm. kost voor het bedrijfsleven : - op totaal van ca 35.000 Belgische overheidsopdrachten/jaar - Vlaanderen : 6000 overheidsopdrachten/jaar - 3 tot 10 inschrijvers per offerte, telkens x 5 documenten …vele miljoenen EURO besparing

8 Coördinatiecel Vlaams e-government 8 van 13 7 september 2006 Beslissing van de Vlaamse Regering, 14 juli 2006 (1) JURIDISCH : De Vlaamse Regering stelt vast dat…  via toegang tot DigiFlow aan de voorwaarde is voldaan van het KB (20/07/2005)…tot wijziging van drie koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (publicatie B.S. 22/08/2005).  Derhalve worden alle Vlaamse overheidsadministraties verplicht om tegen uiterlijk 1 januari 2007 voor alle bestekken die worden uitgeschreven, de persoonlijke situatie en de bekwaamheid van de betrokken kandidaten of inschrijvers zelf na te gaan (…). => INLOOPPERIODE tot 31.12.2006 (uitreiking tokens, training, helpdesk…) => vanaf 01.01.2007 : DigiFlow = verplicht

9 Coördinatiecel Vlaams e-government 9 van 13 7 september 2006 Beslissing van de Vlaamse Regering, 14 juli 2006 (2) PRACTISCH –Protocol-akkoord ondertekend tss FEDICT & Vlaamse Overheid –uitreiking van ambtenaren-tokens via “gedelegeerd veiligheidsbeheer” (cf. Nieuwe Beleidsdomeinen) –Gebruiksovereenkomst te ondertekenen (per beleidsdomein…?) –Per beleidsdomein : “Functioneel Verantwoordelijke” voor practische ondersteuning… Training ! FEDICT : “train the trainer” eerstelijns - Helpdesk –Creatie Samenwerkingsomgeving : labora-site voor veiligheidsbeheerders & Functionele verantwoordelijken –opmerking : sporadische aanbesteders versus regelmatige aanbesteders Handig om centraal aanspreekpunt voor DigiFlow te creëren (per beleidsdomein) waar de sporadische gebruikers terecht kunnen

10 Coördinatiecel Vlaams e-government 10 van 13 7 september 2006 Formulering in Administratief Lastenboek ?  Nood aan “coherentie”  Liefst unieke formulering… “ De aanbestedende overheid vermeldt in de aankondiging van de opdracht of in voorkomend geval in het bestek de inlichtingen of documenten welke ze via elektronische weg zal opvragen. Zij dient zelf deze inlichtingen of documenten op te vragen en de resultaten ervan in de documenten van de opdracht te bewaren” (Beslissing Vlaamse Regering, 14/07/2006)  Overleg : afd. overheidsopdrachten, voorstellen uit juridische diensten van belangrijke aanbestedende overheden… => Voorstel van formulering : zie later o.a. op de website van CORVE www.vlaanderen.be/egovernment, button “DigiFlow” www.vlaanderen.be/egovernment, button “DigiFlow

11 Coördinatiecel Vlaams e-government 11 van 13 7 september 2006 Toekomst…  Nieuwe DigiFlow-versies  Overschakeling naar Vlaamse ACM (i.p.v. token) en/of Overschakeling naar eID  Evolutie van DigiFlow-applicatie (= nu op de federale portaal) naar een Vlaamse applicatie en/of pure “back-office” integratie (UME, FSB…)

12 Coördinatiecel Vlaams e-government 12 van 13 7 september 2006 DigiFlow – briefing vragen? Straks, na de demo…

13 Coördinatiecel Vlaams e-government 13 van 13 7 september 2006 Veiligheidsbeheer DigiFlow briefing Serge Vermeir, adviseur applicatie-integratie, Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Tel: (0499) 59 35 94 – Fax: (02) 553 55 42 – E-mail: serge.vermeir@bz.vlaanderen.beserge.vermeir@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw Balkon 4, Boudewijnlaan 30, B-1000 Brussel, België Web: http://www.vlaanderen.be/e-government/http://www.vlaanderen.be/e-government/

14 Coördinatiecel Vlaams e-government 14 van 13 7 september 2006 Agenda  Actoren  Procedure Gebruiker  Structuur Veiligheidsbeheer  Aandachtspunten

15 Coördinatiecel Vlaams e-government 15 van 13 7 september 2006 Actoren  Gebruiker –Gebruikt DigiFlow om attesten op te vragen –Vraagt toegang tot DigiFlow aan Veiligheidsbeheerder  Veiligheidsbeheerder –Verleent toegang tot DigiFlow aan Gebruiker

16 Coördinatiecel Vlaams e-government 16 van 13 7 september 2006 Gebruiker  Wat heb ik nodig om toegang te krijgen tot DigiFlow? –Gebruikersnaam –Paswoord –Ambtenarentoken Pasje met 24 codes op –Toegangsrechten tot DigiFlow (Authorizatie)  Hoe? –Procedure Gebruiker –Actuele versie steeds beschikbaar op onze website –http://www.vlaanderen.be/e-governmenthttp://www.vlaanderen.be/e-government Zoekterm “digiflow”

17 Coördinatiecel Vlaams e-government 17 van 13 7 september 2006 Procedure Gebruiker  Hoe krijg ik een gebruikersnaam en paswoord? –Registreren bij federale overheid –Koppelt een natuurlijk persoon (RRN) aan gebruikersnaam en paswoord –Niet nodig indien reeds vroeger geregistreerd tax-on-web –https://www.belgium.be/ usermgmt/eGovUserMgmtwebapp/public/RegistrationIntro.do –Identificatie vereist: RRN (zie eID, eventueel oude identiteitskaart) Nummer Identiteitskaart SIS kaart nummer

18 Coördinatiecel Vlaams e-government 18 van 13 7 september 2006 Procedure Gebruiker  Hoe krijg ik een ambtenarentoken en toegang tot DigiFlow? –Aanvraagformulier: –invullen –vermelden dat toegang tot DigiFlow gewenst is –ondertekenen –laten ondertekenen door leidend ambtenaar –opsturen naar Veiligheidsbeheerder nu: Centraal Veiligheidsbeheerder (Jessica Vandendries) later: Gedelegeerd Veiligheidsbeheerder van uw beleidsdomein

19 Coördinatiecel Vlaams e-government 19 van 13 7 september 2006 Procedure Gebruiker  Doorlooptijd –Tussen opsturen van aanvraagformulier en ontvangen van token –Nu: Centrale structuur Groot aantal aanvragen 10 tot 21 dagen –Kruissnelheid: Gedelegeerde structuur uitgebouwd Normaal aantal aanvragen 5 tot 13 dagen

20 Coördinatiecel Vlaams e-government 20 van 13 7 september 2006 Structuur Veiligheidsbeheer (nu)  Centraal systeem –(Centraal) Veiligheidsbeheerder Jessica Vandendries (Corve) Serge Vermeir (Corve) Uitreiking ambtenarentoken en opvolging doorheen de hele VO

21 Coördinatiecel Vlaams e-government 21 van 13 7 september 2006 Structuur Veiligheidsbeheer (later)  Getrapt systeem –Niveau 1 : (Centraal) Veiligheidsbeheerder Jessica Vandendries (Corve) Serge Vermeir (Corve) Coördinatie beleidsdomeinen Helpdesk veiligheidsbeheer –Niveau 2 : Gedelegeerd Veiligheidsbeheerder Minstens 1 per Beleidsdomein Exact aantal afhankelijk van aantal Gebruikers Uitreiking ambtenarentoken en opvolging binnen het beleidsdomein (of deel)

22 Coördinatiecel Vlaams e-government 22 van 13 7 september 2006 Uitbouw getrapt systeem  Tijdens oktober en november 2006  Volledig uitgebouwd tegen 1 januari 2007  Speciale briefing voor Gedelegeerd Veiligheidsbeheerders –Medio oktober 2006

23 Coördinatiecel Vlaams e-government 23 van 13 7 september 2006 Aandachtspunten  Regularisatie –Vlaamse ambtenaren, die reeds een ambtenarentoken hebben –Uitbreiding bestaande authorizaties met toegang tot DigiFlow

24 Coördinatiecel Vlaams e-government 24 van 13 7 september 2006 Aandachtspunten  Verspreiding van kennis veiligheidsbeheer binnen VO –“Train the trainer” –Briefing voor Gedelegeerd Veiligheidsbeheerders Medio oktober 2006

25 Coördinatiecel Vlaams e-government 25 van 13 7 september 2006 DigiFlow briefing Nog vragen? Straks, na de demo… Meer informatie over het Vlaams e-government en de Coördinatiecel Vlaams e-government: http://www.vlaanderen.be/e-government/ http://www.vlaanderen.be/e-government/


Download ppt "Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 13 7 september 2006 CORVE DigiFlow Briefing donderdag, 7 sept. 2006, 14u Auditorium - Conscience."

Verwante presentaties


Ads door Google