De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Elektronisch aanbesteden anno 2013 Eis of wens? 7 november Daan Versteeg020-6227777.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Elektronisch aanbesteden anno 2013 Eis of wens? 7 november Daan Versteeg020-6227777."— Transcript van de presentatie:

1 1 Elektronisch aanbesteden anno 2013 Eis of wens? 7 november 2013versteeg@rozemond.nl Daan Versteeg020-6227777

2 Opzet ‘Musten’ en mogelijkheden Sinds 2004 (vigerende richtlijnen 2004/18 en 2004/17) Sinds 1 april 2013 (Aanbestedingswet 2012) Ondertekeningsperikelen (jurisprudentie) 2

3 Richtlijnen 2004/18 en 2004/17 (Bao en Bass) Elektronische verplichtingen: geen Elektronische mogelijkheden: Digitale variant publicatieblad (TED) Gebruik maken van digitale platforms (aanbestedingskalender, Negometrix, CTM, Projectned) Dynamisch aankoopsysteem/elektronische veiling Juridische voordelen: Verkorting termijnen 3

4 Aanbestedingswet 2012 c.a. Aanbestedingswet Aanbestedingsbesluit Flankerend beleid ARW 2012 Gids proportionaliteit Richtsnoeren diensten en leveringen 4

5 Aanbestedingswet 2012 c.a. Aanbestedingswet 2012 Doelstelling: De Aanbestedingswet beoogt een duidelijker en eenvormig kader te scheppen voor het plaatsen van overheidsopdrachten alsmede een lastenverlichting voor ondernemers en aanbestedende diensten te creëren. Artikel 1.6 Aanbestedende diensten die voornemens zijn een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel tot het verrichten van werken, leveringen of diensten te sluiten, dragen zorg voor een zo groot mogelijke beperking van de met de totstandkoming van die overeenkomst samenhangende en daaruit voortvloeiende administratieve lasten. Dus ‘gaan we digitaal’? 5

6 Aanbestedingswet 2012 c.a. Aanbestedingswet 2012 Verplichtingen: Digitale aankondiging Verplicht via – in ieder geval – TenderNed Opmerkelijk: de wet die voor zo veel mogelijk concurrentie moet zorgen, creëert een staatsmonopolie 6

7 Aanbestedingswet 2012 c.a. Aanbestedingswet 2012 mogelijkheden: Volledige elektronische aanbesteding via digitale platforms (aanbestedingskalender, Negometrix, CTM, Projectned) Alle mogelijkheden uit het Bao/Bass (dynamisch aankoopsysteem en elektronische veiling) 7

8 Aanbestedingswet 2012 c.a. Aanbestedingsbesluit (hfst 3 communicatie, art. 3 t/m 7) Verplichtingen igv elektronische aanbesteding: Waarborg schriftelijk of telefonisch verzoek tot deelname Waarborgen beschikbaarheid voor belanghebbende van de informatie mbt specificaties benodigd voor elektronische inschrijvingen, inclusief de encryptie Documentatie aanbestedingsprocedure, vier jaar bewaren 8

9 Aanbestedingswet 2012 c.a. Aanbestedingsbesluit (hfst 3 communicatie, art. 3 t/m 7) Verplichtingen v/h systeem igv elektronische aanbesteding: Waarborg tav elektronische handtekeningen dat wordt voldaan aan 3:15a BW Waarborg vaststellen tijdstip en datum ontvangst informatie Waarborg geheimhouding informatie inschrijvers Waarborg alleen toegang tot informatie bij gelijktijdig optreden gemachtigde personen na inschrijvingsdatum 9

10 Aanbestedingswet 2012 c.a. Aanbestedingsbesluit (hfst 3 communicatie, art. 3 t/m 7) mogelijkheden: Mogelijkheid te eisen dat bij elektronische inschrijvingen gebruik wordt gemaakt van een geavanceerde elektronische handtekening ex 3:15a BW. 10

11 Aanbestedingswet 2012 c.a. Flankerend beleid (beperkte) nadere uitwerking verplichtingen mogelijkheden Aw/Ab Geen verplichting indienen Model-K verklaring Gemiste kans door (nagenoeg) afwezigheid digitaal aanbesteden in Gids Proportionaliteit 11

12 Conclusie huidige wetgeving (bijna) niets moet, (bijna) alles mag Advies: gebruik creatieve geest Voorbeelden: de ‘marktplaats’ http://www.pianoo.nl/metrokaart-nieuwe-aanbestedingsregelgeving de ‘ZZP’-pool 12

13 Ondertekening (jurisprudentie) Vzr Haarlem 31 mei 2010, BN2434 Vzr Rotterdam 16 april 2012, BW5991 Vzr Den Haag 21 september 2012, BX8645 13

14 14 Elektronisch aanbesteden anno 2013 de wens is (nog) de vader van de gedachten Daan Versteeg versteeg@rozemond.nl 020-6227777 http://nl.linkedin.com/pub/daan-versteeg/3/1b4/938


Download ppt "1 Elektronisch aanbesteden anno 2013 Eis of wens? 7 november Daan Versteeg020-6227777."

Verwante presentaties


Ads door Google