De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een nieuw inkoopbeleid vanaf april 2016. inkoopbeleid binnen het groter kader. Verdrag Europese Unie Europese richtlijn 2014 gaat in Medio april Nederlandse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een nieuw inkoopbeleid vanaf april 2016. inkoopbeleid binnen het groter kader. Verdrag Europese Unie Europese richtlijn 2014 gaat in Medio april Nederlandse."— Transcript van de presentatie:

1 Een nieuw inkoopbeleid vanaf april 2016

2 inkoopbeleid binnen het groter kader. Verdrag Europese Unie Europese richtlijn 2014 gaat in Medio april Nederlandse aanbestedingswet sinds 1 april 2013, herziene wet Medio april - Flankerend beleid :AmvB richtsnoer Leveringen en diensten - ARW 2012 - Gids proportionaliteit Gemeentelijk inkoopbeleid

3 Wat komt eraan met de nieuwe wet? Er wordt gestuurd op: minder administratieve lasten Nog betere toegang van het midden- en kleinbedrijf tot overheidsopdrachten meer ondersteuning geven aan andere Europese beleidsdoelen, zoals het streven naar duurzaamheid en innovatie. Inkopen met een maximale duurzame waarde ;naast de prijs ook de impact op mens en milieu meenemen in het inkoopproces, 28 mei 2016 presentatie 3

4 Doelstelling inkoop gemeente Utrechtse Heuvelrug Bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente middels; 1.Risicobeheersing 2.Kostenreductie 3.Duurzaamheid ( 3xP) 4.Servicegerichtheid Waarbij de gemeente oog heeft voor lokale economie en ZZP/MKB beleidsstuk prof inkopen 2013 ev.

5 Waarom deze avond Er zullen intern per aanbesteding keuzes gemaakt moeten worden wat er gevraagd wordt aan extra eisen/wensen, anders wordt eenaanbesteding een vehikel wat zijn doel voorbijschiet. Wij willen vanavond gebruiken om ideeën op te doen, kennis te vergroten en te leren.En dit, indien toepasbaar en passend, te verwerken in de inkoopsystematiek van de gemeente 28 mei 2016 presentatie 5

6 Hoe werkt vanavond? Er zijn 4 werkgroepen U pakt twee kaartjes met de werkgroepen van uw keuze. Twee ronden van 35 minuten waarin u alles mag inbrengen over het betreffende onderwerp pauze waarin de input wordt verzameld; Korte samenvatting en afsluiting 28 mei 2016 presentatie 6

7 Toelichting werkgroepen Werkgroep 1:wat verstaan we onder de term "lokaal“ Eenduidige definitie is van belang in relatie tot de selectie systematiek bij inkoopdrachten onder de EU-drempels* Begint aan de hand van een stelling waarna u wordt uitgenodigd de voor/nadelen van deze definitie te benoemen. Werkgroep 2:Selectiemethodiek onderhandse aanbestedingen 4 selectiemethodieken worden toegelicht en hier wordt uw input gevraagd wat wenselijk/onwenselijk zijn, gaan we voor maatwerk of kiezen we 1 methodiek? Transparantie,objectiviteit,gelijke kansen zijn hier steekwoorden 28 mei 2016 presentatie 7

8 Toelichting werkgroepen Werkgroep 3:hoe nemen we de gemeentelijke doelstellingen mee in een aanbesteding? Niet alles kan altijd in 1 aanbesteding worden gevraagd SROI, milieu, ketenverantwoordelijkheid etc. en dit binnen budgetreducties, wat vragen we wel, wat vragen we niet? Is er prioritering in aan te brengen? Wat belemmert of vergroot juist kansen voor ondernemers buiten prijs/kwaliteit verhouding. Wat betekenen eisen rond oa milieu en SROI voor (lokaal) mkb/zzp ? Werkgroep 4: Hoe vinden gemeente en lokale ondernemer elkaar? Om lokale ondernemers te kunnen uitnodigen voor aanbestedingen moet de vindbaarheid worden verbeterd. Wij nodigen u uit met ideeën te komen 28 mei 2016 presentatie 8

9 It takes two to tango Inkoop is meer dan aanbesteden, de strategische vraag is: “kunnen we de genoemde doelstellingen alleen realiseren of kunnen we dit succesvoller met de markt bereiken?” 28 mei 2016 presentatie 9


Download ppt "Een nieuw inkoopbeleid vanaf april 2016. inkoopbeleid binnen het groter kader. Verdrag Europese Unie Europese richtlijn 2014 gaat in Medio april Nederlandse."

Verwante presentaties


Ads door Google