De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek gedifferentieerd toezicht De Akker datum onderzoek 31 mei 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitkomsten kwaliteitsonderzoek gedifferentieerd toezicht De Akker datum onderzoek 31 mei 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Uitkomsten kwaliteitsonderzoek gedifferentieerd toezicht De Akker datum onderzoek 31 mei 2016

2 Feedbackgesprek 1.Het beeld van de school 2.Toelichting op het beeld en verhelderingsvragen 3. Vooruitkijken: - koppeling van het zelfbeeld van de school aan het beeld van de inspectie - wat betekent dit voor de ambities en verdere ontwikkeling van de school? 2

3 Oordelen op de standaarden 3 De AkkerInspectie Kwaliteitsgebied 1 Onderwijsresultaten 1.1 Cognitieve eindresultatenVoldoendeGoed Kwaliteitsgebied 2 Onderwijsproces 2.1 AanbodVoldoende 2.2 Zicht op ontwikkelingGoedVoldoende 2.3 Didactisch handelenVoldoende 2.4 OndersteuningGoed Kwaliteitsgebied 3 Schoolklimaat en Veiligheid 3.1 SchoolklimaatVoldoendeGoed 3.2 VeiligheidVoldoende Kwaliteitsgebied 4 Kwaliteitszorg en Ambitie 4.1 Evaluatie en verbeteringGoed 4.2 KwaliteitscultuurVoldoendeGoed 4.3 Verantwoording en dialoogGoed

4 Kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten Wat gaat goed: Eindopbrengsten zijn al 3 jaar op rij hoog (rondom de bovengrens). Doelen voor niet alleen taal en rekenen, maar ook voor wereldoriëntatie en Engels. Aandachtspunten (wat kan beter): Streefdoelen formuleren ook t.a.v. de uitstroom in referentieniveaus, let daarbij ook vooral op gebieden die niet in de eindtoets worden gemeten (zoals mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. 4

5 Kwaliteitsgebied Onderwijsproces Wat gaat goed: De ontwikkeling van de leerlingen wordt goed gevolgd. De leerkrachten beheersen de basisvaardigheden van het lesgeven. Het aanbod is breed en voldoet aan de kerndoelen. Er is een taakgerichte werksfeer in de groepen De (intensieve) zorgbehoefte wordt goed in kaart gebracht en hierop wordt gehandeld. Aandachtspunten (wat kan beter): In de kleutergroepen mag de focus verlegd worden van volgen naar sturen op ontwikkeling (voorzichtigheid?). Aanbod Nederlandse taal is door de inderdaad noodzakelijke aanpassingen een beetje een lappendeken geworden. De afstemming in de klas behoeft verbetering. Het onderwijs is vooral gericht op de gemiddelde/lager presterende leerling. Leerlingen die meer aankunnen, komen te kort. Ook het tempo van de lessen kan omhoog. De lessen mogen interactiever en minder leerkracht gestuurd, de betrokkenheid van de leerlingen kan verbeterd worden. Kijk eens kritisch naar het klassenmanagement. Leerlingen wachten soms te lang en hebben geen zinvol uitloopwerk. 5

6 Kwaliteitsgebied Schoolklimaat en veiligheid Wat gaat goed: De leerlingen zijn in beeld. De focus is op het welbevingen is voelbaar en zichtbaar. Daarnaast ligt er ook een duidelijke focus op het leren. De school hanteert duidelijke regels en het pedagogisch klimaat is prettig en voorspelbaar. De leerlingen voelen zich veilig en gaan met plezier naar school. Aandachtspunten (wat kan beter): Hoewel de focus wel ligt op het leren van de kinderen mogen jullie nog wel wat ambitieuzer worden voor de leerlingen (relatie met vorige sheet). Praat wat meer met de leerlingen in plaats van over de leerlingen. Objectieve en structurele meting van de veiligheidsbeleving Aanwijzen van een vertrouwenspersoon voor de leerlingen 6

7 Kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie Wat gaat goed: De evaluatie en verbetering van het onderwijs zit qua planning en inhoud goed in elkaar. De kwaliteitscultuur wordt breed gedeeld. Jullie leveren met elkaar degelijk onderwijs en zijn ook dagelijks bezig met verdere verbetering. Tegelijkertijd is het zichtbaar dat de school nadenkt en keuzes maakt. Professionalisering heeft een duidelijke plek gekregen binnen de school. Rapportage naar belanghebbenden (ouders/bestuur) is zeer compleet. Aandachtspunten (wat kan beter): Vergeet bij externe audits het onderwijsleerproces niet. Hier liggen ook precies de mooiste verbeterkansen. Het leren van elkaar kan nog een impuls krijgen door het incidentele/persoonsafhankelijke karakter er af te halen. Naleving: er zijn te veel te korte weken (5 dagen is het uitgangspunt, 7 weken per jaar 4 dagen mag maar geen kortere lesweken plannen) 7

8 Zijn hierover vragen? 8

9 Vooruitkijken Wat zijn, gezien het kwaliteitsbeeld en de ambities, zinvolle stappen in de schoolontwikkeling? Wat is daarvoor nodig? 9

10 Schriftelijke reactie bestuur 1. Reactie in rapport (verplicht) Uw reactie als hoofdstuk in het rapport (na ontvangst conceptrapport). Hierin kunt u aangeven wat u met de bevindingen gaat doen (voornemens voor verdere verbetering). Dit wordt opgenomen in het rapport. 2. Eventuele vragen, opmerkingen, redactionele kwesties of feitelijke onjuistheden (facultatief). 3. Indien u het niet eens bent met onze bevindingen (facultatief). Na conceptrapport: U geeft aan waar u het niet mee eens bent. In de fase tussen het concept- en het definitieve rapport proberen we overeenstemming te bereiken (hoor en wederhoor). Na definitief rapport: Indien geen overeenstemming bereikt is kunt u gebruik maken van de mogelijkheid een formele ‘zienswijze’ in te dienen volgens artikel 20 en 21 van de WOT. Deze zal worden opgenomen in het rapport onder een apart kopje. 10


Download ppt "Uitkomsten kwaliteitsonderzoek gedifferentieerd toezicht De Akker datum onderzoek 31 mei 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google