De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hartelijk bedankt voor uw inzet let op: Op het parkeerterrein bij de toren zijn er extra paaltjes geplaatst, let hier vooral op tijdens het parkeren en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hartelijk bedankt voor uw inzet let op: Op het parkeerterrein bij de toren zijn er extra paaltjes geplaatst, let hier vooral op tijdens het parkeren en."— Transcript van de presentatie:

1 hartelijk bedankt voor uw inzet let op: Op het parkeerterrein bij de toren zijn er extra paaltjes geplaatst, let hier vooral op tijdens het parkeren en wegrijden. de Kerkrentmeesters.

2 Liederen en lezingen LiederenLezingen: Lied 100:1,2,3,4Psalm 145: 1-13 Lied 3051 Johannes 4: 7-16 & Lied 145:1,3Johannes 14: 23-26 Lied 653:1,4,6,7 Lied 103:1,3,4 Lied 912

3 De klok wordt geluid Wij worden stil…

4

5 Welkom en mededelingen

6 Lied 100: 1, 2, 3

7

8

9 bemoediging en groet

10 Drempelgebed

11 Lied 100: 4

12 Gebed voor de nood van de wereld

13 Gloria Lied 305: 1a, 2, 3

14 Gloria Lied 305: 1b, 2, 3

15 Gloria Lied 305: 1, 2a, 3

16 Gloria Lied 305: 1, 2b, 3

17 Gloria Lied 305: 1, 2, 3a

18 Gloria Lied 305: 1, 2, 3b

19 Gebed bij de opening van de Schriften

20 Moment voor de kinderen Verhalen, die schijnen als licht op je weg, zij willen vertellen wat God tot je zegt. Ga nu maar op weg, Gods licht gaat je voor. De oude verhalen vertellen wij door.

21 1 Een loflied van David. Ik zal U verhogen, mijn God, Gij Koning, ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer; 2 te allen dage zal ik U prijzen, uw naam loven voor altoos en immer. 3 De Here is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk. 4 Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen, zij zullen uw machtige daden verkondigen. 5 Ik zal van de heerlijke luister uwer majesteit en van uw wonderdaden gewagen. 6 Zij zullen spreken van de macht uwer geduchte daden, en uw grootheid wil ik vertellen. Psalm 145: 1-13 NBG

22 7 Zij zullen de roem uwer grote goedheid verkondigen, en jubelen over uw gerechtigheid. 8 Genadig en barmhartig is de Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. 9 De Here is voor allen goed, en zijn barmhartigheid is over al zijn werken. 10 Al uw werken zullen U loven, Here, uw gunstgenoten zullen U prijzen; 11 zij zullen van de heerlijkheid van uw koningschap spreken en van uw mogendheid gewagen, 12 om de mensenkinderen zijn machtige daden te verkondigen en de luisterrijke heerlijkheid van zijn koningschap. 13 Uw koningschap is een koningschap voor alle eeuwen, uw heerschappij is over alle geslachten. Psalm 145: 1-13 NBG

23 Lied 145: 1a, 3

24 Lied 145: 1b, 3

25 Lied 145: 1, 3a

26 Lied 145: 1, 3b

27 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 1 Johannes 4,7-16 en Johannes 14,23-26

28 14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 15 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. 16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. 23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 24 Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. 25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. 1 Johannes 4,7-16 en Johannes 14,23-26

29 Lied 653: 1a, 4, 6, 7

30 Lied 653: 1b, 4, 6, 7

31 Lied 653: 1, 4a, 6, 7

32 Lied 653: 1, 4b, 6, 7

33 Lied 653: 1, 4, 6a, 7

34 Lied 653: 1, 4, 6b, 7

35 Lied 653: 1, 4, 6, 7a

36 Lied 653: 1, 4, 6, 7b

37 Uitleg en verkondiging

38 Lied 103: 1a, 3, 4

39 Lied 103: 1b, 3, 4

40 Lied 103: 1, 3a, 4

41 Lied 103: 1, 3b, 4

42 Lied 103: 1, 3, 4a

43 Lied 103: 1, 3, 4b

44 Dankgebed en voorbeden

45 Collecte 1 e collecte:Diaconie 2 e collecte:Kerk Uitgangscollecte:Oiko Krediet Kinderen komen terug uit de nevendienst

46 Lied 912: 1, 2, 3, 4, 5, 6

47

48

49

50

51

52 Zending en zegen

53 Informatie van onze gemeente is te lezen in ons kerkblad “de Ontmoeting” en op www.pgscheemda.nl


Download ppt "Hartelijk bedankt voor uw inzet let op: Op het parkeerterrein bij de toren zijn er extra paaltjes geplaatst, let hier vooral op tijdens het parkeren en."

Verwante presentaties


Ads door Google