De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cliëntervaringsonderzoek Wonen 2011 Tragel Zorg Kwaliteitsdag VGN 09-01-2012 Jos van Hooijdonk senior adviseur kwaliteit en Veiligheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cliëntervaringsonderzoek Wonen 2011 Tragel Zorg Kwaliteitsdag VGN 09-01-2012 Jos van Hooijdonk senior adviseur kwaliteit en Veiligheid."— Transcript van de presentatie:

1 Cliëntervaringsonderzoek Wonen 2011 Tragel Zorg Kwaliteitsdag VGN 09-01-2012 Jos van Hooijdonk senior adviseur kwaliteit en Veiligheid

2 Inhoud 1.Aanleiding 2.Doel van het onderzoek 3.Wat moet het opleveren? 4.Procedure 5.Methode 6.Ervaringen met het instrument 7.Resultaat 8.Conclusie

3 1. Aanleiding Behoefte aan informatie over de ervaringen van cliënt en -vertegenwoordigers van de kwaliteit van zorg- en ondersteuning Norm uit landelijk kwaliteitskader Norm uit het eigen kwaliteits-managementsysteem

4 2. Doel van het onderzoek 1.Informatie over de ervaren kwaliteit van de zorg en ondersteuning Wat zijn de kwaliteitservaringen van cliënten, -vertegenwoordigers en begeleiders? Welke verbeterpunten komen naar voren? 2.Bouwstenen voor verbeteracties Verbeteracties samen met cliënten, -vertegenwoordigers, begeleiders en management

5 3. Wat moet het opleveren? Informatie over: Kwaliteit van bestaan Kwaliteit van de relatie tussen cliënt – medewerkers Randvoorwaarden Informatie voor: IGZ Zorgkantoor Kiesbeter.nl

6 4. Procedure Gesprekken met cliëntenraad, adviseur kwaliteit, divisiedirectie en clustermanagers Belangrijke onderwerpen voor Tragel Zorg? Vragenlijsten Verzamelen informatie via interviews (cliënten) en vragenlijsten Analyse Kwaliteit-Verbeter-Kaarten / Algemeen Rapport Verbetertraject Rapportage verbeteruitkomsten

7 5. Methode Onderzoek KwaliteitsErvaringen in Langdurende Zorg (OKE-LZ) methode Buntinx Vragenlijst –Interview cliënten –Vragenlijsten voor cliëntvertegenwoordigers en medewerkers 51 vragen over drie kwaliteitsdimensies: 27 vragen m.b.t. Inhoudelijke aspecten 14 vragen m.b.t. Voorwaardenscheppende aspecten 10 vragen m.b.t. Relationele aspecten 2 openvragen

8 5. Methode (2) Informatie afkomstig van…. Cliënten Interviews 54 (84%) Cliëntvertegenwoordigers Vragenlijst 193 (45%) MedewerkersVragenlijst 126 (34%) Cliënten met lichte/ matige beperking zijn geïnterviewd door medewerkers uit een ander cluster

9 5. Methode (3) Doorlooptijd Voorbereiding / afstemmingfebruari 2011 Ontwikkeling vragenlijsten mei Uitvoeren onderzoekjuni Verwerking gegevens augustus Resultaten beschikbaarseptember Presentatie september Verbeteracties oktober Verwachte effecten maart 2012

10 5. Methode (4) Werkwijze verbeteracties Presentatie op organisatieniveau Presentatie /bespreking op clusterniveau (cliënten, - vertegenwoordigers en medewerkers) –Toelichting uitkomsten –Prioriteren verbeterpunten –Focus op het te realiseren resultaat –Verantwoordelijke verbetergroepen Presentatie / bespreking in huiskameroverleg

11 6. Ervaringen met het instrument Communicatie met alle betrokken, cliënten, -vertegen- woordigers, management, clustermanagers, begeleiders en OR, is voorwaarde voor draagvlak Alle geledingen worden betrokken bij verbeteracties Betrokkenen zijn positief over instrument

12 6. Ervaringen met het instrument (2) Aandachtspunten 11 cliënten geven aan vragen moeilijk te vinden Onbekende interviewer werkt niet altijd Kleinschaligheid locaties

13 6. Ervaringen met het instrument (3) Kwaliteitsverbeterkaart Resultaten op clusterniveau Benoemt trots- en verbeterpunten Concreet, compact en overzichtelijk. Hierdoor is het ook te bespreken met cliënten. Goed en hanteerbaar hulpmiddel om verbeteringen in gang te zetten Cluster is zelf verantwoordelijk voor verbeteracties Animo voor verbeteracties is wisselend

14 7. Resultaat 13 verbeteronderwerpen op clusterniveau 5 verbeteronderwerpen op organisatieniveau

15 8. Conclusie Goed instrument dat ook voorziet in maatwerk Methodiek betrekt alle betrokkenen, waardoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat Kwaliteitsverbeterkaart maakt het vervolgproces concreet, compact, overzichtelijk en hanteerbaar Resultaten vooralsnog wisselend Te vroeg voor eindconclusie

16 Vragen? Dank voor uw aandacht! Meer informatie? j.vanhooijdonk@tragelzorg.nl


Download ppt "Cliëntervaringsonderzoek Wonen 2011 Tragel Zorg Kwaliteitsdag VGN 09-01-2012 Jos van Hooijdonk senior adviseur kwaliteit en Veiligheid."

Verwante presentaties


Ads door Google