De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 ‘Waardigheid en Trots’ Manon Jansen programmamanager Kwaliteit Verpleeghuizen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 ‘Waardigheid en Trots’ Manon Jansen programmamanager Kwaliteit Verpleeghuizen."— Transcript van de presentatie:

1 1 ‘Waardigheid en Trots’ Manon Jansen programmamanager Kwaliteit Verpleeghuizen

2 2 Inhoud presentatie 1.Trends 2.Doelen regeerakkoord 3.Meerwaarde Wlz 4.‘Waardigheid en Trots’

3 3 Trends We leven langer, stellen meer eisen We willen zelf ons leven inrichten Toenemende behoefte aan autenticiteit, trouw zijn aan eigen persoonlijkheid Onderscheid tussen ziek en gezond vervaagt

4 4 Zorg voor mensen die dat nodig hebben Betere kwaliteit Betrokken samenleving O.a. door hervorming langdurige zorg Doelen Regeerakkoord

5 5 5

6 6 Wlz: met professionele zorg, zo thuis als mogelijk Wettelijke verankering van: rechtszekerheid cliënten; verzekerd pakket en toegangscriteria zorgplanbespreking pgb en vpt ruimte maatwerk via zorgprofielen cliëntondersteuning via de zorgplicht van Wlz-uitvoerders Mogelijkheid tot het aanspreken van de uitvoerders van de wet op de kwaliteit innovatie via een experimenteerartikel

7 7 Kwaliteit verpleeghuizen; proces Verbetering kwaliteit doelstelling Regeerakkoord Verankering in de Wlz (in werkingtreding 1-1-2015) Rapport IGZ over de kwaliteit van de ouderenzorg Juni 2014 brief aan TK met speerpunten kwaliteitsbeleid (komen straks) Stroomversnelling door media ‘storm’ eind 2014 ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ (feb 2015)

8 8

9 9 Wat is kwaliteit? Kwaliteit van zorg  Kwaliteit van bestaan Kwaliteit van leven Kwaliteit van zorg Veiligheid Cliënt en professional

10 10 Maar ook: hebben we een realistisch beeld van het leven in een verpleeghuis?

11 11 Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuiszorg 2 sporen: 1.Streng toezicht op instellingen die hoog risico lopen op onverantwoorde zorg. 2.Kwaliteit structureel verbeteren door samenhangende acties te koppelen aan 5 speerpunten; zaak van de lange adem. Centrale thema = relatie client, mantelzorger en zorgverlener.

12 12 Speerpunt 1; Relatie cliënt, mantelzorger en zorgverlener -Over 2 jaar zijn alle cliënten of hun vertegenwoordiger eigenaar van een zorgleefplan -Zorgverleners en cliëntondersteuners in staat stellen om samen met de cliënt keuzes te maken -Gesprek voeren over risico’s en leefbaarheid -Cliëntondersteuning van vlees en bloed (doorontwikkelen) -Sterkere positie cliëntenraad als serieuze gesprekspartner -Kunnen kiezen: ZorgkaartNederland.nl

13 13 Speerpunt 2; Basis op orde -Eigentijds cliëntgericht toezicht door IGZ -Bestuurlijke ondertoezichtstelling via aanwijzingsbevoegdheid -Hulp, doorlichting en advies uit de eigen sector

14 14 Speerpunt 3; Professionaliteit -Leidraad verantwoorde personeelssamenstelling (mix opleiding, deskundigheid en competenties) -Kwaliteitskader dat bijdraagt aan de interne verbetercyclus (instrument om goede gesprek over kwaliteit te voeren; intern en extern) -Verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt -Opleiden bestaand personeel -Aandacht voor omgaan met mantelzorgers en vrijwilligers bij professionals -Emancipatie beroepsgroepen: kennisinfrastructuur en kennisagenda

15 15 Speerpunt 4; bestuurlijk leiderschap -Sector zelf: bestuurder is de motor achter kwaliteitsverbetering -Ruimte voor verpleeghuizen die goed voorbeeld willen zijn Speerpunt 5; Transparantie -Verbetering laten zien: combineren van openbare gegevens -Vermindering administratieve lasten voor verzorgenden en verpleegkundigen -Inkopen op kwaliteit: zorgkantoor ondersteunt de cliënt en koopt in op kwaliteit Verbeter de wereld, begin… Bestuurlijk leiderschap

16 16 vragen


Download ppt "1 ‘Waardigheid en Trots’ Manon Jansen programmamanager Kwaliteit Verpleeghuizen."

Verwante presentaties


Ads door Google