De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud presentatie Trends Doelen regeerakkoord Meerwaarde Wlz

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud presentatie Trends Doelen regeerakkoord Meerwaarde Wlz"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Waardigheid en Trots’ Manon Jansen programmamanager Kwaliteit Verpleeghuizen

2 Inhoud presentatie Trends Doelen regeerakkoord Meerwaarde Wlz
‘Waardigheid en Trots’ Media veel aandacht voor financiële houdbaarheid van de zorg en bezuinigingen. Lastig om door de bomen het bos te zien. Gezien belang gezondheidszorg lastig om te begrijpen waarom er bezuinigd moet worden. techniek: hoe is de financiering van de zorg geregeld in Nederland Discussie over de toekomst van de zorg – vanuit een begrotingsperspectief dwz macro-uitgaven Solidariteit in de zorg 42 sheets – niet allemaal bij langs gaan

3 Trends We leven langer, stellen meer eisen
We willen zelf ons leven inrichten Toenemende behoefte aan autenticiteit, trouw zijn aan eigen persoonlijkheid Onderscheid tussen ziek en gezond vervaagt De AWBZ, uit 1969 paste hier niet meer bij. Het was een financierinsgwet die uitging van het medisch model waarbij de langdurige zorg en de samenleving volledig los van elkaar waren georganiseerd.

4 Doelen Regeerakkoord Zorg voor mensen die dat nodig hebben
Betere kwaliteit Betrokken samenleving O.a. door hervorming langdurige zorg Niet terug naar de tijd dat participatie afhankelijk was van liefdadigheid, maar ook niet naar een samenleving, waarin het tegengaan van eenzaamheid afhankelijk is van betaalde en verzekerde zorg.

5

6 Wlz: met professionele zorg, zo thuis als mogelijk
Wettelijke verankering van: rechtszekerheid cliënten; verzekerd pakket en toegangscriteria zorgplanbespreking pgb en vpt ruimte maatwerk via zorgprofielen cliëntondersteuning via de zorgplicht van Wlz-uitvoerders Mogelijkheid tot het aanspreken van de uitvoerders van de wet op de kwaliteit innovatie via een experimenteerartikel Zorgen dat mensen met een zware! beperking terzijde kunnen worden gestaan om te leven zoals zij dat willen

7 Kwaliteit verpleeghuizen; proces
Verbetering kwaliteit doelstelling Regeerakkoord Verankering in de Wlz (in werkingtreding ) Rapport IGZ over de kwaliteit van de ouderenzorg Juni 2014 brief aan TK met speerpunten kwaliteitsbeleid (komen straks) Stroomversnelling door media ‘storm’ eind 2014 ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ (feb 2015)

8

9 Cliënt en professional
Wat is kwaliteit? Kwaliteit van zorg  Kwaliteit van bestaan Kwaliteit van leven Kwaliteit van zorg Veiligheid Cliënt en professional

10 Maar ook: hebben we een realistisch beeld van het leven in een verpleeghuis?

11 Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuiszorg
2 sporen: Streng toezicht op instellingen die hoog risico lopen op onverantwoorde zorg. Kwaliteit structureel verbeteren door samenhangende acties te koppelen aan 5 speerpunten; zaak van de lange adem. Centrale thema = relatie client, mantelzorger en zorgverlener.

12 Speerpunt 1; Relatie cliënt, mantelzorger en zorgverlener
Over 2 jaar zijn alle cliënten of hun vertegenwoordiger eigenaar van een zorgleefplan Zorgverleners en cliëntondersteuners in staat stellen om samen met de cliënt keuzes te maken Gesprek voeren over risico’s en leefbaarheid Cliëntondersteuning van vlees en bloed (doorontwikkelen) Sterkere positie cliëntenraad als serieuze gesprekspartner Kunnen kiezen: ZorgkaartNederland.nl

13 Speerpunt 2; Basis op orde Eigentijds cliëntgericht toezicht door IGZ
Bestuurlijke ondertoezichtstelling via aanwijzingsbevoegdheid Hulp, doorlichting en advies uit de eigen sector Niet alleen veilige zorg, maar ook kwaliteit van leven. Client, mantelzorgers meer betrekken en bestuurders meer aanspreken op hun bestuursverantwoordelijkheid.

14 Speerpunt 3; Professionaliteit
- Leidraad verantwoorde personeelssamenstelling (mix opleiding, deskundigheid en competenties) Kwaliteitskader dat bijdraagt aan de interne verbetercyclus (instrument om goede gesprek over kwaliteit te voeren; intern en extern) Verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Opleiden bestaand personeel Aandacht voor omgaan met mantelzorgers en vrijwilligers bij professionals Emancipatie beroepsgroepen: kennisinfrastructuur en kennisagenda

15 Speerpunt 4; bestuurlijk leiderschap
Verbeter de wereld, begin… Sector zelf: bestuurder is de motor achter kwaliteitsverbetering Ruimte voor verpleeghuizen die goed voorbeeld willen zijn Speerpunt 5; Transparantie Verbetering laten zien: combineren van openbare gegevens Vermindering administratieve lasten voor verzorgenden en verpleegkundigen Inkopen op kwaliteit: zorgkantoor ondersteunt de cliënt en koopt in op kwaliteit

16 vragen


Download ppt "Inhoud presentatie Trends Doelen regeerakkoord Meerwaarde Wlz"

Verwante presentaties


Ads door Google