De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem Het uitvoeren van milieu-audits.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem Het uitvoeren van milieu-audits."— Transcript van de presentatie:

1 Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem Het uitvoeren van milieu-audits

2 Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem Onderwerpen definitie normen algemene werkwijze aandachtspunten

3 Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem Definitie systematisch, gedocumenteerd verificatieproces objectief verzamelen bewijsmateriaal over gespecificeerd onderwerp toetsen bewijs aan audit-criteria communicatie over resultaten met klant

4 Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem Normen voor milieu-auditing ISO 14010: algemene principes ISO 14011: milieuzorgsystemen auditen ISO 14012: kwalificatiecriteria auditors EMAS bijlage II

5 Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem Milieu-audits: werkwijze oriëntatie auditvoorbereiding bedrijfsbezoek rapportage aandachtspunten

6 Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem Oriëntatie bezoek bedrijf doel audit doorlooptijd achtergronden werkafspraken bevestiging afspraken

7 Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem Audit voorbereiding auditteam vormen contactpersoon auditee document review bezoek bedrijf auditprogramma checklists maken

8 Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem Bedrijfsbezoek introductie interviews verzamelen bewijs rondgang evaluatie afsluiting

9 Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem Introductie auditteam voorstellen toelichting audit programma doornemen actuele zaken werkafspraken

10 Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem Interviews

11 Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem Verzamelen bewijsmateriaal logboeken metingen en registraties keuringsrapporten inspectielijsten correspondenties verslagen

12 Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem Rondgang toetsen praktijk milieuzorg steekproef verificatiemethode gesprekken met personeel eventueel foto’s

13 Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem Evalueren bezoek verzamelen van de bevindingen vergelijken met toetsingskader belangrijkste bevindingen maken samenvatting resultaten vaststellen vervolgacties

14 Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem Afsluiting bezoek voor management bedanken auditee samenvatting resultaat vervolgtraject afspraken maken

15 Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem Rapportage doel audit auditteam programma bevindingen afwijkingen conclusies (aanbevelingen) Score op onderdelen milieuzorgsysteem

16 Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem Afwijkingenrapport tekortkoming noteren acceptatie door verantwoordelijke corrigerende maatregel termijn realisatie aangeven

17 Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem Follow up actieplan op te stellen door auditee bewaken voortgang actieplan uitvoeren re-audit (opdrachtgever) status vaststellen bij volgende audit adviseren bij opstellen actieplan

18 Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem Aandachtspunten (1) voorbereiding van de audit opstellen en gebruik van vragenlijsten houden van interviews/gesprekken

19 Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem Aandachtspunten (2) rol van de begeleider van de auditee uitvoeren van verificaties

20 Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem


Download ppt "Onderdelen van een arbo- milieuzorgsysteem Het uitvoeren van milieu-audits."

Verwante presentaties


Ads door Google