De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Auditprogramma 2007 Resultaten Raadgevend Comité - 27 februari 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "Auditprogramma 2007 Resultaten Raadgevend Comité - 27 februari 2008"— Transcript van de presentatie:

1 Auditprogramma 2007 Resultaten Raadgevend Comité - 27 februari 2008
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Auditprogramma 2007 Resultaten Raadgevend Comité februari 2008 Bert Matthijs

2 De hoofdactiviteiten van het FAVV
Auditprogramma 2007 Drie activiteitenpijlers werden uitgewerkt om het auditprogramma vast te leggen Pijler Pijler Pijler 3 Kwaliteitshandboek ISO De hoofdactiviteiten van het FAVV Reglement 882/2004 Andere activiteiten (B&B, Logistiek, IT, Juridische Dienst …)

3 Pijler 1 : ISO 9001: programma

4 Pijler 1 : ISO 9001: vaststellingen
Algemeen : werking OK (medewerkers kennen taken, samenwerking, …) Verschillende aanbevelingen tot verbeteren van werking/procedure Documentatie (organigram, procedures, registraties, afspraken met klanten, …) Formaliseren en meten van kwaliteitsdoelstellingen Uitvoeren van directiebeoordeling

5 Pijler 1 : ISO 17025 : programma
In alle labo’s : Systeemaudits : 8 audits Technische audits : 9 audits (analysemethoden) Voornamelijk door Q-team labo’s – soms onder begeleiding van medewerker cel Interne Audit Vaststellingen vooral technisch / in relatie met ISO 17025

6 Pijler 2 : hoofdactiviteiten : programma

7 Pijler 2 : vaststellingen (1)
Algemeen PCE Goede interne communicatie binnen de geauditeerde diensten Goede organisatie van de inspecties en naleven van het inspectie- en staalnameplan Goede kennis van de controleagenten van de wetgeving in voege en goede uitvoering van het inspectiewerk overeenkomstig de procedures Gebruik van checklists : Het gebruik van checklists is algemeen verspreid en wordt over het algemeen ook aanvaard Checklisten bieden een zekere garantie op uniformiteit van controles

8 Pijler 2 : vaststellingen (2)
Algemeen PCE Het systeem kan verbeterd worden door te werken aan meer / betere interne gedocumenteerde procedures betreffende de organisatie, de verdeling en de uitvoering van de taken alsook de rapportering en de interne controle : De mate van toepassing van interne controles is sterk afhankelijk van de geauditeerde dienst en blijft in een aantal gevallen te informeel. Mondelinge communicatie wordt onvoldoende geformaliseerd Verantwoordelijkheden worden gedeeld maar niet geformaliseerd

9 Pijler 2 : vaststellingen (3)
Algemeen : Hoofdbestuur Communicatie : Bij thema’s waarbij verschillende entiteiten betrokken zijn, worden vaker problemen vastgesteld Het systeem van communicatie tussen Hoofdbestuur – buitendiensten hangt sterk af van de betrokken entiteiten / diensten Communicatie gebeurt langs verschillende kanalen, zodat het soms moeilijk is het algemeen overzicht te behouden De interne instructies, dienstnota’s, checklists bevatten soms onduidelijkheden of zijn niet voldoende duidelijk.

10 Pijler 3 : programma Administratieve boetes : 1 audit
Geauditeerde entiteit Scope Geplande uitvoerings-datum Effectieve uitvoerings-datum Juridische dienst Werking van het Commissariaat voor de behandeling van administratieve boetes 13 tot 20 september

11 Pijler 3 : vaststellingen
Administratieve boetes : Goed werkend systeem, maar met een aantal regels die niet geformaliseerd zijn Eigen juridisprudentie uitgebouwd ter uniformisering van het toekennen van de boetebedragen Goede samenwerking met de Parketten Rapportering in het jaarverslag kan beter Goede en uitgebreide taakverdeling, maar efficiëntiewinst lijkt mogelijk m.b.t. de besluitvorming

12 Evaluatie procedures Interne Audit
Opmaak auditprogramma Procedure laat toe om tot geïntegreerd programma te komen Risico-analyse blijft beperkt Nog onvoldoende zicht hoe te voldoen aan EU-criterium m.b.t. “voldoende afdekking over periode van 5 jaar”  vraag werd gesteld aan FVO

13 Evaluatie procedures Interne Audit
Uitvoeren van audits Goede medewerking + open geest van geauditeerden Goede ondersteuning van topmanagement Samenwerking met NICE verloopt steeds beter Voorbereiding en rapportering vragen meer werk dan verwacht. Toch worden doorlooptijden grotendeels gerespecteerd Voorleggen van draft-rapport voor comments wordt geapprecieerd Systeem van actieplannen komt op gang Focus tot nu toe vooral op in plaats stellen van systeem ex-labo’s. Stilaan komen tot grotere integratie met systeem labo’s.


Download ppt "Auditprogramma 2007 Resultaten Raadgevend Comité - 27 februari 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google