De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water STAND VAN ZAKEN 1. wetsvoorstel splitsing energiebedrijven 2. statutenwijziging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water STAND VAN ZAKEN 1. wetsvoorstel splitsing energiebedrijven 2. statutenwijziging."— Transcript van de presentatie:

1 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water STAND VAN ZAKEN 1. wetsvoorstel splitsing energiebedrijven 2. statutenwijziging Essent 3. statutenwijziging Brabant Water Presentatie cie BM/EMG 30 september 2005

2 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water 1. WETSVOORSTEL SPLITSING doel: onafhankelijk beheer van elektriciteits- en gasnetten beter voor consument: betrouwbare energievoorziening tegen concurrerende prijs

3 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water Ons doel: nutsnota 2000: na borging leveringszekerheid voor ‘gebonden klant’; verkoop aandelen Essent en Obragas

4 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water ADVIES RAAD VAN STATE financiële risico’s niet goed in kaart Europese richtlijnen verplichten niet bestaande instrumentarium beter benutten aanvullende compensatieregeling verlies waarde aandelen instellen

5 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water REACTIE KABINET onafhankelijk netbeheer cruciaal voor goede marktwerking optimale transparantie en toezicht kosten splitsing proportioneel uitzicht op 49% privatisering netwerkbedrijf

6 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water GEVOLGEN effect waarde aandelen nog onbekend geen compensatie eventueel verlies door rijk werkgelegenheid Brabant onder druk

7 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water SCENARIO’S aannemen wet: verplichte splitsing, niet verplichte verkoop verwerpen wet: ongedeeld Essent in overheidshanden

8 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water OBRAGAS/RWE commerciële deel en 49% netwerk al verkocht; 51%netwerk (tijdelijk) geblokkeerd door ministerie EZ overgangstermijn voor RWE/Obragas 2 jaar na inwerking treding wet

9 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water PLANNING wetsvoorstel: bespreking TK eind 2005, EK voorjaar 2006 effectuering vanaf 1 januari 2008 mogelijke rechtsgang: disproportionaliteit en belemmering vrij verkeer van kapitaal

10 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water 2. STATUTENWIJZIGING ESSENT provincie grootaandeelhouder: 30,8% nieuwe Wet wijziging structuurregime: meer bevoegdheden aandeelhouders

11 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water overleg met Overleggroep Aandeelhouders Essent, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen Essent advies van Loyens en Loeff en Simmons en Simmons (onderschreven door PS)

12 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water DISCUSSIEPUNTEN/rapport S&S 1. directe benoemingsrecht commissarissen 2. invoering verzwakt regime 3. bestemming winst 4. goedkeuring belangrijke besluiten 5. blokkeringsregeling 6. bezoldiging 7. oproeping AvA 8. statuten of convenant?

13 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water 1.BENOEMINGSRECHT COMMISSARIS voorstel : versterkt aanbevelingsrecht AvA voor 3 commissarissen opnemen in statuten Uitkomst : versterkt aanbevelingsrecht AvA voor 3 commissarissen opnemen in reglement aandeelhouderscommissie

14 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water 2. INVOERING VERZWAKT REGIME voorstel : AvA benoemt en ontslaat op basis van onderlinge regeling tot samenwerking de RvB. Eventueel later effectueren uitkomst : niet overgaan tot verzwakt structuurregime AvA kan wel vertrouwen in RvC opzeggen

15 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water 3. BESTEMMING WINST voorstel : ter vrije beschikking van AvA uitkomst : overgenomen

16 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water 4. GOEDKEURING BELANGRIJKE BESLUITEN voorstel : voorafgaande goedkeuring AvA voor belangrijke (voorbereidings)besluiten uitkomst : strategie bedrijf wordt in AvA besproken. € 0 - € 500: RvB € 500 – 1/3 activa: beoordeling aandeelhouderscommissie, niet akkoord: terug naar AvA > 1/3 activa: via AvA

17 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water 5.BLOKKERINGSREGELING/ KWALITEITSEIS voorstel : schrappen uitkomst : overgenomen Overdracht van aandelen vergt wel goedkeuring AvA (en nader onderzoek)

18 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water 6. BEZOLDIGING voorstel : beloning top aan voorafgaande goedkeurig AvA onderwerpen uitkomst : nog in onderzoek i.o.m aandeelhouder en Hay-groep. Komt t.z.t terug in AvA ter vaststelling

19 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water 7. OPROEPING AvA voorstel : houders van 10% of meer van geplaatst kapitaal moeten AvA kunnen oproepen uitkomst : overgenomen

20 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water 8. STATUTEN OF CONVENANT? voorstel : geen convenant invoeren. Daarin te maken afspraken horen thuis in statuten uitkomst : overgenomen

21 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water PLANNING voorstel statutenwijziging in cie B&M/cie EMG op 28 oktober 2005 bijzondere aandeelhoudersvergadering 22 december 2005 bezoldiging: 2006

22 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water 3.STATUTENWIJZIGING BRABANT WATER provincie: 32% aandelen in verlengde discussie statuten Essent: pleidooi voor ruimere bevoegdheden AvA

23 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water DISCUSSIEPUNTEN 1. profiel en samenstelling RvC 2. goedkeuring investeringsbesluiten 3. oproepingsrecht AvA en agenderingsrecht 4. aandeelhouderscommissie 5. bezoldigingsbeleid 6. invloed op winstbestemming

24 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water 1. PROFIEL RvC uitgangspunt : 10 leden waarvan 2 op voordracht provincie (4 op voordracht gemeenten, 3 aanbeveling OR, 1 via waterschap) voorstel : overgenomen

25 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water 2. GOEDKEURING INVESTERINGS BESLUITEN was : meer dan 1/3 van activa nu : bedragen boven 1/6 van de activa vergen goedkeuring AvA

26 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water 3. OPROEPINGSRECHT AvA wens : oproepingsrecht en agenderingsrecht AvA uitkomst : overgenomen

27 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water 4. AANDEELHOUDERSCOMISSIE voorstel om commissie in te stellen, is overgenomen

28 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water 5. BEZOLDIGINGSBELEID voorheen : bevoegheid RvC nu : AvA

29 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water 6. INVLOED WINSTBESTEMMING winstbestemming: RvC geen recht van goedkeuring maar RvC wordt gehoord; AvA stelt vast

30 AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water PLANNING definitief voorstel statutenwijziging cie BM/EMG 28 oktober 2005 1 december bijzondere aandeelhoudersvergadering


Download ppt "AANDEELHOUDERS ESSENT Statuten obragas BEZOLDIGINGSBELEID Brabant Water STAND VAN ZAKEN 1. wetsvoorstel splitsing energiebedrijven 2. statutenwijziging."

Verwante presentaties


Ads door Google