De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opvang van asielzoekers en vergunninghouders OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), Arianne vander Rijst – 10 juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opvang van asielzoekers en vergunninghouders OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), Arianne vander Rijst – 10 juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Opvang van asielzoekers en vergunninghouders OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), Arianne vander Rijst – 10 juni 2016

2 OTAV: OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders Vraaggerichte ondersteuning van gemeenten Waardevrij, samenwerking van gemeenten (VNG) en Rijk Helpdesk (telefoon, email, website) Accountmanagers, expertpool Kennisontwikkeling / goede voorbeelden Databank praktijkvoorbeelden OTAV-nieuwsbrief Online forum VNG – voor en door gemeenten

3 Bestuursakkoord November 2015, nadruk op: Sluitende aanpak van asielopvang en huisvesting Doorstroom en integratie vergunninghouders Regietafels / procesafspraken. April 2016 (uitwerkingsakkoord) Bevordering integratie door inzet op onderwijs, werk en gezondheidsbevordering Blijven is meedoen Sluitende keten van noodopvang tot met burgerschap.

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

5 Cijfers instroom Totale instroom asielzoekers in 2015: ca. 59.000 Ca. 70% van de asielzoekers krijgt een vergunning (cijfers 2015) Nareizigers (gezinnen)? In de opvang: ruim 46.000 personen, waarvan ruim 15.000 vergunninghouders (feb 2016). Taakstelling gemeenten: 2016: 43.000 (20.000 + 23.000) 2017: naar schatting evenveel als in 2016

6 Samenstelling 25% jonger dan 18 jaar 38% 18-30 jaar 35% 30-50 jaar 2% 60+ 2/3 mannen 1/3 vrouwen (Bron COA, op 15 februari) Bron IND: over 2015

7 Minderjarigen Meegekomen in een gezin. Alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV) Kwetsbare groep Kleinschalige opvang, in de regio blijven. Nidos: t/m 14 jaar, met of zonder vergunning -> in opvanggezin 15 t/m 17 jaar, met vergunning -> kleinschalige opvang, met begeleiding

8 Planmatige aanpak huisvesting Analyse van lokale situatie; taakstelling, mutaties, prognose, evt knelpunten. Samenwerking met corporaties, buurgemeenten, partners, makelaars, inwoners etc. Financiële analyse, oa subsidiemogelijkheden. Regelingen In sommige provincies zijn eigen regelingen. Landelijke subsidieregeling tbv vergunninghouders. Gemeentelijk versnellingsarrangement (GVA, max 24 mnd).

9 Subsidieregeling huisvesting VH Uitbreiding bestaande woningvoorraad. Subsidie € 6.250 per gehuisveste vergunninghouder. Voorwaarden: Minstens 4 personen in woonunit, minimaal 4 van 18+. Kostendelersnorm bijstand moet kunnen worden toegepast. Geen recht op huurtoeslag (dus lage huurprijs). Alleen voor vastgoed zonder permanente woonbestemming. Moet minimaal 5 jaar blijven bestaan. Voorbeelden: Transformatie kantoorpand, school, zorgvastgoed. https://vng.nl/onderwerpenindex/asiel/asielbeleid-en-integratie/huisvesting-statushouders

10 Gemeentelijk versnellingsarrangement Tijdelijke huisvesting, voor max. 24 maanden vanaf datum vergunningverlening, daarna definitieve huisvesting door gemeente. Huisvesting niet bestemd voor permanente bewoning. Vergunninghouder telt bij plaatsing mee voor de taakstelling. Gemeente ontvangt middelen voor maatschapp begeleiding. COA verstrekt vergoeding voor voedsel, kleding, zakgeld Gemeente ontvangt tegemoetkoming woonkosten (€ 50,- per volwassene per week, € 25,- per kind per week) GVA is tijdelijke regeling – tot 1 jan. 2017 Voorbeeld: - vakantiewoningen, logies / stacaravan / recreatieve opties - Leegstaand vastgoed

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rol COA Opvang van asielzoekers door tijdelijk onderdak in reguliere opvang (AZC’s) of noodopvang. Begeleiding en voorlichting aan de vluchtelingen. Voorzien in dagelijkse kosten asielzoeker. Handhaven van de veiligheid in de opvanglocaties. Onderwijs en zonodig jeugdhulp voor kinderen. Diverse vormen van dagbesteding binnen en buiten terrein.  Zodra een asielzoeker een vergunning krijgt, kan hij of zij zich vestigen in een gemeente.  Vergunninghouder wordt gekoppeld aan gemeente.

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rol gemeente Huisvesten en laten integreren vergunninghouder. Overleg met COA over opvanglocaties -> Besluit College van B&W. Huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning Het Rijk bepaalt de aantallen (de zgn. ‘taakstelling’) Maatschappelijke begeleiding vergunninghouders. Ondersteunen vergunninghouders als ‘reguliere inwoners’ (denk aan: participatie naar werk, jeugdzorg etc.). Bed, bad, brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

13 Participatieverklaring Budget maatschappelijke begeleiding verhoogd van €1.000,- naar €2.370,- per gehuisveste statushouder in 2016. Participatieverklaring als start van de inburgering en onderdeel van maatschappelijke begeleiding. Financiering van €2370,- wordt structureel (uitwerkingsakkoord) In 2016 ook voor 16- en 17-jarigen

14 Wijziging Wet Inburgering Participatieverklaring wordt onderdeel van de Wet Inburgering. Gemeenten bieden p-verklaring en maatschappelijke begeleiding aan. Wanneer p-verklaring niet ondertekend wordt, alleen sanctie voor inburgeraar en niet voor gemeente. - > Wetswijzing ligt nu ter consultatie - > Vermoedelijke ingangsdatum: 1 juli 2017

15 Landelijke afspraken Richtlijnen maatschappelijke begeleiding: praktische hulp hulp bij start inburgering stimuleren participatie en integratie uitvoering p-verklaringstraject Voorwaarden p-verklaring: Inleiding Nederlandse kernwaarden die aansluiten bij begrippen uit de verklaring, d.m.v. workshop of gesprek Aanbieden en ondertekenen verklaring

16 November 2015 Bestuursakkoord April 2016 Uitwerkingsakkoord Juli 2017 Wetswijziging Na zomer: Plan of brief gemeenten over p- verklaringstraject 3 maanden na plan: Start uitvoering Ondertekenen p- verklaring: Max 1 jaar na huisvesting Voor gemeenten: Tijdlijn participatieverklaring

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat houdt gemeenten bezig? Huisvesting Analyse effecten in sociaal domein Financiële scenario’s - totaalplaatje? - wensen van en vragen aan College en Raad Sociale spanningen (‘boze of bange burgers’)

18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Onze observaties Huisvesting is pas het begin. Behoefte aan scenario’s instroom nareizigers. Onduidelijkheden bij opvang AMV (minderjarigen). Integreren naar... de participatiesamenleving. Verdergaande samenwerking in de regio. Maatschappelijke spanningen / rechtsradicalisme. Talloze initiatieven tbv matching naar werk. Onderwijs en opleiding … puzzelen Verbindende rol van politieke ambtsdragers.

19 Meer weten? Accountmanagers, zie www.vng.nl/OTAVwww.vng.nl/OTAV Voor Noord-Holland: Arianne van der Rijst, 06-54203765 Arianne.Rijst@minbzk.nl Helpdesk: (070) 373 83 98, otav@vng.nlotav@vng.nl www.vng.nl/otavwww.vng.nl/otav - abonneer op weekoverzicht Forum sociaal domein (via vng.nl) Databank praktijkvoorbeelden VNG Nieuwsapp


Download ppt "Opvang van asielzoekers en vergunninghouders OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), Arianne vander Rijst – 10 juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google