De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenvatting van behandelde lesstof. Hierbij de beloofde presentaties Overige vragen tijdens workshop: het genoemde ISSA report wordt ook doorgestuurd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenvatting van behandelde lesstof. Hierbij de beloofde presentaties Overige vragen tijdens workshop: het genoemde ISSA report wordt ook doorgestuurd."— Transcript van de presentatie:

1 Samenvatting van behandelde lesstof

2 Hierbij de beloofde presentaties Overige vragen tijdens workshop: het genoemde ISSA report wordt ook doorgestuurd : ROI cijfer 2.2 en toelichting op blz 15/16 http://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/praev_lohnt_sich/wirtschaf t/documents/kurzbericht_praev_engl.pdf Geinteresseerden in de NNAC benadering die op de hoogte willen blijven/ belangstelling hebben voor een pilot project kunnen zich aanmelden via de website van GPM training www.gpmtraining.nlwww.gpmtraining.nl Geinteresseerden in het werk van stichting preventieprofessionals kunnen zich verder informeren/aanmelden via de website: www.preventieprofessionals.nlwww.preventieprofessionals Allemaal veel succes met het preventiewerk !!!! Gerard de Groot en Peter Bakker

3

4 De RIE effectief inzetten als middel Peter Bakker MSc en Gerard de Groot MSc

5

6 Peter Bakker MSc en Gerard de Groot MSc Preventie Professionals Nederland

7 Stichting zonder winstdoel die wil stimuleren dat door effectieve preventie werk veiliger en gezonder wordt door: Preventie Professionals Nederland aandacht kennis delen samenwerken innoveren

8 bestuurder/oprichter Stichting Preventie Professionals Nederland Preventie Professionals Nederland éérst nadenken! inleider PPNL: Peter Bakker

9 bestuurder/oprichter Stichting Preventie Professionals Nederland Preventie Professionals Nederland inleider PPNL: Gerard de Groot Werken moet fijn zijn!

10 De RIE een interventieGerard Deel 2 Programma De RIE een oriëntatie Peter De RIE een valkuilGerard De RIE een systeemonderdeelPeter Deel 1 PAUZE Evaluatie en follow up De RIE als middel kennismaken De RIE als doel

11 Wie ben je? Wat wil je vanmiddag? Wat wil je niet? Wanneer is jouw middag succesvol? En heb je …. een arbo successtory? Deelnemers workshop

12 Hoe is het zo gekomen? Wat is de praktijk? Wie moet en doet wat en hoe? De RIE een oriëntatie

13 Arbowet art 5 Arbowetart 13 Arbowet art 14 Arbowetart 16 en 17 Arbobesluit art 1.36 Arbobesluit art.141 Arbobesluit art. 2.2 Arbobesluit art 2.15 Arbobesluit art 4.12 -20 Arbobesluit 2.28 Arbeidstijdenwet Wet op de ondernemingsraden ARIE, BRZO PSA Carcinogenen Arboregeling art2.0 a 2.0 2.1 V+ G plan jeugdige zwangere Wettelijk tbv RIE

14 Wat is úw praktijk?Wat is de praktijk? Bedrijfssituatie? Stand/actualiteit en kwaliteit van de RIE? Wat is er allemaal door de RIE verbeterd? Is de interne deskundige beschreven in de RIE? Wat is er gebeurd op het gebied van PSA? Wat is er gebeurd mbt van fysieke belasting? Wat is u w rol? Wat zijn uw vragen of problemen?

15 De RIE een valkuil ?

16 16 Kaderrichtlijn 89/391/EEG risico’s evalueren beschermingsmaatregelen treffen schriftelijk risico’s inventariseren en evalueren plan van aanpak schriftelijk Arbowet

17 17 1931 Herbert William Heinrich: 88 percent of all workplace accidents and injuries/illnesses are caused by ‘man-failure’.

18 Gedrag is héél belangrijk voor de veiligheid (en gezondheid). Preventie Professionals Gedragsbeïnvloeding in bedrijven? gedrag management gedrag management gedrag leidinggevenden gedrag leidinggevenden gedrag uitvoerenden gedrag uitvoerenden risico’s bij werkuitvoering risico’s bij werkuitvoering + veilig onveilig

19 nvvk Gerard de Groot19 Als je risico’s inventariseert, dan is het waarnemen van onveilige en ongezonde werkuitvoering (en het vaststellen van de reden daarvan) het belangrijkste onderwerp. Niet het beoordelen van procedures of werkplekken. Stelling 1 focus

20 20 Kwaliteit en compleetheid van de RIE Arbowet Beeld: de kwaliteitsborging van de RIE rammelt. Deze kan goed zijn, maar ook onder de maat. (net als andere arbodienstverlening) Punt van zorg: Een niet goed uitgevoerde, maar wel goedgekeurde RIE, kan negatief uitwerken: -de aandacht gaat naar de verkeerde onderwerpen, -de bereidheid om te werken aan niet opgenomen probleempunten wordt lager dan zonder een RIE.

21 nvvk Gerard de Groot21 Kwaliteit RIE Stelling 2 Beter geen RIE dan een slechte RIE.

22 22 middelen doel veilig en gezond werk PVARIE verbeteren beheersen risico’s rankenrisico’s managen R = W x B x E Fine en Wiruth R = D x W x B x E De Groot

23 23 Wanneer heb je meer kans op een ongeval? Als je een week onveilig werkt? Wanneer heb je meer kans op een aandoening? Als je een week verontreinigde lucht inademt? Als je een half jaar onveilig werkt? Als je een half jaar verontreinigde lucht inademt?

24 nvvk Gerard de Groot24 Een tijdrovende procedure van RIE opstellen en plan van aanpak maken en bespreken is risicoverhogend. Stelling 3

25 25 Om werk veiliger en gezond te maken is er een beperkt budget. Tijd geld en middelen kunnen één keer worden ingezet. Beschikbaar gebruikt voor RIE en PVA over voor beheersmaatregelen

26 nvvk Gerard de Groot26 De RIE opstellen gaat ten koste van verbeteringen doorvoeren. Stelling 4

27 27 succesvolle maatschappelijk verantwoorde, veilige, gezonde en duurzame werkuitvoering gewenste resultaten bedrijfsbeleid SHEQ beleid werkuitvoering managenleiden

28 nvvk Gerard de Groot28 Je kunt beter de beheersing beoordelen dan de gevolgen van onvoldoende beheersing. Stelling 5

29 De RIE een interventie ?

30 GPM training & consult heeft een model opzet ontwikkeld onder de naam No Nonsense Arbo Check (NNAC). We behandelen het hier. Steeds meer ervaren professionals zetten de RIE in als een interventiemiddel: een methode om verbeteringsprocessen te starten of te ondersteunen. Dit betreft dan bedrijfsspecifieke aanpakken op persoonlijke titel. De RIE een interventie

31 NNAC No Nonsense Arbo-Check Een product van GPM training & consult © GPM

32 1.bewustwording 2.beeldvorming 3.actie interventiedoelen NNAC

33 betrokkenheid en verantwoordelijkheid - geen window dressing - geen bijzaken maar hoofdzaken - de echte oorzaken - een mening is ook een feit Benadering

34 klassiek versus NNAC klassiek expertbenadering wat wil je?gevaren beheersen eerste doelrisico’s inventariseren vervolgactieplan van aanpak opstellen belangrijke procesaspecten kwaliteit volledigheid verbeterstartuitvoeren plan van aanpak ontwikkelingmanagement systeem kenmerkenbureaucratische organisatie, blijvende inspanning NNAC organisatie coaching bewustwording aandacht arbo draagvlak voor verandering discussie en beeldvorming tempo betrokkenheid direct steeds hogere doelen veerkrachtige organisatie, blijvende beheersing

35 Het risico wordt gezocht: Symptoom van onvoldoende beheersing. De tekorten worden verholpen NNAC Beheerssysteem en draagvlak worden beoordeeld en verbeterd. De risicobeheersing wordt verbeterd. klassiek

36 RIE-aanpakken upgraden naar een effectievere benadering: Dit traject is in ontwikkeling. No-nonsense arbobeheerscheck in 5 stappen De verkenning van een andere aanpak Sneller en meer resultaat gericht door: - inzet op maximale risico reductie - direct ook naar blijvende oplossingen kijken - procesgerichte benadering - rekening houden met cultuur en gedragsbeïnvloeding

37 1.directie of managementteam ( MT) wettelijk aansprakelijk, strategie en budgetbeheer 2.medezeggenschap: OR of personeelsvertegenwoordiging (OR) wettelijke taken WOR en Arbowet 3.leidinggevenden op diverse niveaus (LG) hebben wettelijke taken werkgever gedelegeerd gekregen 4. medewerkers met uitvoerende taken (UITV) belangrijkste partijen

38 basis voorwaarden arbobeleid kennis van risico’skennis van veilige werkwijze veilige arbeidsplaatsen veilige arbeidsmiddelen veilig werkproces veilig laten werken uitvoering werkvoorbereiding taakopdracht toezicht correctie ondersteuning veilig werken melden tekorten signalen, gevaren beleving schade ongevallen psychisch ziek fysieke klachten lawaai gevaarlijke stoffen overig steun mt/org eigen mogelijkheden steun lg/org risico’s en belasting veilig (willen)werken arbobeheersysteem overleg MT/ OR LG + uitv. LG uitv. LG uitv. LG uitv.

39 De bedrijfsgenoten gaan deels zelf bepalen hoe goed of slecht ze de beheersing van veilig en gezond werken voor elkaar hebben. Belangrijk: praten over veilig en gezond werken! De betreffende groep scoort groen, oranje of rood voor een bepaald element uit het schema. Hiervoor moet een groepsmening ontstaan. Dat betekent dat discussie gevoerd worden over: −de feitelijke situatie −het oordeel daarover −eventueel de achtergrond van verschillen in de beoordeling −de discussie kan de vraag oproepen naar een deskundig oordeel zelfbeoordeling

40 basis voorwaarden uitvoering beleving schade arbobeleid kennis van risico’skennis van veilige werkwijze veilige arbeidsplaatsen veilige arbeidsmiddelen veilig werkproces veilig laten werken werkvoorbereiding taakopdracht toezicht correctie ondersteuning veilig werken melden tekorten signalen, gevaren ongevallen psychisch ziek fysieke klachten lawaai gevaarlijke stoffen overig steun mt/org eigen mogelijkheden steun lg/org risico’s en belasting veilig (willen)werken arbobeheerssysteem arbobeleid arbobeheersysteem kennis van risico’skennis van veilige werkwijze veilige arbeidsplaatsen veilige arbeidsmiddelen veilig werkproces veilig laten werkenveilig (willen)werken werkvoorbereiding taakopdracht toezicht correctie ondersteuning veilig werken melden tekorten signalen, gevaren steun mt/org eigen mogelijkheden steun lg/org risico’s en belasting

41 arbobeleid kennis van risico’skennis van veilige werkwijze veilige arbeidsplaatsen veilige arbeidsmiddelen veilig werkproces veilig laten werken werkvoorbereiding taakopdracht toezicht correctie ondersteuning veilig werken melden tekorten signalen, gevaren ongevallen psychisch ziek fysieke klachten lawaai gevaarlijke stoffen overige schaden steun mt/org eigen mogelijkheden steun lg/org risico’s en belasting veilig (willen)werken arbobeheerssysteem arbobeleid arbobeheerssysteem kennis van risico’skennis van veilige werkwijze veilige arbeidsplaatsen veilige arbeidsmiddelen veilig werkproces veilig laten werken veilig (willen)werken werkvoorbereiding taakopdracht toezicht correctie ondersteuning veilig werken melden tekorten signalen, gevaren steun mt/org eigen mogelijkheden steun lg/org risico’s en belasting voorbeeldbedrijfscoreprofiel Arbobeleid kennis van risico’s kennis van veilige werkwijze gevaarlijke stoffen overige schaden arbeidsmiddelen/ werkprocessen veilig laten werken veilig willen werken veilig werken, ( + melden) risico’s, belasting en ervaren steun psychische aandoeningen VGM Managementsysteem veilige arbeidsplaatsen veilige werkuitvoering leiding/toezicht managementsteun VGM middenkader ongevallen fysieke klachten/aandoeningen gehoorschade totaalscore 6 twijfels 5 goed 7 slecht

42 1.Verklein zo snel mogelijk de risico’s, - betrek de belangrijkste belanghebbende daarin. 2.Ga na hoe de verbeterde situatie behouden kan blijven, - probeer dat voor elkaar te krijgen. 3. Ga na wat de belangrijkste oorzaak is waardoor de niet optimale situatie is ontstaan. 4.Ga na of deze oorzaak ook tot andere risico’s leidt. 5.Als er situaties verbeterd zijn, ga dan aan de slag met de onderliggende beleids- en beheerstekorten. 6. Ga met degene waarvan je steun krijgt, verder om andere mogelijke risico’s te ontdekken. Gebruik daarbij een branche-RIE en Arbocatalogus. gerichte aanpak op hoofdzaken

43 1.met management en OR vooraf bepalen wat de verandermogelijkheden zijn (beleidsontwikkeling), 2. aandacht en betrokkenheid krijgen voor arbo (focus), 3.de verantwoordelijken aanspreken (managen en leiden), 4.leerbehoefte oproepen en kennis overdragen (deskundigheid), 5.de aanwezige kennis benutten (efficiency), 6. impuls geven aan de continue beheersing (innovatie). de RIE inzetten als middel

44 Het gaat om het coachen van een proces van verandering, niet om het invullen van lijstjes en het maken van een rapport.


Download ppt "Samenvatting van behandelde lesstof. Hierbij de beloofde presentaties Overige vragen tijdens workshop: het genoemde ISSA report wordt ook doorgestuurd."

Verwante presentaties


Ads door Google