De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EVC en 30 plus arrangement MBO Raad Btg ZWS Theo Blom; kerngroeplid en lid taskforce 30 +

Verwante presentaties


Presentatie over: "EVC en 30 plus arrangement MBO Raad Btg ZWS Theo Blom; kerngroeplid en lid taskforce 30 +"— Transcript van de presentatie:

1

2 EVC en 30 plus arrangement MBO Raad Btg ZWS Theo Blom; kerngroeplid en lid taskforce 30 +

3 Uitgangspunten Sectoraal niveau Kwaliteit van opleidingen en diploma centraal! Uitgaan van bestaande wet- en regelgeving: –Trajecten gericht op behalen van een volwaardig diploma –MBO examencie = verantwoordelijk voor examinering –MBO wordt aangesproken op opleiding en examinering –Wet Big eisen bij mbo-verpleegkundige instapniveau bepalend voor het traject individuele student. –vooropleiding –Intake –EVC

4 Beoogd resultaat Btg ZWS Kwaliteit van volwaardig diploma met examinering Kansrijke trajecten voor BBL studenten (in 2 jaar studeerbaar en uitvoerbaar) Dit betekent: –EVC van goede kwaliteit om te verzilveren òf –Intake (assessment) met aandacht instroomniveau Nederlands, rekenen en Engels en relevante werkervaringen

5 Wat is daarvoor nodig? Vrijstellingen verantwoord en geborgd voor opleidingsonderdelen en/of examenonderdelen Landelijk sectoraal faciliteren; niet dicht regelen/afspreken (is niet bevoegdheid btg) Ruimte voor de regio Samenhang met overige mbo-sectoren bewaken NB 2013: Min. 240 klokuur IIVO voor BBL met min. 610 BPV klokuren per jaar gekoppeld aan WVA Diplomabekostiging alleen op basis van voorafgaand bekostigd onderwijs

6 Wat kan de Btg betekenen? Zonder wettelijke, landelijke status: Onderzoek: mogelijkheid van logische eenheden van werkprocessen in EVC die bepaalde studielast omvatten, waarbij vakkennis en vaardigheden in EVC herkenbaar geborgd zijn om EVC en verzilvering daarvan te optimaliseren Servicedocumenten/instrumenten ter facilitering leden

7 Kwalificatiedossier CE’s Diploma Certificaten Kwalificatiedossier Logische eenheden Opleiden Versnellen/verkorten opleiding Vullen portfolio Ne Rekenen Engels (n. 4) Centr. ex. Ne Rekenen Engels (n. 4)

8 Wat verwacht Btg van werkgevers? Bijdrage aan kwaliteit EVC procedures Examineren van brancheopleidingen en "ROC"opleidingen met gezamenlijk gelegitimeerde exameninstrumenten. Deelname ECVET pilot in de Zorg –Bevordert formulering eenheden bij VP/VZ/MZ –Bevordert (inter)nationale mobiliteit

9 30 + = heterogene groep Zij- en doorstromers uit verwante opleidingen Zij- instromers uit niet verwante opleidingen Instromers met verwante kwalificaties Werkenden binnen branche(s) Werkenden buiten branche(s) Dus: Geen eenduidig 30 pluscurriculum mogelijk

10 Doel is studeerbaar traject met diploma Individuele student moet best passend en studeerbaar programma krijgen Student moet kansrijk traject geboden worden Op student/doelgroepniveau passend (regionaal) studieprogramma

11 EVC Een instrument om relevante competenties en vaardigheden gevalideerd te benoemen. Een instrument voor duur/intensiteit en niveau bepaling van de opleiding Een instrument om gevalideerd verworven competenties te verzilveren in certificaten/diploma’s


Download ppt "EVC en 30 plus arrangement MBO Raad Btg ZWS Theo Blom; kerngroeplid en lid taskforce 30 +"

Verwante presentaties


Ads door Google