De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maak je diploma begrijpelijk in het buitenland!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maak je diploma begrijpelijk in het buitenland!"— Transcript van de presentatie:

1 Maak je diploma begrijpelijk in het buitenland!
Niveaubepaling opleidingen in Europa Annejet Goede en Tineke den Harder ROC West-Brabant

2 Inhoud presentatie Europese instrumenten voor LLL EQF NLQF
En voor ROC West-Brabant? 2

3 Erg gebeurt wel degelijk veel om ons heen!
Europa heeft niet het recht om een Europees onderwijssysteem te maken of landen te dwingen hun onderwijssysteem aan te passen. Om toch van de voordelen van 1 Europese markt en het vrij verkeer van personen te kunnen genieten => samenwerking nodig om het niveau van diploma’s te vergelijken. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld studenten gemakkelijker stage in het buitenland lopen. Of een werknemer kan eenvoudiger aan de slag in een ander EU-land. 3

4 Europese instrumenten (I)
EQF, ECVET, Europass, EQAVET, EVC Van input naar output Gemeenschappelijke taal: leerresultaten ECVET: 3 projecten binnen ROC WB Pro Caring: de praktijk Om de verschillende onderwijssystemen beter te kunnen vergelijken en transparanter te maken, zijn verschillende instrumenten ontwikkeld. kwalificatiekader: vergelijking van niveaus Creditsysteem: erkenning van leerresultaten behaald in het buitenland, bijvoorbeeld tijdens een stage Europass: portpolio om de ervaring van een individu inzichtelijk te maken Deze presentatie gaat over het EQF. Belangrijk: shift to learning outcomes! Input (curricula, manier van lesgeven, instituten, etc.) zijn moeilijk te vergelijken, maar de output kan wel goed vergeleken worden.

5 Pro Caring Zorg en welzijn

6 Partners Estonia Italy Finland The Netherlands; Vitalis College

7 Doelstellingen Pro Caring
Verhogen van mobiliteit werkveld welzijn/zorg in Europa Afspraken maken met partners over units of Learning Outcomes Testen van de units of Learning Outcomes Buitenlandervaring erkennen en inpassen

8 Doelstellingen Pro Caring
Begrijpen van structuur en inhoud kwalificaties partnerlanden Denken vanuit gemeenschappelijkheid in het beroepsprofiel Koesteren van ervaring opgedaan in andere context Wederzijds vertrouwen Leren van elkaar

9 Werkwijze Units of Learning Outcomes Testen van Units (pilot fase)
- Student naar buitenland - Assessment student - Evaluatie student Afspraken maken over waarde van ervaring Resultaten beschrijven in booklet Verspreiding

10 Resultaat Spreken in gemeenschappelijke taal van LO
Ervaring opdoen met units of LO Transparantie Erkende mobiliteit van studenten

11 Europese instrumenten (II)
Doel Transparantie Vergroten van studenten- en arbeidsmobiliteit Faciliteren van een levenlang leren

12 Wat is het EQF ? European Qualifications Framework –
Europees kwalificatiekader Meta-raamwerk van 8 niveaus leerresultaten: wat iemand kent, begrijpt en kan doen na leren op welke wijze dan ook één eenduidig begrippenkader

13 Het EQF… … vergemakkelijkt vergelijken van kwalificaties van verschillende landen in Europa … leidt niet tot erkenning op Europees niveau … gaat niet over Europese standaarden voor onderwijs of ontwikkeling van Europees onderwijssysteem

14

15 Nederland Ontwikkeling nationaal kwalificatiekader: het NLQF (Netherlands Qualifications Framework) NLQF beschrijft alle bestaande kwalificatieniveaus met één begrippenkader Deze niveaubeschrijvingen zijn gekoppeld aan de niveaubeschrijvingen van het EQF

16 Wat is het NLQF ? verbindend kader voor de niveaus in het (v)mbo, havo, vwo, ho, educatie eindniveaus beschreven in leerresultaten Kennis (knowledge) Vaardigheden (skills) zelfstandigheid en verantwoordelijkheid (competence) 9 niveaus; instroomniveau en 1 t/m 8 De NLQF niveaubeschrijvingen vormen een referentiepunt om vast te stellen welk niveau een kwalificatie heeft => De kwalificaties worden ingeschaald => Hoe verhouden de kwalificaties zich tot elkaar? Binnen de vaardigheden worden de volgende vaardigheden onderscheiden: Toepassen van kennis Probleemoplossende vaardigheden Leer- en ontwikkelvaardigheden Informatievaardigheden Communicatievaardigheden

17 Oefening Groep gaat in 3 subgroepjes bij elkaar zitten
Iedereen krijgt de SKC omschrijvingen van de niveaus uit het NLQF (level 1 t/m 5) Kies samen een beroep en een niveau en beschrijf wat deze beroepsbeoefenaar zoal weet (knowledge), doet (skills) en hoe het zit met verantwoordelijkheid en zelfstandigheid (competence)

18 Evaluatie Terugkoppeling per groepje Hoe is het gegaan ?
Was het lastig om in output / leerresultaten te denken ? Komt de niveaubeschrijving in het NLQF volgens jullie overeen met het mbo-niveau van het gekozen beroep ? Welke kansen zie je met NLQF ?

19

20 Het NLQF… … komt NIET in plaats van de bestaande structuren
… geeft geen recht op titels, niet gebonden aan onderwijssectoren … regelt geen doorstroomrechten … staat open voor non-formele kwalificaties Onder voorwaarden mogelijk in het NLQF in te schalen 2 kwalificaties op hetzelfde niveau = ongeveer dezelfde moeilijkheidsgraad. Dit betekent niet dat ze dezelfde inhoud of leerresultaten hebben en ook niet dat ze uitwisselbaar zijn.

21 Doel NLQF (I) Transparantie binnen Nederlands onderwijslandschap en vergelijkbaarheid van kwalificaties binnen Europa Het vergroten van de transparantie van leerroutes Het stimuleren van een levenlang leren voor mensen van alle leeftijden

22 Doel NLQF (II) Het stimuleren van het denken in termen van leerresultaten als bouwsteen van kwalificaties Het vergemakkelijken van de communicatie tussen alle betrokkenen in onderwijs en arbeidsmarkt Nationale en internationale mobiliteit van studenten en werknemers NLQF kan een LERENDE helpen met inzicht in waar hij/zij staat en voortgang van een leerproces uit te stippelen NLQF kan voor een WERKGEVER een instrument zijn om het gevraagde werkniveau te verhelderen, persoonlijke ontwikkeling bij te houden en inzicht te krijgen in de niveaus van bestaande kwalificaties. Voor een OPLEIDER van het NLQF helpen in het vergelijken van niveaus van opleidingen en de communicatie met de arbeidsmarkt. 22

23 Uitvoering in Nederland
Mid 2011: NLQF met koppeling EQF vastgesteld door Minister Eind 2011: presentatie aan andere lidstaten Februari 2012: start NCP (tot oktober 2013 bij Kenniscentrum EVC) Vanaf 2013: EQF / NQF niveaus op diploma's Onafhankelijk NCP verantwoordelijk voor de procedure van inschaling => is belangrijk voor het vertrouwen in de kwaliteit van de inschaling

24 En voor ROC West-Brabant?
Formele opleidingen MBO niveau 1 t/m 4 collectief ingeschaald Uitzondering: aanvraag voor hogere inschaling opleidingen MBO niveau 4 via kenniscentrum Non-formele (niet gereguleerde) kwalificaties Als een MBO 4 opleiding op NLQF 5 wordt ingeschaald = NIET MBO 5 Er zijn vele niet door de overheid gereguleerde kwalificaties die door de arbeidsmarkt belangrijk worden gevonden. Een NLQF niveau aanduiding versterkt het belang van deze kwalificaties.

25 En voor ROC West-Brabant?
NLQF en EQF niveau op de diploma’s + Europass Certificaatsupplement Vergelijking opleidingsniveaus in Europa Transparantie opleidingsniveaus binnen Nederland Terugkomend op de titel: EQF + Europass certificaatsupplement = betere vergelijkbaarheid diploma’s Europass certificaatsupplement = Engeltalige uitleg van de vaardigheden en competenties van een opleiding => gratis te verkrijgen bij National Reference Point van SBB (voorheen Colo)

26 Vragen ? Voor meer informatie kan je kijken op: Of contact opnemen met: Annejet Goede


Download ppt "Maak je diploma begrijpelijk in het buitenland!"

Verwante presentaties


Ads door Google