De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Schoolcaf é : ‘Andere Tijden’. Doel van de avond  Kennismaken met de verschillende mogelijkheden wat betreft schooltijden  In gesprek over voorkeursmodel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Schoolcaf é : ‘Andere Tijden’. Doel van de avond  Kennismaken met de verschillende mogelijkheden wat betreft schooltijden  In gesprek over voorkeursmodel."— Transcript van de presentatie:

1 welkom Schoolcaf é : ‘Andere Tijden’

2 Doel van de avond  Kennismaken met de verschillende mogelijkheden wat betreft schooltijden  In gesprek over voorkeursmodel van het team: voor- en nadelen voor kinderen, ouders en school  Wat vindt u, ouders, belangrijk?

3 programma  Wat is de aanleiding van deze avond  Welke verschillende modellen zijn er?  Gast: Piet de Jongh – directeur basischool het Telraam in Oeffelt  Toelichting proces de Schelven en uitleg schoolcafé door MR  Koffie /thee  Schoolcafé  21.30 afronden schoolcafé en hoe verder

4 Waarom ‘ andere tijden’  Al decennia lang dezelfde tijden uit gewoonte  Maatschappij is sterk veranderd  Zijn de huidige schooltijden het beste voor de kinderen van nu?  Wat betekenen andere schooltijden voor kinderen, ouders en leerkrachten?

5 Welke modellen zijn er?  Vijf-gelijke-dagenmodel  Bioritme model  7 tot 7 –model  Het continurooster

6 Vijf-gelijke-dagenmodel  Tijd: van 8.30 tot ± 14.00 uur  Korte middagpauze lunch met leerkrachten in de klas  5 identieke schooldagen  Geen aparte tussenschoolse opvang

7 Bioritme model  Leren volgens bioritme:  10.00-12.00 leren en presteren  14.30-16.30 repeteren en verwerken  Langere opvang tussen de middag, korte naschoolse opvang  Leerkrachten gebruiken middagpauze voor voorbereiding, vergadering en bijscholing

8 7 tot 7- model  Openingstijden van 7.00 tot 19.00 uur  Aaneengesloten programma’s zonder pauzes  Geen vaste vrije middagen  Het hele jaar open  Onderwijs en opvang worden afgewisseld in een integraal programma  Leerkrachten en leidsters als een groot team

9 Het continurooster  Tijd: van 8.30 tot ± 14.45 uur  Vier dagen korte middagpauze  Woensdagmiddag vrij  Geen aparte tussenschoolse opvang iets langere naschoolse opvang  Lunch met leerkrachten in de klas.

10 Andere tijden op De Schelven?! Team: voorkeur voor 5-gelijke-dagenmodel  Betere dagindeling voor de leerlingen  Effectieve besteding van de lestijd  Rust en regelmaat voor kinderen  De kinderen hebben alle dagen na school veel speeltijd.  Opvang beter te organiseren en te verdelen over de 5 dagen.

11 Ervaringen van Piet de Jongh  Waarom en hoe zijn jullie op het Telraam tot ‘andere tijden’ gekomen?  Welke keuzes zijn er op het Telraam gemaakt?  Hoe werkt het in de praktijk?  Wat zijn de ervaringen?  Vragen aan Piet.

12  Andere Tijden: de marsroute Friederieke Alink Eline Philips Oudergeleding MR

13 Vervolgproces  Mei:Schoolcafé  Mei/juni:Vragen verzamelen via formulieren en MR-Schelven@optimusonderwijs.nlMR-Schelven@optimusonderwijs.nl)  Eind juni:Verslag met vragen en antwoorden in de postvakjes en www.deschelven.nlwww.deschelven.nl  aug/sept:Uitwerken voorstel  ± oktober: 2 e infoavond: presentatie voorstel  November: enquête onder ouders  Nov/dec:besluit: mening ouders bepaalt besluit MR  Aug ‘14:bij positief besluit Andere Tijden vanaf 2014-2015

14 Schoolcafé  6 groepen op kleur ingedeeld  6 tafels en gespreksleiders  6 thema’s:  Voordelen voor de kinderen  Nadelen voor de kinderen  Voordelen voor de ouders  Nadelen voor de ouders  Voordelen voor het onderwijs  Nadelen voor het onderwijs

15 Schoolcafé - Gespreksleider vat bijdrage vorige groep samen - Vul aan op vorige groep(en) - voor- of nadelen in midden blad plaatsen - Bijbehorende vragen/opmerkingen/argumenten aan randen 1 e ronde: 15 minuten2 e ronde: 10 minuten 3 e ronde: 10 minuten4 e ronde: 10 minuten S.v.p. snel wisselen tussen rondes!

16 Vragen? Doe uw vragenformulier in de brievenbus (ook na vandaag), of stel uw vraag via mail: MR-Schelven@optimusonderwijs.nl


Download ppt "Welkom Schoolcaf é : ‘Andere Tijden’. Doel van de avond  Kennismaken met de verschillende mogelijkheden wat betreft schooltijden  In gesprek over voorkeursmodel."

Verwante presentaties


Ads door Google