De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFOSESSIE VERONRUSTING 23 mei 2016 Joy Eeman. Kindermishandeling: samen zorgen voor veiligheid en herstel Kindermishandeling: alles begint met een gevoel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFOSESSIE VERONRUSTING 23 mei 2016 Joy Eeman. Kindermishandeling: samen zorgen voor veiligheid en herstel Kindermishandeling: alles begint met een gevoel."— Transcript van de presentatie:

1 INFOSESSIE VERONRUSTING 23 mei 2016 Joy Eeman

2 Kindermishandeling: samen zorgen voor veiligheid en herstel Kindermishandeling: alles begint met een gevoel van verontrusting. Wanneer moeten we iets doen?

3 Nood aan definitie: wat is kindermishandeling Decreet IJH: elke vorm van lichamelijk, psychisch of seksueel geweld waarvan een minderjarige het slachtoffer is, actief door het schadelijk optreden of passief door een ernstige nalatigheid van ouders of van iedere andere persoon ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid staat. Kern van VK werk: existentiële zorgfiguren

4 Aanpak bij verontrusting kindermishandeling  4 basisingrediënten van een goede aanpak: 1.Tijdige detectie (kennis van de vormen van kindermishandeling) 2.Stoppen van het geweld 3.Voorkomen van nieuw geweld 4.Kind en gezin moeten kunnen herstellen Dit vraagt systemische, integrale en aanklampende hulpverlening

5 Beslissen als hulpverlener tot actie  Onderscheid maken tussen: -Hoe schat ik de situatie in? (assessment/taxatie) -Wat ga ik doen? (besluit al dan niet tot interventie)  Bij verontrustende situatie: -Element van onzekerheid -Discretionaire ruimte Nood aan advies/ondersteuning bij inschatting/ bij besluitvorming/bij uitvoering?

6 Gestructureerd een inschatting maken  Wat zijn de concrete kindsignalen?  Welke zijn de risicofactoren?  Welke zijn de beschermende factoren?  Welke zijn de responsieve factoren? Signalen op meerdere dimensies grotere de kans op kindermishandeling

7 De hulpverlener als instrument Heel wat expertise aanwezig bij individuele hulpverleners en teams Primair: Gestructureerd een inschatting maken. Werk nooit alleen. Secundair: Je zorgen in gesprek brengen. Benoemen van de verontrusting. Beloof nooit geheimhouding t.a.v. een kind, geef wel informatie Tertiair: advies inwinnen bij het VK. Naargelang de situatie zijn 2 en 3 onderling inwisselbaar

8 Wat biedt het VK? 1712 Meldpunt geweld  voor burgers (mail/telefoon) Informeren Adviseren Doorverwijzen Reguliere werking Advies Diagnostiek Hulpverlening Coaching / coördinatie Sensibilisering Chat: nupraatikerover.be Gemandateerde voorziening Consult Onderzoek Maatschappelijke noodzaak Case management

9 Krachtlijnen VK werking  Vrijwillige hulpverlening in situaties van kindermishandeling  Kind staat centraal: wat heeft het kind nodig  Vroege detectie: een vermoeden is voldoende  Aanklampend: vanuit verantwoordelijkheid en betrokkenheid verontrusting benoemen  Risico: ernstig maar niet acuut. Tegenindicatie: hoogdringende crisismelding!  Opname van zorgverantwoordelijkheid is altijd het resultaat van een onderhandeling met de melder

10 Reguliere werking  85% van onze caseload  Adviesdossier : VK denkt mee na, ondersteunt. HV blijft verantwoordelijk. Geen identificatiegegevens.  Actief dossier : VK objectiveert (diagnostisch proces), exploreert en motiveert VK gaat in gesprek met het cliëntsysteem en organiseert/coördineert HV Gedeelde verantwoordelijkheid

11 aard van de casus : adviesvraag Thema: Emotionele MH binnen echtscheiding ouders 5 jaar gescheiden meisje 11 jaar o EMH door de stiefmoeder o meisje wil niet meer nr papa o bio mama advocaat ingeschakeld (familierechtbank) o schoolsignalen : het gaat niet goed met het meisje  met kind praten -> papa hierover inlichten -> betekenis voor kind? Advies aan CLB  waken over het welzijn vh kind, ondersteuning bieden (of verwijzen naar)  … meisje woont bij mama omgangsregeling bij papa en stiefmoeder Moeder vraagt CLB om met dochter te spreken  modaliteiten gesprek kind  wettelijk kader omgangsregeling, CLB kan omgangsregeling niet versnellen

12 aard van de casus : Coaching + gesprek kind Thema: Fysieke MH en Emotionele verwaarlozing gezin : alleenstaande moeder met broer van 5 en zus van 2 meisje 12 jaar (BLO, type 8) o fysieke MH door de mama (slaan, schoppen, van trap duwen, dagelijks) o schoolsignalen : meisje ziet er zorgelijk uit.  eerst CLB => gesprek met kind  daarna VK coaching Afspraken met CLB  verder het hulpverleningstraject bepalen moeder heeft adoptieouders waar ze financiële steun vindt o letsels worden weggeschminkt door mama o meisje zorgt voor jongere zus en broer (kdn worden alleen gelaten) o meisje veel angst voor gesprek met mama (z e wil niet dat mama dit weet) CLB vraagt aan VK om met kind te praten

13 aard van de casus : Coaching + melding regulier Thema: Fysieke VW +pedag probl + emotionele VW papa vermoedelijk drankprobleem 3kdn ( 15,12 en 10j) o woning in erbarmelijke staat o ouders zeggen dat er gn eten is en toch ruiken kdn eten, maken dochter belachelijk op facebook (via foto’s)  eerst CLB => nog gesprek met ouders  + ouders verwittigen van VK melding Afspraken met CLB moeder (verstandelijk beperkte mogelijkheden) o 15j meisje w naar kamer gestuurd om 18u ( omdat ouders willen dat het stil is, op kamer= gn licht noch raam of verwarming) armoede o 2x warm/week = veel Jongste kind diagnose : autisme o CLB trachtte de ouders te motiveren => ouders wijzen CLB af CLB vraagt om te melden: VK regulier of GV Meisje 15 jr

14 VK als gemandateerde voorziening  10% van onze caseload  50% via kennisgeving parket  Overig deel: interne schakeling of M-doc  Procedure maatschappelijke noodzaak wordt gevolgd (cfr. OCJ) -Situaties waar aangetoond wordt dat de hulpverlening uitgeput werd of geweigerd door ouders en verontrusting aanwezig is -Onderzoek of en welke hulpverlening noodzakelijk geacht wordt Ingevuld vanuit dezelfde multidisciplinaire kijk op kindermishandeling! Kan resulteren in een melding bij het jeugdparket

15 aard van de casus : MaNo (oud dossier VK regulier) Thema: Seksueel misbruik + pedagogische VW meisje van 14 j o meisje signaleert op school: grensoverschrijdend gedrag vd stiefpapa  MaNo melding mogelijk: M-doc invullen en ouders verwittigen Afspraken met CLB o emotioneel onstabiele relatie met de mama o stiefpapa weigert hulp Onstabiele thuissituatie ( relatieprobleem tss mama en stiefpapa, drankmisbruik, opvoedingsproblemen) halfzusje o gn contact tss ouders en school CLB vraagt om te melden aan de GV.


Download ppt "INFOSESSIE VERONRUSTING 23 mei 2016 Joy Eeman. Kindermishandeling: samen zorgen voor veiligheid en herstel Kindermishandeling: alles begint met een gevoel."

Verwante presentaties


Ads door Google