De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

©Deloitte © 2009 Deloitte Touche Tohmatsu Bevindingen jaarrekeningcontrole 2014 Gemeente Dordrecht Dordrecht Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 1 Auditcommissie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "©Deloitte © 2009 Deloitte Touche Tohmatsu Bevindingen jaarrekeningcontrole 2014 Gemeente Dordrecht Dordrecht Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 1 Auditcommissie."— Transcript van de presentatie:

1 ©Deloitte © 2009 Deloitte Touche Tohmatsu Bevindingen jaarrekeningcontrole 2014 Gemeente Dordrecht Dordrecht Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 1 Auditcommissie 13 mei 2015

2 ©Deloitte © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Agenda: 1. Controleproces 2. Hoofdlijnen bevindingen 3. Grondexploitaties 4. Resultaat 2014 5. Vragen? 2

3 ©Deloitte Controleproces jaarrekening 2014 Najaar 2014 18 februari 2015 14 oktober 2014 Voorjaar 2015 13 mei 2015

4 ©Deloitte © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Hoofdlijnen bevindingen (1) 4 SpeerpuntBevinding Grondexploitaties-Verhoogde aandacht voor tijdens controle -Flinke afboekingen in 2012/2013 als gevolg van keuzes in het kader van Richting Kiezen. In 2014 minder afboekingen. -Grondpositie blijft aandachtspunt (zie afzonderlijke sheet) -Aandacht voor subsidie Stadswerven van € 2,9 mln. Vermogenspositie Risicomanagement en Weerstandsvermogen -Vermogenspositie blijft relatief sterk, ongeveer 50% van het balanstotaal bestaat uit reserves. -Wel een duidelijk dalende trend de laatste jaren. advies: hou grip op uw financiën. -Afgelopen jaren volop aandacht binnen de gemeente voor keuzes rondom weerstandsvermogen en risico-management. -In 2014 weerstandscapaciteit flink versterkt. Ratio van 1,8 in de jaarrekening 2014, is wel momentopname en ook zo toegelicht in het jaarverslag. -Uitgebreide inventarisaties risico’s / strenge definitie weerstandscapaciteit beïnvloeden ratio.

5 ©Deloitte © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Hoofdlijnen bevindingen(2) 5 SpeerpuntBevinding Voorzieningen-Onderbouwing voorziening Vastgoedbedrijf is attentiepunt. -Uitgangspunt is nu dat op korte termijn 60% van het geplande onderhoud uit het onderhoudsplan nodig is. Risico is dat dit onvoldoende is en er meer onderhoud noodzakelijk is. SiSa-bijlage-Aandacht voor Birk-regeling. 1) dekking kosten uit subsidie Rijk en 2) lange doorlooptijd project. Verbonden partijen-Alle bekende resultaten verwerkt in de jaarrekening 2014 -Risico’s op verbonden partijen blijven, maar zijn bekend. (voorbeelden: Drechtwerk, Dienst Jeugd en Gezin, garantstellingen HVC, maar ook gesubsidieerde instellingen als ToBe) IT-audit- Conclusie over 2014: niet steunen op IT-omgeving -Aandacht voor follow-up bevindingen 2014. -Details zijn gerapporteerd aan GRD / SCD.

6 ©Deloitte Grondexploitaties (bedragen x € 1 miljoen) Post in jaarrekening2008200920102011201220132014 Voorraad gronden niet in exploitatie €58,864,866,962,863,058,231,3 Voorraad gronden in exploitatie € 87,899,7105,8118,694,8100,7116,4 Subtotaal € 146,6164,5172,7181,4157,8158,9147,7 Voorzieningen € 28,435,247,247,741,993,875,3 Saldo balanspost € 118,2129,3125,5133,7115,965,172,4 Aandachtspunten: In 2014 flinke verschuiving tussen niet in exploitatie genomen gronden en gronden in exploitatie  zit in Kil IV. Belangrijkste project in niet in exploitatie genomen gronden is nu Amstelwijck. Risico is daar dat project op lange termijn gepland staat. Belangrijkste projecten bij gronden in exploitatie zijn: Stadswerven, Amstelwijck, Belthurepark en Kil IV.  risico’s zitten in: haalbaarheid programmering, planning projecten, prijzen.

7 ©Deloitte Jaarrekening 2014 – saldo 2014 (bedragen x € 1 miljoen) OmschrijvingBedrag Totaal baten programma’s 399,9 Totaal lasten programma’s402,3 Saldo van baten en lasten (tekort) -/- 2,4 Totaal eigen vermogen eind 2013438,0 Saldo van baten en lasten-/- 2,4 Overboeking reserve riolering naar voorzieningen (landelijke wetgeving) -/- 1,1 Totaal eigen vermogen eind 2014434,5 Saldo van baten en lasten-/- 2,4 Mutaties reserves in jaarrekening 2014 (vrijval = bate)11,6 Gerealiseerd resultaat 20149,2 Budgetoverheveling-/- 1,1 Nog vrij te bestemmen8,1

8 ©Deloitte © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Vragen ? 8


Download ppt "©Deloitte © 2009 Deloitte Touche Tohmatsu Bevindingen jaarrekeningcontrole 2014 Gemeente Dordrecht Dordrecht Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 1 Auditcommissie."

Verwante presentaties


Ads door Google