De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorbeeldopgave actuele waarde Een onderneming maakt per 31-12-2008 de volgende balans bekend: Balans per 31-12-2008 (na afschrijving en winstverdeling)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorbeeldopgave actuele waarde Een onderneming maakt per 31-12-2008 de volgende balans bekend: Balans per 31-12-2008 (na afschrijving en winstverdeling)"— Transcript van de presentatie:

1 Voorbeeldopgave actuele waarde Een onderneming maakt per 31-12-2008 de volgende balans bekend: Balans per 31-12-2008 (na afschrijving en winstverdeling) Gebouw€ ?Eigen vermogen€ 410.000 Afschrijving gebouw€ 150.000Algemene reserve€ ? Vreemd vermogen lang€ 130.000 Debiteuren€ 85.000Vreemd vermogen kort€ 65.000 Voorraad€ 45.000 Liquide middelen€ 30.000 € ? De aanschafwaarde van het gebouw was € 786.500 incl. 21% BTW; Aankoopdatum gebouw 1-1-2007; Technische levensduur gebouw 12 jaar; economische levensuur 8 jaar.

2 1: Bereken de ontbrekende bedragen op de balans. Aanschafwaarde gebouw excl Btw = 786.500/1,21 = € 650.000 Boekwaarde wordt daarmee 650.000 – 150.000 = € 500.000 Balanstotaal wordt daarmee € 660.000 Algemene reserve wordt daardoor € 55.000 De onderneming denkt 37.500 producten te maken en te verkopen. De onderneming hanteert als winstpercentage altijd 40% van de kostprijs. De opbouw van de consumentenprijs op 1-1-2007 ziet er (gedeeltelijk) als volgt uit: Loonkosten€ 12 Afschrijvingskosten€ ? Overige kosten€ ? Kostprijs€ ? Winst€ ? Verkoopprijs€ ? Btw€ ? Consumentenprijs (21% Btw)€ 94,864

3 2: Bereken de ontbrekende bedragen in de opbouw van de consumentenprijs. Loonkosten€ 12 Afschrijvingskosten€ 275.000/37.500 Overige kosten€ 42 Kostprijs€ 5678,4/1,4 Winst€ 22,4 Verkoopprijs€ 78,494,864/1,21 Btw€ 16,464 Consumentenprijs (21% Btw)€ 94,864

4 V&W rekening over 2009 Loonkosten€ 450.000Omzet€ 2.940.000 Afschrijvingskosten€ 75.000 Overige kosten€ 1.575.000 Winst€ 840.000 € 2.940.000 3: Stel de V&W rekening op voor deze onderneming over het jaar 2009. Omzet: 37.500 x 78,4 Loonkosten: 37.500 x 12 Afschrijvingskosten: 37.500 x 2 Winst: 37.500 x 22,4 (of eventueel salderen)

5 4: Stel de balans op voor deze onderneming op 31-12-2009 en laat m.b.v. een berekening zien hoe je aan het bedrag komt bij de balanspost liquide middelen. Balans per 31-12-2009 (na afschrijving, voor winstverdeling) Gebouw€ 650.000Eigen vermogen€ 410.000 Afschrijving gebouw€ 225.000Algemene reserve€ 55.000 € 425.000Vreemd vermogen lang€ 130.000 Debiteuren€ 85.000Vreemd vermogen kort€ 65.000 Voorraad€ 45.000Winst 2009€ 840.000 Liquide middelen€ 945.000 € 1.500.000 Liquide middelen waren € 30.000 Daar komt bij de omzet = € 2.940.000 Daar moet af loonkosten en overige kosten = € 945.000 Afschrijvingen zijn géén betalingen en hebben dus géén invloed op de liquide middelen!

6 Op 1-1-2010 blijkt het volgende: na taxatie blijkt de aanschafwaarde van gebouwen met 20% gestegen; na taxatie blijkt de restwaarde met € 20.000 gestegen; de loonkosten per product zullen in 2010 met 5% stijgen; de productie en afzet zal naar verwachting 38.250 stuks bedragen; de winst van 2009 is nog niet verdeeld; de onderneming gaat bij de waardering van haar vaste activa uit van de actuele waarde. de oorspronkelijke verkoopprijs’, zoals uitgerekend op 1-1-2007, kan niet worden verhoogd vanwege sterke concurrentie op de markt. 5: Stel de balans op voor deze onderneming op 1-1-2010 die uitsluitend de gevolgen van de taxatie van gebouwen weergeeft.

7 Het gebouw krijgt nu een aanschafwaarde van € 780.000 (650.000 x 1,2); De restwaarde was € 50.000; deze wordt € 70.000; Het nieuwe afschrijvingsbedrag wordt (780.000 – 70.000)/8 = € 88.750; Tot nu toe tekort afgeschreven (88.750 – 75.000) = € 13.750 per jaar; Het gebouw is al 3 jaar in gebruik dus inhaalafschrijvingen 3 x (88.750 – 75.000) = € 41.250; Afschrijving gebouwen had dus moeten zijn 225.000 + 41.250 = € 266.250; Boekwaarde wordt dus € 513.750; Herwaarderingsreserve wordt dus - toename waarde gebouw: 130.000 ten gunste van de herwaarderingsreserve - inhaalafschrijving: 41.250 ten laste van de herwaarderingsreserve - uiteindelijke toename van de herwaarderingsreserve € 88.750; De liquide middelen veranderen niet door herwaardering!!!

8 Balans per 1-1-2010 (na taxatie) Gebouw€ 780.000Eigen vermogen€ 410.000 Afschrijving gebouw€ 266.250Algemene reserve€ 55.000 € 513.750Herwaarderingsreserve€ 88.750 Debiteuren€ 85.000Vreemd vermogen lang€ 130.000 Voorraad€ 45.000Vreemd vermogen kort€ 65.000 Liquide middelen€ 945.000Winst 2009€ 840.000 € 1.588.750

9 6: Stel de V&W rekening op voor deze onderneming over het jaar 2010. V&W rekening over 2010 Loonkosten€ 481.950Omzet€ 2.998.800 Afschrijvingskosten€ 88.750 Overige kosten€ 1.606.500 Winst 2010€ 821.600 € 2.998.800 Omzet: 38.250 x 78,4 = € 2.998.800 Loonkosten: 38.250 x 12 x 1,05 = € 481.950 Afschrijvingskosten: (780.000 – 70.000)/8 = € 88.750 Overige kosten: 38.250 x 42= € 1.606.500 Winst moet je salderen = € 821.600

10 7: Stel de balans op voor deze onderneming op 31-12-2010 en laat m.b.v. een berekening zien hoe je aan het bedrag komt bij de balanspost liquide middelen. N.B: de winst van 2009 is nog steeds niet verdeeld. Balans per 1-1-2010 (na afschrijving, voor winstverdeling) Gebouw€ 780.000Eigen vermogen€ 410.000 Afschrijving gebouw€ 355.000Algemene reserve€ 55.000 € 425.000Herwaarderingsreserve€ 88.750 Debiteuren€ 85.000Vreemd vermogen lang€ 130.000 Voorraad€ 45.000Vreemd vermogen kort€ 65.000 Liquide middelen€1.855.350Winst 2009€ 840.000 Winst 2010€ 821.600 € 2.410.350

11 Berekening saldo liquide middelen op 31-12-2010 Saldo liquide middelen was € 945.000 Daar komt bij 2.998.800 aan omzet = € 3.943.800 Daar moet af loonkosten en overige kosten = € 1.855.350 Afschrijvingen zijn géén betalingen en hebben dus géén invloed op de liquide middelen! Pfffff!


Download ppt "Voorbeeldopgave actuele waarde Een onderneming maakt per 31-12-2008 de volgende balans bekend: Balans per 31-12-2008 (na afschrijving en winstverdeling)"

Verwante presentaties


Ads door Google