De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Balans per (na afschrijving en winstverdeling)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Balans per (na afschrijving en winstverdeling)"— Transcript van de presentatie:

1 Balans per 31-12-2008 (na afschrijving en winstverdeling)
Voorbeeldopgave actuele waarde Een onderneming maakt per de volgende balans bekend: Balans per (na afschrijving en winstverdeling) Gebouw € ? Eigen vermogen Afschrijving gebouw Algemene reserve Vreemd vermogen lang Debiteuren Vreemd vermogen kort Voorraad Liquide middelen De aanschafwaarde van het gebouw was € incl. 21% BTW; Aankoopdatum gebouw ; Technische levensduur gebouw 12 jaar; economische levensuur 8 jaar.

2 1: Bereken de ontbrekende bedragen op de balans.
Aanschafwaarde gebouw excl Btw = /1,21 = € Boekwaarde wordt daarmee – = € Balanstotaal wordt daarmee € Algemene reserve wordt daardoor € De onderneming denkt producten te maken en te verkopen. De onderneming hanteert als winstpercentage altijd 40% van de kostprijs. De opbouw van de consumentenprijs op ziet er (gedeeltelijk) als volgt uit: Loonkosten € 12 Afschrijvingskosten € ? Overige kosten Kostprijs Winst Verkoopprijs Btw Consumentenprijs (21% Btw) € 94,864

3 2: Bereken de ontbrekende bedragen in de opbouw van de consumentenprijs.
Loonkosten € 12 Afschrijvingskosten € 2 75.000/37.500 Overige kosten € 42 Kostprijs € 56 78,4/1,4 Winst € 22,4 Verkoopprijs € 78,4 94,864/1,21 Btw € 16,464 Consumentenprijs (21% Btw) € 94,864

4 3: Stel de V&W rekening op voor deze onderneming over het jaar 2009.
V&W rekening over 2009 Loonkosten Omzet Afschrijvingskosten Overige kosten Winst Omzet: x 78,4 Loonkosten: x 12 Afschrijvingskosten: x 2 Winst: x 22,4 (of eventueel salderen)

5 Balans per 31-12-2009 (na afschrijving, voor winstverdeling)
4: Stel de balans op voor deze onderneming op en laat m.b.v. een berekening zien hoe je aan het bedrag komt bij de balanspost liquide middelen. Balans per (na afschrijving, voor winstverdeling) Gebouw Eigen vermogen Afschrijving gebouw Algemene reserve Vreemd vermogen lang Debiteuren Vreemd vermogen kort Voorraad Winst 2009 Liquide middelen Liquide middelen waren € Daar komt bij de omzet = € Daar moet af loonkosten en overige kosten = € Afschrijvingen zijn géén betalingen en hebben dus géén invloed op de liquide middelen!

6 Op 1-1-2010 blijkt het volgende:
na taxatie blijkt de aanschafwaarde van gebouwen met 20% gestegen; na taxatie blijkt de restwaarde met € gestegen; de loonkosten per product zullen in 2010 met 5% stijgen; de productie en afzet zal naar verwachting stuks bedragen; de winst van 2009 is nog niet verdeeld; de onderneming gaat bij de waardering van haar vaste activa uit van de actuele waarde. de oorspronkelijke verkoopprijs’, zoals uitgerekend op , kan niet worden verhoogd vanwege sterke concurrentie op de markt. 5: Stel de balans op voor deze onderneming op die uitsluitend de gevolgen van de taxatie van gebouwen weergeeft.

7 Het gebouw krijgt nu een aanschafwaarde van € 780.000 (650.000 x 1,2);
De restwaarde was € ; deze wordt € ; Het nieuwe afschrijvingsbedrag wordt ( – )/8 = € ; Tot nu toe tekort afgeschreven ( – ) = € per jaar; Het gebouw is al 3 jaar in gebruik dus inhaalafschrijvingen 3 x ( – ) = € ; Afschrijving gebouwen had dus moeten zijn = € ; Boekwaarde wordt dus € ; Herwaarderingsreserve wordt dus - toename waarde gebouw: ten gunste van de herwaarderingsreserve - inhaalafschrijving: ten laste van de herwaarderingsreserve - uiteindelijke toename van de herwaarderingsreserve € ; De liquide middelen veranderen niet door herwaardering!!!

8 Balans per 1-1-2010 (na taxatie)
Gebouw Eigen vermogen Afschrijving gebouw Algemene reserve Herwaarderingsreserve Debiteuren Vreemd vermogen lang Voorraad Vreemd vermogen kort Liquide middelen Winst 2009

9 6: Stel de V&W rekening op voor deze onderneming over het jaar 2010.
V&W rekening over 2010 Loonkosten Omzet Afschrijvingskosten Overige kosten Winst 2010 Omzet: x 78,4 = € Loonkosten: x 12 x 1,05 = € Afschrijvingskosten: ( – )/8 = € Overige kosten: x 42= € Winst moet je salderen = €

10 Balans per 1-1-2010 (na afschrijving, voor winstverdeling)
7: Stel de balans op voor deze onderneming op en laat m.b.v. een berekening zien hoe je aan het bedrag komt bij de balanspost liquide middelen. N.B: de winst van 2009 is nog steeds niet verdeeld. Balans per (na afschrijving, voor winstverdeling) Gebouw Eigen vermogen Afschrijving gebouw Algemene reserve Herwaarderingsreserve Debiteuren Vreemd vermogen lang Voorraad Vreemd vermogen kort Liquide middelen Winst 2009 Winst 2010

11 Pfffff! Berekening saldo liquide middelen op 31-12-2010
Saldo liquide middelen was € Daar komt bij aan omzet = € Daar moet af loonkosten en overige kosten = € Afschrijvingen zijn géén betalingen en hebben dus géén invloed op de liquide middelen! Pfffff!


Download ppt "Balans per (na afschrijving en winstverdeling)"

Verwante presentaties


Ads door Google