De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiële positie Grondbedrijf Voorlopige Prognose 2016 Adviescommissie 24-11-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiële positie Grondbedrijf Voorlopige Prognose 2016 Adviescommissie 24-11-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Financiële positie Grondbedrijf Voorlopige Prognose 2016 Adviescommissie 24-11-2015

2 Rapportagemomenten 1 Jaarrekening 2014 en Prognose 2015 – 30-06-’15 Neutraal resultaat reserve Grondbedrijf Toekomstbeeld grondbedrijf (vermogenspositie -/- 12,48 miljoen) Kadernota 2016 – 30-6-’15 Bijstelling a.g.v. Bovo en interne rekenrente Burap 2015 – 29-9-’15 Bijstelling op hoofdlijnen lopende jaarschijven

3 Rapportagemomenten 2 Rapportage grote projecten - 13-10-’15 1 e kwartaal 2016 visie Amstelwijck 1 e kwartaal 2016 startnotitie Stadsentree Bestemmingsplan Stadswerven in procedure en visie Stadswerven Zuid Begroting 2016 – 10-11-’15 Paragraaf Grondbeleid Voorlopige prognose 2016 – Jaarrekening 2015 Consolidatie vastgestelde grexen Verwachting resultaat jaarrekening 2015

4 Uitgangspunten voorlopige prognose 2016 – JRK 2015 Waardering ten behoeve van jaarrekening NCW – Verliesvoorziening - Risico Technische actualisatie Parameter- en grondprijzenbrief 2016 Parameters kosten- opbrengstenstijging Grondprijzen Fasering en looptijd Besluitvorming als basis Actuele stand van zaken projecten Projectenrapportage oktober 2015 Verwerking interne rekenrente v.a. 2016 3,5% Verwerking besluit BOVO

5 Uitgangspunten Parameters Persberichten 27 augustus ’15, FD: “Bouw klimt uit dal” 18 september ’15, FD: “Stijging woningverkoop zet door” 5 oktober ‘15, ADD: “Lage rente geeft huizenmarkt een flinke opkikker” 9 oktober ’15, ADD: “Groei huizenmarkt blijft – tekort aan nieuwbouwwoningen dreigt (NVM)” 20 november ‘15, FD: “Huizenprijzen zetten opmars voort” Parameters 2016 nagenoeg gelijk aan Prognose 2015 : licht positief bijgesteld voor woningbouw. Kantoren en bedrijfsterreinen gelijk en geen opbrengstenstijging voor 2016.

6 Parameters 2016 Jaarschijf JRK 2016201720182019 e.v. Rente20154% 20163,5% Kostenstijging20152,0% 20162,0% Grondprijs woningen 20151,5%2,0% 20162,5% 2,0% Bron: CPB, CBS, NVM

7 Jaarrekening vs Prognose Jaarrekeningen Gerealiseerd Korte termijn Weerstandsvermogen < 3 jaar Prognoses Toekomstige ontwikkeling Op basis van jaarrekening en vastgesteld beleid Lange termijn Vermogenspositie Weerstandsvermogen > 3 jaar

8 Weerstandsvermogen

9 Algemene reserve grondbedrijf – JRK 2015 Verwachting reserve 31-12-2015: + 1,5 mln Mutaties Storting ongeveer even groot als onttrekking Afsluiten Galileolocatie, Krabbepolder, Reeweg Oost + 0,2 mln Rente strat.verw.- 0,9 mln Exploitatiekosten-0,9 mln Inkomsten (erf-)pachtexploitatie + 2,4 mln Onttrekking fietsnota-0,75 mln Onttrekking sloop Steegoversloot-0,50 mln Vrijval verliesvoorzieningen + 1,97 mln

10 Projecten Vastgesteld in 2015 Wiardi Beckmanplantsoen, 30-6-’15 (+ 0,4 mln) Spuiboulevard 4-88, 10-11’15 (+ 0,2 mln) Nieuwe exploitaties Reeweg Oost 123 (+ 0,1 mln) Baanhoekweg (+ 0,5 mln) Amnesty Internationalweg (+ 0,3 mln) Overige grote mutaties Stadswerven (+ 0,9 mln) Amstelwijck (+ 0,7 mln) Leerpark (+ 0,2)

11 Reserve grondbedrijf (+) Resultaat Verlies- en winstnemingen ‘ Winstpotentie’ exploitaties (+) Grondexploitaties Erfpachtexploitatie Overige uitgiftes: Huur, verkoop en pacht Risico’s (-) Projecten en strategische grondvoorraad Algemene risico’s (economie) Vermogenspositie

12 Vermogenspositie Prognose 2015 – 2016 x € 1.000.000 2015 2016 Algemene reserve GBD 0,00 1,54 Contante waarde grond- en + 23,30 + 27,10 erfpachtexploitaties subtotaal+ 23,30 + 28,65 Negatieve risico’s -/- 35,78 -/- 30,95 = Vermogenspositie -/- 12,48 -/- 2,30

13 Financiële positie grondbedrijf

14 Vervolg Jaarrekening 2015 - Prognose 2016 Aandachtspunten 2016 BBV/VPB Nieuwe exploitaties Drechtwerklocatie – B&S Oudendijk, Iepenlaan, Grote Hondring Mijlweg Nijverheidsstraat (ROGAM) Blekersdijk Papeterspad Vestigingsplan scholen Nota Grondbeleid en strategische grondvoorraad Projectenrapportage

15


Download ppt "Financiële positie Grondbedrijf Voorlopige Prognose 2016 Adviescommissie 24-11-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google