De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dekkingsplan ten behoeve van definitieve begroting 2015 - 2018 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dekkingsplan ten behoeve van definitieve begroting 2015 - 2018 1."— Transcript van de presentatie:

1 Dekkingsplan ten behoeve van definitieve begroting

2 Bestuurlijke maatregelen: 16 juni 2014 nrmaatregelstand 1.Buitengewoon verlof directeurlopend 2.Werving tijdelijk directeur√ 3.Advies topstructuur√ 4.Onderzoek externe voorzitter√ 5.Evaluatie functioneren AB/DB/ directie (gereed Q2) (opdracht dhr. R. Oudkerk) lopend 6.Inzet adviseur financieel beheer/financiële functie (inzet wethouder dhr. P.J. Verheij) √ 7.aValidatieonderzoek (door accountant)√ 7.bRealisatie passende financiële functie (onderdeel van advies Topstructuur) √ 8. DB: haalbaarheid, realisme, zakelijk gestuurde organisatie lopend 9 Directie: bedrijfsvoering/besluitvormingsprocessen √

3 De opgave: 3,4 miljoen (structureel) en een sluitende meerjarenbegroting Doel is een duurzame gezonde Dienst Gezondheid & Jeugd Dit kan niet zonder pijn gerealiseerd worden; Saneren en bezuinigen (snijden in eigen vlees) Bijdrage van de gemeenten Frictiekosten én Investeren als noodzaak; Financiële informatievoorziening Cultuur Bedrijfsvoering op orde 3

4 Randvoorwaarden & kaders Open en zakelijke cultuur Transparantie Realistisch en haalbaar Keuzemogelijkheden Uitvoering taken met minder geld Acceptabele verhouding prijs/kwaliteit Goede financiële informatievoorziening Risicomanagement Algemeen Bestuur en zienswijzen gemeenteraden 4

5 Besluitvormingsproces 1. voorlopige begroting 2015 (11 december 2014 vastgesteld) 2. opstellen productenbegroting ombuigingsinventarisatie voor dekkingsplan 4. definitieve begroting (onder voorbehoud begrotingswijziging) 5

6 Organisatie rondom dekkingsplan Zienswijze van de 17 gemeenteraden Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Auditcommissie Kernteam Directie/ Management DG&J Samen voor een duurzame gezonde dienst 6

7 Processtappen dekkingsplan Vaststellen bezuinigingspotentieel Vaststellen scenario’s Maatregelen formuleren (42 voorstellen) Risico’s en effecten duiden Risico beschrijving Effect op de dienst Effect voor de gemeente Maatschappelijk effect 7

8 Scenario’s 1. maatregelen met laag risicoprofiel 2. aanvaardbaar risico 3. hoog (financiële en maatschappelijke) risico 8

9 Maatregelen toegelicht 10% formatiereductie Topstructuur, (selectief) vacatures niet invullen, bovenformatief, leantrajecten Integratie inwonerbijdrage Vrijval vanaf 1/1/2016 Tarieven Kostendekkende tarieven (tarievenbeleid) Overig Actief sturen op ESF subsidies 9

10 Definitieve begroting Omschrijving Startpositie meerjarig financieel beeld (tekort) tbv bijstelling dekkingsplan SITotaalSI SI SI Te dekken tekorten Uitkomsten scenario 1 & Begrotingsaldo Extra inwonerbijdrage Extra inwonerbijdrage Definitieve begroting = nadeel, -/- = voordeel 10

11 Indicatie ontwikkeling inwonersbijdrage * * Uitgaande van prijspeil 2015

12 Vervolgopgave Meerjarenbeleid Stabiele meerjarenbegroting Risicobeleid Tarievenbeleid Weerstandsvermogen Doorontwikkelen kernwaarden/ cultuur Resultaatgericht Goed = goed 12

13 Besluitvormingsproces 16 februari: zienswijzeprocedure is gestart 26 maart : ontvangst (concept) zienswijzen 26 maart : advies DB aan AB obv de zienswijzen 30 maart : AB besluitvorming dekkingsplan 30 maart : start 13-weken termijn provincie ZH 13


Download ppt "Dekkingsplan ten behoeve van definitieve begroting 2015 - 2018 1."

Verwante presentaties


Ads door Google