De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Is de gemeenteschuld een zorg? drs. J. (Jan) van der Lei Utrecht, 8 december 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging van Nederlandse Gemeenten Is de gemeenteschuld een zorg? drs. J. (Jan) van der Lei Utrecht, 8 december 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Is de gemeenteschuld een zorg? drs. J. (Jan) van der Lei Utrecht, 8 december 2010

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vroeger leenden gemeenten geld als de kasbodem in zicht was

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vroeger gingen debatten in de raad over schuld Gemeente Brunssum 1818 Schuld van 10 x begrotingsomvang

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hoezo eigen vermogen? De balans moet in evenwicht zijn. Eigen vermogen is fictieve restpost. Eigen vermogen is geen geld. Maar voor betalen investering is juist wel geld nodig. Bij € 1 miljoen eigen vermogen kunnen de schulden € 5 miljoen bedragen maar ook € 50 miljoen.

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bij buitenlandse gemeenten draait het nog steeds om de schuld

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ook het ministerie van Financiën en Europa volgen juist de gemeenteschuld Ieder kwartaal leveren gemeenten met IV-3 info over schulden aan Rijk De miljoenennota spreekt alleen over bijdrage van gemeenten aan het Emu saldo en het Emu tekort Europa kijkt via IV-3 ook alleen naar bijdrage gemeenten aan Emu-saldo en Emu-tekort

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gemeente = Consumptiehuishouding

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten De vraag is: Met hoeveel schuld is het gemeentebezit belast? Rentekosten verdrukken publieke voorzieningen. Met welke erfenis wordt de toekomst opgezadeld? Hoge schulden kunnen door rentekosten onhoudbaar worden. Schulden worden nominaal gewaardeerd en zijn een betrouwbare maatstaaf. Aanvullend kijken naar bezit. Hebben we gemeentebezit allemaal nodig?

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ontwikkeling schuld 1999 - 2010

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gemeenteschuld in perspectief Bruto gemeenteschuld € 47,8 miljard 65 % gemeentebezit is belast met schuld Schuld als aandeel van de exploitatie 89% 1- Staatsschuld (€ 302 miljard) als aandeel van de exploitatie (€ 272 miljard) ultimo 2009 111% 2- Brusselse 60% norm levert voor Nederland schuld als aandeel van exploitatie van 117% 3- Spanje - gemeenteschuld boven 110% als aandeel van de exploitatie dan toestemming nodig voor aangaan meer schuld

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Verbeterd schuldbegrip voor vergelijken gemeenten: de netto schuld Balans Nederlandse gemeenten Activa Immateriële activa 576,9 Materiële activa 41.965,7 Kapitaalverstrekkingen 2.428,1 Leningen aan verbonden partijen 8.619,5 Overige langlopende leningen 2.947,3 Langlopende uitzettingen 1.738,8 Voorraad bouwgrond 3.801,7 Onderhanden werk 7.530,6 Overige voorraden 155,1 Kortlopende vorderingen 7.148,7 Liquide middelen (kas, bank) 1.530,2 Overlopende activa 2.488,4 Balanstotaal 80.931,2 31 december 2008 (x € 1.000.000) Passiva Algemene Reserves 11.279,0 Bestemmingsreserves 17.715,6 Saldo van de rekening 1.024,2 Voorzieningen 6.959,3 Langlopende schulden 29.554,0 Kortlopende schulden 7.442,8 Overlopende passiva 6.956,3 Balanstotaal 80.931,2 Bij vergelijking eventueel correctie voorraad bouwgrond, onderhanden werk en overige langlopende leningen

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hoogte netto schuld hangt samen met centrumfunctie gemeente

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Welke ratio’s voor beoordelen gemeenteschuld? Netto schuld per inwoner - Alleen bruikbaar voor vergelijking zelfde soort gemeenten. Debt-ratio (= 1 – solvabiliteitsratio) - Vertekent door wel of niet activeren investeringen met maatschappelijk nut en is ook afhankelijk van structurele kenmerken. Netto schuld als aandeel van de exploitatie - Geeft indicatie van rentedruk en is een relatieve grootheid en levert daardoor goed vergelijkingsmateriaal. Schuldevolutie per inwoner - Geeft weer of de schulden toenemen, de groei remt of de schulden juist afnemen.

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Netto schuld : exploitatie 31 dec 2008

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wanneer is schuld te hoog? Debtratio > 80% Netto schuld : exploitatie > 150% Voorzichtigheid geboden bij: netto schuld : exploitatie > 100% Voor oordeel ook kijken naar: aflossingen op uitstaande leningen & verkoop grond onbenutte belastingcapaciteit (noemereffect) kans terugval inkomsten (noemereffect) risico’s uitgavensfeer

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hoe kom je van hoge schulden af? Sneller factureren en innen debiteuren Verkleinen voorraden Verkoop gemeentebezit Kosten onder (of gelijk aan) niveau inkomsten brengen en investeringen faseren beneden niveau afschrijvingen Inkomsten vergroten en financiële ruimte gebruiken voor aflossing

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Schuldevolutie 2008

18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Is weerstandsvermogen eigen vermogen? Weerstandscapaciteit gemeente is gelijk aan flexibiliteit begroting en leencapaciteit Leencapaciteit hangt af van: 1.Huidige netto schuld als aandeel van exploitatie 2.Voorraden (grond) en leningen aan derden 3.Overig vervreemdbaar bezit 4.Stabiliteit inkomsten (noemereffect) 5.Risico’s in uitgaven sfeer

19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Toezicht en artikel 12 steun

20 Vereniging van Nederlandse Gemeenten


Download ppt "Vereniging van Nederlandse Gemeenten Is de gemeenteschuld een zorg? drs. J. (Jan) van der Lei Utrecht, 8 december 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google