De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jan van Riebeeck Informatiebijeenkomst 30 juni 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jan van Riebeeck Informatiebijeenkomst 30 juni 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Jan van Riebeeck Informatiebijeenkomst 30 juni 2010

2 Gemeente Culemborg > 21 juni 2010 Partieel bestemmingsplan Project Jan van Riebeeck 1.Terugblik 2.Wat is een bestemmingsplan? 3.Procedure

3 Gemeente Culemborg > 21 juni 2010 1. Terugblik >Enige tijd geleden stedenbouwkundigplan en woningontwerp gereed >Start art 19 lid 2 – procedure (oude WRO) >Nieuwe Wro trad in werking >Rechtbanken verschillen van mening over afronding oude WRO -> gestopt >Nu starten bestemmingsplanprocedure voor dit project

4 Gemeente Culemborg > 21 juni 2010 2. Wat is een bestemmingsplan? >Bestemt ondergrond (b.v. wonen) >Bepaalt het gebruik van gronden (b.v. wonen met bedrijf aan huis) >Bepaalt maten (bouwvlak, bouwhoogte) >Beeldkwaliteitplan is aanvullend op bestemmingsplan (intentie t.a.v. architectuur)

5 Gemeente Culemborg > 21 juni 2010 2. Wat is een bestemmingsplan? Toelichting: >Beschrijving / analyse plangebied >Beschrijving gewenste ontwikkeling >Beleidsuitgangspunten (Rijk, provincie en gemeente) >Milieuhygienische aspecten (natuur, geluid, geur, externe veiligheid, luchtkwaliteit, bodem, cultuur & archeologie) >Watertoets >Economische uitvoerbaarheid (exploitatieplan, planschade) >Uitkomsten inspraak en vooroverleg

6 Gemeente Culemborg > 21 juni 2010 2. Wat is een bestemmingsplan? Regels: >Juridische vertaling van de toelichting >Vastleggen bestemmingen - Doelomschrijvingen - Bouwregels - Gebruiksregels - Ontheffingsmogelijkheden >Overige regels (begripsbepalingen, wijze van meten, overgangsrecht, algemene ontheffingen, etc.)

7 Gemeente Culemborg > 21 juni 2010 2. Wat is een bestemmingsplan? Plankaart / Verbeelding: >Ruimtelijke vertaling in beeld op perceelsniveau

8 Gemeente Culemborg > 21 juni 2010 3. Procedure Hier staan we nu

9 Gemeente Culemborg > 21 juni 2010 3. Procedure Deze fase slaan we over

10 Gemeente Culemborg > 21 juni 2010 3. Procedure Na de zomervakantie

11 Gemeente Culemborg > 21 juni 2010 3. Procedure Bouwvergunnin g


Download ppt "Jan van Riebeeck Informatiebijeenkomst 30 juni 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google