De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomst AWBZ: zeker van zorg? Monique van der Meulen 7 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomst AWBZ: zeker van zorg? Monique van der Meulen 7 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomst AWBZ: zeker van zorg? Monique van der Meulen 7 november 2008

2 Inzet VGN toekomst AWBZ  Doelgroepenbeleid  Gehandicaptenzorg binnen AWBZ  Heldere aanspraken en geprotocolleerde indicatiestelling  Cliënt centraal:  Cliëntvolgende bekostiging in de vorm van PGB en PVB

3 Staatssecretaris: Zeker van zorg  AWBZ terug naar voor wie het bedoeld is  Versterken positie cliënt  Keuzevrijheid en diversiteit in wonen  Glasheldere polis  Pakketmaatregelen om AWBZ betaalbaar te houden (behandeling/begeleiding 1,1 miljard)  Grondslag psychosociaal verdwijnt  Beperking AWBZ jongeren LVG en Psy  Kwaliteit en eenvoud uitvoering verbeteren

4 Pakketmaatregel BH en OB/AB Nieuwe functies:  Behandeling  Deel huidige AB naar nieuwe functie behandeling  Begeleiding  Rest huidige AB en OB naar nieuwe functie begeleiding  Doel: zelfredzaamheid met als doel zelfstandig te willen (gaan of blijven) wonen  Beperking in toegang (700 miljoen besparing)  Beperking in omvang (300 miljoen besparing)  Invoering eigen bijdrage (100 miljoen opbrengst)

5 Begeleiding: beperking in toegang  Alle grondslagen weer toelating  Alleen toegang als ‘matige’ en/of ‘zware’ beperking op:  Sociale redzaamheid  Bewegen en verplaatsen  Psychisch functioneren  Probleemgedrag  Geheugen- en oriëntatiestoornissen

6 Beperking in omvang en invulling  Dagbesteding (oude OB/AB dag) blijft maximum van 9 dagdelen  Individuele begeleiding (oude OB/AB alg) invulling:  Aanbrengen van structuur  Ondersteuning van algemene dagelijkse handelingen  Overnemen van toezicht  Individuele begeleiding omvang:  Maximaal 10 uur + 3 ‘oefenuren’, maximaal 1 jaar  Overnemen toezicht: max. 4 uur per week

7 Beperking in omvang en invulling  Individuele begeleiding omvang:  Als alle 3 activiteiten nodig: maximaal 12,9 uur + maximaal 3 oefenuren;  Uitzonderingen:  Zware (gedrags)problematiek: maximaal 19,9 uur inclusief oefenuren  Palliatieve, terminale zorg: maximaal 56 uur

8 Implementatie  2009:  Alleen extramuraal  Nieuwe cliënten per 1 januari nieuwe functie  Bestaande cliënten overgangsregeling tot 1 januari 2010  2010:  Alle cliënten extramuraal  Implementatie pakketmaatregelen extramuraal

9 Gewenningsperiode  Compromis  (Her)indicatie eerste half jaar?  6 maanden gewenningsperiode  (Her)indicatie tweede half jaar?  2-3 maanden gewenningsperiode  Ruimte voor voorbereiding ‘zachte landing’  Inzet MEE-organisatie

10 Effecten maatregelen gehandicaptenzorg  Verwachte uitsluiting:  Volwassenen die als gevolg van chronische invaliderende aandoeningen licht beperkt zijn in hun psychisch functioneren;  LVG die zelfstandig of thuis bij ouders wonen;  Jongeren/jongvolwassenen LVG met ‘lichte’ gedragsproblemen die buiten andere sectoren vallen;  Volwassenen ZG die met diverse hulpmiddelen redelijk tot goed zelfstandig kunnen wonen.

11 Effecten maatregelen gehandicaptenzorg  Eerste schatting:  Voor de gehandicaptenzorg met name in omvang, minder in toegang  OB/AB  BG  Tarieven naar verwachting grotendeels hetzelfde  Verschuiving:  Psychosociaal verdwijnt uit AWBZ (overgangsrecht 2009)  Mogelijk klein deel AB  BH

12 Inzet VGN  Snelle duidelijkheid definities  Lobby behoud participatiedoelstelling  Monitoren onterechte effecten  Zachte landing in andere domeinen  Goede communicatie vanuit VWS naar cliënt en aanbieders


Download ppt "Toekomst AWBZ: zeker van zorg? Monique van der Meulen 7 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google