De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MO keten Amsterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MO keten Amsterdam."— Transcript van de presentatie:

1 MO keten Amsterdam

2 Inhoud inventarisatie
Hoeveel budget? Onderscheid 24 uurs, groeps, individueel Aanbieders Doelgroepen Risico’s en kansen

3 Budget Vectis zegt: 72 miljoen voor ZZP B en C
Achmea zegt; 85 miljoen inclusief brede regio ZZP C (inclusief VPT) = rond € Aantal: rond in 24 uurs/groep, 200 VPT Er mist nog iets: dubbele grondslag, PGB, autisme. Dus Amsterdam heeft 6% ??????

4 Kaart RIBW-en Amsterdam
Doelgroep: OGGZ en GGZ, exclusief VPT 65 gebouwen

5 Aanbieders Aanbieder Sinds Capaciteit HVO Querido 612 (50%) + 200 VPT
Volksbond 148 (12%) Leger des Heils 114 (9%) Cordaan Nieuw 248 (20%) Arkin 93 (8%) RIBW Kam 14 (1%) Ingeest ? PGB 1500

6 Doelgroepen OGGZ RIBW’s: psychiatrie, verslaving, overlast, dakloosheid GGZ RIBW’s: meer langdurige psychiatrie pur sang. Ook uitbehandelde GGz en ouderen, autisme. Onderscheid OGGZ/GGZ? Gemiddelde verblijfsduur is identiek: 3,7 jaar. Onderscheid lijkt vaak willekeurig/afhankelijk van toegang Vergeten doelgroepen: autisme? Dubbele grondslag VGZ/GGZ? PGB?

7 RRisico’s/Kansen Veel risico’s en veel kansen. Kijk naar de kansen:
Verschillende budgetten (awbz ZZP + plus awbz begeleiding plus MO) wordt 1 budget voor (woon)begeleiding. Meer met het zelfde budget. Meer cliënten maar ook meer keuze: RIBW knopen aan andere woonvormen en woningmarkt. Lopend ambulantiseringsprogramma inzetten (Housing First) Participatie bevorderen. Voorbeeld: dagbesteding.

8 Risico’s Talrijke financiële risico’s.
Groot risico: geen invloed op beddenafbouw in GGZ. Geen invloed op veranderingen in GGz en Forensische GGZ. Maar grootste: Te snel, te groot, te veel. En geen rekening houden met specifieke karakter klanten van RIBW.

9 Strategie Groots en meeslepend.

10

11 Strategie Dus: Inventariseren.
Kansen en risico’s verkennen met aanbieders. Nadenken over visie en strategie. Betrek aanbieders en mede financier. Wees bescheiden in doelstellingen, want er verandert al genoeg in 2015.

12 Visie/Strategie/Koers
Visie: het gaat niet om versterken van de MO-keten; er komt een nieuwe keten van klinische voorzieningen (die buiten regie van gemeente vallen) via zware woon/zorgvoorzieningen tot zelfstandig wonen voor een brede doelgroep (GGZ/OGGZ) Participatie en versterken zelfredzaamheid staat voorop. Strategie: niet te ambitieus, kleine stappen, zekerheid bieden. Tegelijkertijd wel de kansen pakken. Afstemming met Zorgverzekeraar cruciaal. Maak beleid voor 2 jaar ism Zorgverzekeraar voor zachte landing

13 Koers Organisatorisch aansluiten bij huidige keten MO wat betreft:
-Toegang -Sturing op door/uitstroom -Aansluiting op vervolgvoorzieningen -Wijze van financiering -Eigen bijdrage heffing -Klachtrecht, etcetera Heeft consequenties voor die keten die nu worden geformuleerd.


Download ppt "MO keten Amsterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google