De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouwbeleidsplan Leudal. Waarom een bouwbeleidsplan Landelijke ontwikkelingen met als speerpunten: verminderen regeldruk, lastenverlichting voor burgers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouwbeleidsplan Leudal. Waarom een bouwbeleidsplan Landelijke ontwikkelingen met als speerpunten: verminderen regeldruk, lastenverlichting voor burgers."— Transcript van de presentatie:

1 Bouwbeleidsplan Leudal

2 Waarom een bouwbeleidsplan Landelijke ontwikkelingen met als speerpunten: verminderen regeldruk, lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven, verhoging kwaliteit en efficiëntie uitvoering regelgeving Gemeentelijke ontwikkelingen met als speerpunten: deregulering, klantgerichtheid en bezuinigingen

3 Doelstellingen bouwbeleidsplan Opstellen visie op vergunningverlening Verminderen administratieve lasten voor de klant en de eigen organisatie Verbeteren dienstverlening aan de klant

4 Klanttevredenheidsonderzoeken In 2011 zijn twee klanttevredenheidsonder- zoeken uitgevoerd: -bij ondernemers (SIRA) -bij particulieren (PWC)

5 Resultaten onderzoeken Een aantal onderdelen zijn voor verbetering vatbaar, o.a.: Vooroverleg Welstand Integrale behandeling aanvraag Doorlooptijd toetsing aanvraag Bruikbaarheid advies Deugdelijke besluitvorming

6 Verbeteracties 1.Welstand 2.Vooroverleg 3.Technische toets Bouwbesluit 4.Relatie met de brandweer 5.Communicatie

7 1. Welstand Voor dit onderwerp wordt verwezen naar de presentatie in de commissievergadering van 3 april jl.

8 2. Vooroverleg Alle klantcontacten voorafgaand aan een vergunningaanvraag Klant heeft één aanspreekpunt (casemanager) Vroegtijdig vooroverleg met specialisten uit de backoffice (gericht advies/maatwerk) Drie categorieën plannen waarbij de lichte categorie binnen 2 weken wordt afgewerkt

9 3. Technische toets Bouwbesluit Toetsprotocol met toetsniveaus voor de diverse bouwbesluitonderdelen, afgestemd op gebouwfuncties Eenduidigheid in plantoetsing Verantwoordelijk voor bepaalde bouwbesluitonderdelen wordt bij de bouwer gelegd. Voornamelijk aandacht voor veiligheid (brand, constructie) en bouwfysica (energiebesparing, luchtverversing)

10 4. Relatie met de brandweer Er wordt een nieuwe DVO (dienstverlenings- overeenkomst) opgesteld waarin output gerichte afspraken worden vastgelegd. Belangrijke onderdelen: verdeelsleutel tussen deelnemende gemeenten te leveren uren en producten procesbeschrijvingen en adviestermijnen prioritering jaarplan

11 5. Communicatie Intern Doelgroep: medewerkers teams, directie en bestuurders Extern Doelgroep: burgers, bedrijven, ontwerpers en adviseurs

12 Interne communicatie Gericht op kennis, houding en gedragsverandering met als doel een goede dienstverlening (betere interne samenwerking en klantgerichtheid)

13 Externe communicatie Het goed en eenduidig informeren van de klanten over nieuwe werkwijzen, criteria, etc. door middel van informatiebrochures, informatiebijeenkomsten en gemeentelijke website.

14 Einde presentatie Vragen?


Download ppt "Bouwbeleidsplan Leudal. Waarom een bouwbeleidsplan Landelijke ontwikkelingen met als speerpunten: verminderen regeldruk, lastenverlichting voor burgers."

Verwante presentaties


Ads door Google