De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiemanagement Beheer van informatie en systemen Henri Bijkerk; beleidsontwikkelaar prov. Overijssel Maarten van Sambeek; adviseur CMS Asset Management.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiemanagement Beheer van informatie en systemen Henri Bijkerk; beleidsontwikkelaar prov. Overijssel Maarten van Sambeek; adviseur CMS Asset Management."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiemanagement Beheer van informatie en systemen Henri Bijkerk; beleidsontwikkelaar prov. Overijssel Maarten van Sambeek; adviseur CMS Asset Management

2 Agenda; 45 minuten 13:15-14.00, 14:05-14:50, 15:00-15.45 uur  Huidige situatie Provincie Overijssel  Informatiemanagement & Provincie Overijssel  Kapstok Assetmanagement naar Informatiemanagement  Methode informatiemanagement  Do’s en Dont’s informatiemanagement  Discussie a.d.h.v. stellingen  Eventuele discussie n.a.v. vragen uit de zaal?

3 Huidige situatie Provincie Overijssel

4 Informatiemanagement & Provincie Overijssel  Actualiteiten ▫Druk met implementatie AM (norm ISO55000) ▫Processen in kaart (RASCI) ▫Project; WIS Toekomstproof?  OBS !  Kernpunten 2015 en 2016 ▫Gaan werken volgens principes AM door alle medewerkers (140) (certificering ISO 55000) ▫Onderzoek areaal op orde ▫Welke informatievoorziening nodig? ▫Transparant sturen obv de processen

5 WK GS directiePH Mede- werkers Teams wk bestuur Eenheid y Eenheid x Externe omgeving Organisaties Individuen Partners Interne omgeving Assets

6 Informatiemanagement

7 Informatiebehoefte  Wat is je rol in het proces?  Waarvoor ben je verantwoordelijk?  Welke informatie heb je daarvoor nodig?  Waar haal je die informatie vandaan?  Wie heeft die informatie vrijgegeven?  Hoe weet je zeker dat die informatie up to date is?  Welke informatie creëer jij in je werk?  Waar wordt jouw output in vastgelegd?

8 Informatieregister Assettype (keuze weg, vaarweg, kunstwerk of algemeen) Soort (wetgeving, wetgeving provinciaal niveau, beleid, Intern stuk, handleiding, handboek, overig) Behorerend bij proces Datum vastgesteld (notatie: jaar-maand- dag) Vastgesteld doorInformatievoorziening Beheerder /auteur Contact WK 2009 07 30PS www.overijssel.nl/thema's/ruimtelijke- ontwikke/omgevingsvisie-0 naam PS K:WK/WKO/PAS55 beleidsdocumenten PDpm PS www.overijssel.nl/bestuur/gedeputeerd e-staten GS (griffie)pm DirectieinternetCMTpm MT WKinternetMTpm GS www.overijssel.nl/thema's/ruimtelijke- ontwikke/omgevingsvisie-0 pm ??Paul Scholte Albers GS?pm Informatie Informatiebehoefte

9 Kapstok Assetmanagement naar Informatiemanagement.

10 Methode informatiemanagement 9 vlaks model (AIM) Strategie & Bedrijfsvoering Ontwerp en Plannen bedrijfsvoering Beheer Bedrijfsvoering Strategie Informatie voorziening Ontwerp en Plannen informatie voorziening Beheer & Gebruik Informatie voorziening ICT Strategie Ontwerp en Plannen ICT Beheer ICT Richten Inrichten Verrichten BusinessInformatieTechnologie

11 Do’s en Dont’s informatiemanagement  DO: ▫Informatiemanagement centraal/ integraal ▫Informatieverantwoordelijke benoemen ▫Vanuit de Business /vraagzijde beredeneren  DONT: ▫Informatiebehoefte aanpassen zonder een gedegen IM-proces. ▫Functionaliteiten van ICT implementeren vanwege de functionaliteit zelf. ▫Informatie opslaan omdat het kan.

12 Stelling: Data = Informatie

13 Data: Symbolische weergave van de werkelijkheid in de vorm van getallen, woorden, grootheden of feiten. Informatie: Wanneer een persoon betekenis toekent aan de verkregen data. Kennis: Ontstaat wanneer iemand data kan relateren aan zijn/haar eigen paradigma/referentiekader. Wijsheid: Kennis v.s. relativiteit.

14 Stelling: Als we maar zo veel mogelijk data opslaan, kunnen we dit altijd gebruiken.

15  Meningen (lees: strategieën) kunnen hierover uiteenlopen.  Strategisch kader dient te beslissen over kosten/baten van het opslaan van data v.s. het winnen van kennis en wijsheid.

16 Stelling: Het uniform van de informatiemanager is een blauwe overall.

17 Verantwoordelijkheid betreft informatie kan volgens het 9 fasen model belegd worden. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. NOOT: onderschat de input van operationeel kader inzake informatievoorziening niet.  Houding en gedrag;  Nut en noodzaak van aan te leveren informatie;  Betrokkenheid;  Duidelijke processen.

18 IM is een schaakspel: eenvoudig voor beginners en moeilijk voor gevorderden.

19 Strategie & Bedrijfsvoering Ontwerp en Plannen bedrijfsvoering Beheer Bedrijfsvoering Strategie Informatie voorziening Ontwerp en Plannen informatie voorziening Beheer & Gebruik Informatie voorziening ICT Strategie Ontwerp en Plannen ICT Beheer ICT Strategie & Bedrijfsvoering Ontwerp en Plannen bedrijfsvoering Beheer Bedrijfsvoering Strategie Informatie voorziening Ontwerp en Plannen informatie voorziening Beheer & Gebruik Informatie voorziening ICT Strategie Ontwerp en Plannen ICT Beheer ICT Strategie & Bedrijfsvoering Ontwerp en Plannen bedrijfsvoering Beheer Bedrijfsvoering Strategie Informatie voorziening Ontwerp en Plannen informatie voorziening Beheer & Gebruik Informatie voorziening ICT Strategie Ontwerp en Plannen ICT Beheer ICT Strategie & Bedrijfsvoering Ontwerp en Plannen bedrijfsvoering Beheer Bedrijfsvoering Strategie Informatie voorziening Ontwerp en Plannen informatie voorziening Beheer & Gebruik Informatie voorziening ICT Strategie Ontwerp en Plannen ICT Beheer ICT Strategie & Bedrijfsvoering Ontwerp en Plannen bedrijfsvoering Beheer Bedrijfsvoering Strategie Informatie voorziening Ontwerp en Plannen informatie voorziening Beheer & Gebruik Informatie voorziening ICT Strategie Ontwerp en Plannen ICT Beheer ICT Strategie & Bedrijfsvoering Ontwerp en Plannen bedrijfsvoering Beheer Bedrijfsvoering Strategie Informatie voorziening Ontwerp en Plannen informatie voorziening Beheer & Gebruik Informatie voorziening ICT Strategie Ontwerp en Plannen ICT Beheer ICT Strategie & Bedrijfsvoering Ontwerp en Plannen bedrijfsvoering Beheer Bedrijfsvoering Strategie Informatie voorziening Ontwerp en Plannen informatie voorziening Beheer & Gebruik Informatie voorziening ICT Strategie Ontwerp en Plannen ICT Beheer ICT Strategie & Bedrijfsvoering Ontwerp en Plannen bedrijfsvoering Beheer Bedrijfsvoering Strategie Informatie voorziening Ontwerp en Plannen informatie voorziening Beheer & Gebruik Informatie voorziening ICT Strategie Ontwerp en Plannen ICT Beheer ICT Strategie & Bedrijfsvoering Ontwerp en Plannen bedrijfsvoering Beheer Bedrijfsvoering Strategie Informatie voorziening Ontwerp en Plannen informatie voorziening Beheer & Gebruik Informatie voorziening ICT Strategie Ontwerp en Plannen ICT Beheer ICT

20 Stelling: Als je Systemen (ICT) goed zijn, is je business (processen, informatievoorziening, verantwoordelijkheden) ook goed.

21  Systemen dienen aan te sluiten op Informatiebehoefte en Business behoeften. Business-IT Alignment

22 Stelling: Kwaliteit van informatie is niet vast te stellen.

23  Meerdere methodes om kwaliteit vast te stellen ▫Actueel (A), Betrouwbaar (B) en Compleet (C) ▫Juistheid volledigheid en Tijdigheid ▫Volledigheid, actualiteit, juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid  Definitie dient glashelder te zijn.  Voor welke behoefte heb je de informatie nodig? Dit is van belang voor het vaststellen van de kwaliteitseis.

24 Eventuele discussie n.a.v. vragen uit de zaal?


Download ppt "Informatiemanagement Beheer van informatie en systemen Henri Bijkerk; beleidsontwikkelaar prov. Overijssel Maarten van Sambeek; adviseur CMS Asset Management."

Verwante presentaties


Ads door Google