De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de KAN regio bijeenkomsten! Jelle Bosch Marc

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de KAN regio bijeenkomsten! Jelle Bosch Marc"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de KAN regio bijeenkomsten! Jelle Bosch jelle.bosch@edunova.nl06-22491454 Marc Cantrijnm.cantrijn@lecso.nl 06-54766754jelle.bosch@edunova.nlm.cantrijn@lecso.nl

2 Agenda 1.Opening en welkom 2.Ontwikkelingen wet- en regelgeving 3.ESF: Menukaart en meer 4.Methodisch nieuws 5.Stageplanner 6.Kort nieuws 7.Uitwisseling

3 1. Te gast bij…

4 2. Wet- en regelgeving  Participatiewet en Sociaal Akkoord  Decentralisatie AWBZ  Decentralisatie Jeugdzorg  Focus op Vakmanschap

5 Focus op Vakmanschap  Drempelloze instroom mbo2 verdwijnt  Entreeopleiding als vervanging alle niveau 1 opleidingen mbo  Kwalificatiedossier met 9 profielen;  Referentieniveau 2F voor Nederlands en rekenen voor doorstroomrecht mbo  Bindend studieadvies  Verschillende uitvoeringsvarianten mogelijk in samenwerking tussen vso en ROC  Publicatie: “Voor de leerling aan het werk” http://www.mboraad.nl/News.aspx?news=4637

6 Decentralisatie Jeugdzorg  Ingang per 1 – 1 – 2015  Vervangt Wet op de Jeugdzorg en delen Zorgverzekeringswet en AWBZ  Gemeente verantwoordelijk  Zorgplicht  Financiële garantie en Transitie Autoriteit Jeugd  Afstemming van ondersteuningsplan Passend Onderwijs met beleidsplan gemeente Jeugdhulp

7 Decentralisatie: Van AWBZ naar Nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ)  Wie valt er in de WLZ ?  Overheveling van ‘persoonlijke verzorging’ en ‘begeleiding’ naar de Wmo (gemeente )  Dus, vormen van dagbesteding via Wmo-loket  Gemeente beheert en regisseert zorgaanbod  Niet gebonden aan Wajong  Contractvorming met zorgpartners: Wie/wat worden/zijn de logische vervolgbestemmingen voor profiel dagbesteding?

8 Participatiewet en Sociaal Akkoord  Vervangt WWB, WSW, deels Wajong als uitkeringsvoorziening  Wajong blijft voor diegenen die geen duurzaam arbeidsvermogen hebben; UWV voorziet in uitkering; vroegtijdige betrokkenheid UWV  Instroom SW verdwijnt  Opzet Gemeentelijke Werkbedrijven (30.000 beschutte werkplekken)  Begeleiding naar werk via Participatiebudgetten  Ondersteuning werkgevers met loonkostensubsidie

9

10 Kansen  Pro-actieve benadering gemeente  Afstemming re-integratieaanbod  Afstemming zorgaanbod  Afstemming met het ROC  Structurele analyse en benadering van de arbeidsmarkt  Gerichte leer-werkbenadering

11 3. ESF: Menukaart en meer  € 450 miljoen voor de projectperiode  30% geoormerkt voor vso en pro schoolverlaters  Aanvragen via centrumgemeente arbeidsmarktregio  Menukaart als handreiking voor voorbeeldactiviteiten (stage-werkplekleren; branchecursus; jobcoaching; leerwerkbedrijf; avondschool) gepubliceerd op website www.lecso.nlwww.lecso.nl  www.esf2014-2020.nl www.esf2014-2020.nl

12 4. Methodisch nieuws

13 5. Stageplanner

14 6. Kort nieuws  Boris :  Brede uitrol vso  Pilot PrO  Regeling en modellen getuigschrift Arbeid en Dagbesteding vastgesteld (http://www.lecso.nl/file/51830)http://www.lecso.nl/file/51830 lecso beziet de mogelijkheid om een voorbeeld getuigschrift te maken.  Ontwikkeling/uitvoering kwaliteitsscan voor vso als onderdeel van een post kwaliteitsagenda (V)SO op initiatief van lecso.

15 Uitwisseling … Hoe ver bent u met clusteroverstijgende samenwerking ? Beroepsgroep STAGE coördinatoren ? Regionaal ? Landelijk ? Welke toekomstgerichte contacten heeft u inmiddels met de gemeente? In hoeverre heeft u zicht op de ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio? Hoe gaat u om met uw onderwijsaanbod en arbeidstoeleiding, mede gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen? Hoe realiseert u aansluiting met de arbeidsmarkt en aan welke hulpmiddelen of ondersteuning heeft u behoefte? Welke ontwikkeliging op uw school wilt u uw collega’s niet onthouden? Wat wilt u LECSO meegeven om de ondersteuning aan het scholen veld te optimaliseren?

16 …bedankt voor uw belangstelling! Tot ziens bij de volgende KAN bijeenkomsten Voor vragen: info@hetkan.infoinfo@hetkan.info Meer informatie: www.hetkan.infowww.hetkan.info


Download ppt "Welkom bij de KAN regio bijeenkomsten! Jelle Bosch Marc"

Verwante presentaties


Ads door Google