De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken naar Vermogen In de Drechtsteden G.A. ten Dolle, directeur Dordrecht Projectgroep Wwnv 1 December 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken naar Vermogen In de Drechtsteden G.A. ten Dolle, directeur Dordrecht Projectgroep Wwnv 1 December 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Werken naar Vermogen In de Drechtsteden G.A. ten Dolle, directeur Dordrecht Projectgroep Wwnv 1 December 2011

2 Werken naar Vermogen  Bezuiniging  Samenvoeging van regelingen  Nieuwe regels Wwb (per 1 jan 2013)  Afslanking Wajong en Sw  Loondispensatie: werkgevers betalen naar vermogen

3 Bestuursopdracht Drechtsteden september 2011 - Pro-actieve opstelling: Wat betekent deze ontwikkeling voor Drechtsteden - Advies in februari 2012 gereed - Werkgroep actief, gesprekken met het veld.

4 Opgave Drechtsteden Wwnv Aantal baanopeningen: circa 2.400 per jaar (2% van de werkgelegenheid). Bijna 50% van hoger niveau. Personeelstekorten lopen op, met name in techniek (MBO 3 en 4 niveau), en zorg (alle niveaus). Ruim 20.000 (11%) uitkeringsgerechtigden zonder werk. Ruim 9.000 is nu beschikbaar voor arbeidsmarkt (Wwb/WIJ, Wajong en WSW). Van deze groep valt ruim 6.000 mensen onder nieuwe wet Wwnv.

5 Minder publieke middelen voor re-integratie. Reductie van participatiebudget: van 30 miljoen in 2010 naar plm 12 miljoen per jaar in 2013. Financiële positie Drechtwerk kwetsbaar, mede vanwege vermindering rijkssubsidie WSW Conclusie: Meer mensen aan het werk, met minder inzet middelen. Kansen benutten die zich op arbeidsmarkt voordoen.

6 Startsituatie - Economische vitale regio, sterk maritiem cluster aantal niet-werkende werkzoekenden is in het eerste halfjaar van 2011 harder gedaald (-9,4%) dan landelijk gemiddeld (-7,4%).

7 - Vernieuwende en succesvolle aanpak bemiddeling SDD daling Wwb/WIJ met 0,7% (tegenover stijging landelijk 3,8%). - Drechtwerk, groei aantal mensen op detacheringsbasis - Succesvolle aanpak jeugdwerkloosheid: De ontwikkeling van de Wwb/WIJ onder jongeren steekt met een daling van 8% gunstiger af bij het landelijke beeld (+7,8%) - (NB: aandeel WIJ wel hoger dan landelijk gemiddelde)

8 Wat is nu nodig Aanpak langs 4 wegen: Wat: extra ambitie, welke kansen biedt de Wwnv? Hoe: Doelmatigheid interventies omhoog, in passen nieuw instrument loondispensatie Wie: Zelf? De markt? Samen? Relatie met onderwijs en ondernemers? Hoeveel: Een financierbaar model

9 Tipje van de sluier Ambitie: maximaal aantal mensen aan de slag Introductie van 3 groepen, onderverdeeld naar verdienvermogen (> 90% WML, 90-20% WML en < 20%) Vooral inzet op middengroep, maatwerk per sector/beroepsgroep. Kracht van markt en van locale gemeenschap benutten.

10 Vanuit Arbeidsmarktbeleid, inzet op preventie: - transitie school/werk: werkschool - transitie van werk-naar-werk: leer/werkbedrijven Voor groep <20% sociaal vangnet, en tegenprestatie voor een uitkering, koppeling met AWBZ/jeugdzorg

11 Factoren voor succes De inzet/commitment van werkgevers + veel initiatieven/ervaringen uit actieplan J - is het voldoende? De succesfactor van loondispensatie + extra banen zijn mogelijk - veel bureaucratie, hoge uitval De transitie van Drechtwerk + er komt een transitiefaciliteit - komen middelen op tijd beschikbaar?

12 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Werken naar Vermogen In de Drechtsteden G.A. ten Dolle, directeur Dordrecht Projectgroep Wwnv 1 December 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google