De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Leerlingenvervoer VV 1 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Leerlingenvervoer VV 1 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Leerlingenvervoer VV 1 november 2011

2 Presentatie leerlingenvervoer 1. Het aanvraagproces 2. Soorten onderwijs, aantallen en scholen 3. Aanbesteding 4. Uitvoering 5. Vragen??

3 het aanvraagproces -Aanvraag schriftelijk (jaarlijks) - Medio mei de bestaande leerlingen voor het nieuwe schooljaar - Nieuwe aanvragen door het gehele jaar heen

4 Het aanvraagproces -Toetsing aan gemeentelijke verordening leerlingenvervoer ( vastgesteld mei 2011) * recht op voorziening ( o.a. inschrijving school, PCL indicatie (permanente commissie leerlingenzorg), km-grens) * dichtstbijzijnde toegankelijke school * soort vervoer/ soort vergoeding ( evt begeleiding tot 9 jaar) * eigen bijdrage? ( IB 60; bijdrage 461,50 p.j per ll) voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs uitvoering: opstapplaatsen! - Beschikking ( bezwaar en beroep mogelijk)

5 Soorten onderwijs Met eigen bijdrage: Basisonderwijs (specifieke richting zoals Vrije school of Evangelische school) Speciaal basisonderwijs (bijv. Het Baken en De Tandem Geen eigen bijdrage: Cluster 1: visuele beperking Cluster 2: doof, slechthorend, spraak/taal Cluster 3: verstandelijke en/of lichamelijke handicap Cluster 4: gedragshandicap en/of psychiatrische problematiek Ook voorziening voor voortgezet onderwijs mogelijk

6 Aantallen en scholen Aantal leerlingen met voorziening: Op dit moment 76 Soort voorziening: - taxivervoer: 67 - OV-vergoeding: 5 ( waarvan 3 ook begeleiding) - Kilometervergoeding: 4 Aantal scholen en locaties: 21 verschillende scholen (Uden,Oss, Veghel, Eindhoven, den Bosch, Rosmalen, Vught, Nijmegen, Groesbeek, Reek, Druten)

7 Aanbesteding Europese aanbesteding (verplicht) met 6 of 8 gemeenten -voorbereiding opgestart eind 2010, doorstart in zomer 2011) -externe begeleiding Programma van Eisen en bestek (percelen) (portefeuillehoudersoverleg en colleges in nov. 2011) Publicatie ( december 2011) Ingang nieuwe contracten aug. 2012 (tussen gemeenten en vervoerders)

8 UITVOERING taxivervoer door gecontracteerde vervoerders Operationeel beheer door afzonderlijke gemeenten: -het borgen van de voortgang van het vervoer. -het onderhouden van contacten met vervoerders over mutaties in het vervoer (aanmelding nieuwe leerlingen, incidentele afwijkingen in het vervoer e.d.)

9 Uitvoering Contractbeheer (door externe partij) gezamenlijk of per gemeente?? Efficiencycontrole: Hierbij wordt de vervoersplanning nadrukkelijk gecontroleerd op een efficiënte indeling rekening houdend met alle eisen zoals geformuleerd in het programma van eisen; Factuurcontrole, registratie/administratie en facturering aan de afzonderlijke gemeenten: Op basis van de registratie van de leerlingengegevens, de reistijden en ritten (inclusief alle mutaties) worden de facturen gecontroleerd, betaald en doorbelast aan de afzonderlijke gemeenten. Toezicht op de handhaving en sanctionering: Dit toezicht ziet toe op de kwaliteit van het vervoer en de naleving van het bestek. Zonodig vindt sanctionering plaats

10 Uitvoering Meldingen en klachten Verschil tussen melding en klacht !!! aannemen en registreren van de melding of klacht, de doorgeleiding naar het taxibedrijf en de monitoring van de afwikkeling van de klachten. uitvoering door de taxibedrijven met toezicht van de gemeenten Hierbij worden ouders verzocht de klacht te melden bij de vervoerder en afschrift van de klacht te sturen (per mail of brief) bij de gemeente. De vervoerder wordt hierbij verplicht de klacht af te wikkelen binnen een bepaalde termijn en dit in een brief aan de ouders vast te leggen. De gemeente krijgt vervolgens een afschrift van de brief aan de ouders. Taxibedrijven zijn overigens verplicht aangesloten bij een geschillencommissie.

11 Vragen ??


Download ppt "Presentatie Leerlingenvervoer VV 1 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google