De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. D. Dunsbergen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. D. Dunsbergen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. D. Dunsbergen

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche voor de kinderen tot en met 5 jaar. Tijdens de dienst en bij de uitgang wordt er gecollecteerd.

3 Mededelingen De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte diaconie Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen. D.V. zondag 25 oktober a.s. hoopt Ds. K. Groeneveld in beide diensten voor te gaan. Na de dienst koffiedrinken (25 jaar Predikant).

4 Enquêteformulier uitbreiding kerk vandaag nog inleveren of bij de scriba. Gemeente Kapelle vraagt vrijwilligers voor de hulp bij de opvang van vluchtelingen, u kunt zich aanmelden op gemeente@kapelle.nl.

5 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen LvK. 14: 1, 2, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 100: 1, 2, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 80: 11 Gebed ELB. 443 Schriftlezing Johannes 10: 1-21 Ps. 95: 1, 3 NB Tekst: Johannes 10: 14-15 Preek LvK. 75: 13, 14, 15 Collecte Dankgebed *Ps. 79: 5 NB *Zegen Toespreken predikant *Opw. 710 * Staande

6 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen LvK. 14: 1, 2, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 100: 1, 2, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 80: 11 Gebed ELB. 443 Schriftlezing Johannes 10: 1-21 Ps. 95: 1, 3 NB Tekst: Johannes 10: 14-15 Preek LvK. 75: 13, 14, 15 Collecte Dankgebed *Ps. 79: 5 NB *Zegen Toespreken predikant *Opw. 710 * Staande

7 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen LvK. 14: 1, 2, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 100: 1, 2, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 80: 11 Gebed ELB. 443 Schriftlezing Johannes 10: 1-21 Ps. 95: 1, 3 NB Tekst: Johannes 10: 14-15 Preek LvK. 75: 13, 14, 15 Collecte Dankgebed *Ps. 79: 5 NB *Zegen Toespreken predikant *Opw. 710 * Staande

8 LvK. 14: 1, 2, 4 De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust; Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust.

9 LvK. 14: 1, 2, 4 De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel, Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen, Hij schraagt me als ik wankel, Hij draagt me als ik viel.

10 LvK. 14: 1, 2, 4 De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn verkwikken en laven zijn hemelse gaven; Hij wil mij versterken met brood en met wijn.

11 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen LvK. 14: 1, 2, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 100: 1, 2, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 80: 11 Gebed ELB. 443 Schriftlezing Johannes 10: 1-21 Ps. 95: 1, 3 NB Tekst: Johannes 10: 14-15 Preek LvK. 75: 13, 14, 15 Collecte Dankgebed *Ps. 79: 5 NB *Zegen Toespreken predikant *Opw. 710 * Staande

12 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen LvK. 14: 1, 2, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 100: 1, 2, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 80: 11 Gebed ELB. 443 Schriftlezing Johannes 10: 1-21 Ps. 95: 1, 3 NB Tekst: Johannes 10: 14-15 Preek LvK. 75: 13, 14, 15 Collecte Dankgebed *Ps. 79: 5 NB *Zegen Toespreken predikant *Opw. 710 * Staande

13 Ps. 100: 1, 2, 3, 4 Juich, aarde, juich alom den HEER, dient God met blijdschap, geeft Hem eer! Komt, nadert voor Zijn aangezicht, zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

14 Ps. 100: 1, 2, 3, 4 De HEER is God. Erkent, dat Hij ons heeft gemaakt -en geenszins wij- tot schapen, die Hij voedt en weidt; Een volk, tot Zijne dienst bereid.

15 Ps. 100: 1, 2, 3, 4 Gaat tot Zijn poorten in met lof, met lofzang in Zijn heilig hof; Looft Hem aldaar met hart en stem, prijst Zijne naam, verheerlijkt Hem!

16 Ps. 100: 1, 2, 3, 4 Want goedertieren is de HEER, Zijn goedheid eindigt nimmermeer, Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht.

17 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen LvK. 14: 1, 2, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 100: 1, 2, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 80: 11 Gebed ELB. 443 Schriftlezing Johannes 10: 1-21 Ps. 95: 1, 3 NB Tekst: Johannes 10: 14-15 Preek LvK. 75: 13, 14, 15 Collecte Dankgebed *Ps. 79: 5 NB *Zegen Toespreken predikant *Opw. 710 * Staande

18 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen LvK. 14: 1, 2, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 100: 1, 2, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 80: 11 Gebed ELB. 443 Schriftlezing Johannes 10: 1-21 Ps. 95: 1, 3 NB Tekst: Johannes 10: 14-15 Preek LvK. 75: 13, 14, 15 Collecte Dankgebed *Ps. 79: 5 NB *Zegen Toespreken predikant *Opw. 710 * Staande

19 Ps. 80: 11 Behoud ons, HEER der legermachten, zo zullen w' ons voor afval wachten, zo knielen w' altoos voor U neer! Getrouwe Herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons 't lieflijk licht van Uw vertroostend aangezicht.

20 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen LvK. 14: 1, 2, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 100: 1, 2, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 80: 11 Gebed ELB. 443 Schriftlezing Johannes 10: 1-21 Ps. 95: 1, 3 NB Tekst: Johannes 10: 14-15 Preek LvK. 75: 13, 14, 15 Collecte Dankgebed *Ps. 79: 5 NB *Zegen Toespreken predikant *Opw. 710 * Staande

21 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen LvK. 14: 1, 2, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 100: 1, 2, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 80: 11 Gebed ELB. 443 Schriftlezing Johannes 10: 1-21 Ps. 95: 1, 3 NB Tekst: Johannes 10: 14-15 Preek LvK. 75: 13, 14, 15 Collecte Dankgebed *Ps. 79: 5 NB *Zegen Toespreken predikant *Opw. 710 * Staande

22 ELB. 443: 1, 2, 3 Ik volg de Heer, want Hij is goed. Hij weet de weg en hoe het moet. Hij houdt van mij. Hij is overal de Herder die mij leiden zal.

23 ELB. 443: 1, 2, 3 Soms gaan we door gevaarlijk land. Dan loopt Hij voor en in Zijn hand houdt Hij de staf en neemt ons mee. Het is soms zwaar, maar toch okee!

24 ELB. 443: 1, 2, 3 Een leeuw die brult of een beer die gromt. De Herder kijkt wat of er komt. Hij is als een muur rondom ons heen. Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen!

25 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen LvK. 14: 1, 2, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 100: 1, 2, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 80: 11 Gebed ELB. 443 Schriftlezing Johannes 10: 1-21 Ps. 95: 1, 3 NB Tekst: Johannes 10: 14-15 Preek LvK. 75: 13, 14, 15 Collecte Dankgebed *Ps. 79: 5 NB *Zegen Toespreken predikant *Opw. 710 * Staande

26 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen LvK. 14: 1, 2, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 100: 1, 2, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 80: 11 Gebed ELB. 443 Schriftlezing Johannes 10: 1-21 Ps. 95: 1, 3 NB Tekst: Johannes 10: 14-15 Preek LvK. 75: 13, 14, 15 Collecte Dankgebed *Ps. 79: 5 NB *Zegen Toespreken predikant *Opw. 710 * Staande

27 Ps. 95: 1, 3 NB Steekt nu voor God de loftrompet, Hem die ons in de vrijheid zet. Komt voor zijn aanschijn met verblijden. Brengt Hem de dank van al wat leeft, Hem, die ons heil gegrondvest heeft. Viert Hem, de koning der getijden.

28 Ps. 95: 1, 3 NB Komt, werpen wij ons voor den Heer die ons gemaakt heeft biddend neer, wij, die het volk zijn van zijn weide. Want onze God, Hij gaat ons voor, Hij trekt met ons de diepte door. Zijn hand zal ons als schapen leiden.

29 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen LvK. 14: 1, 2, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 100: 1, 2, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 80: 11 Gebed ELB. 443 Schriftlezing Johannes 10: 1-21 Ps. 95: 1, 3 NB Tekst: Johannes 10: 14 - 15 Preek LvK. 75: 13, 14, 15 Collecte Dankgebed *Ps. 79: 5 NB *Zegen Toespreken predikant *Opw. 710 * Staande

30 Verkondiging Schriftlezing: Johannes 10: 1 - 21 Tekst: Johannes 10: 14 - 15 >>> LvK. 75: 13, 14, 15

31 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen LvK. 14: 1, 2, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 100: 1, 2, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 80: 11 Gebed ELB. 443 Schriftlezing Johannes 10: 1-21 Ps. 95: 1, 3 NB Tekst: Johannes 10: 14-15 Preek LvK. 75: 13, 14, 15 Collecte Dankgebed *Ps. 79: 5 NB *Zegen Toespreken predikant *Opw. 710 * Staande

32 LvK. 75: 13, 14, 15 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

33 LvK. 75: 13, 14, 15 Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt; waar Gij ons leidt is 't goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd. Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet.

34 LvK. 75: 13, 14, 15 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

35 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen LvK. 14: 1, 2, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 100: 1, 2, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 80: 11 Gebed ELB. 443 Schriftlezing Johannes 10: 1-21 Ps. 95: 1, 3 NB Tekst: Johannes 10: 14-15 Preek LvK. 75: 13, 14, 15 Collecte Dankgebed *Ps. 79: 5 NB *Zegen Toespreken predikant *Opw. 710 * Staande

36 Collecte Vandaag bestemd voor: 1.Kerk 2.Diaconie Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

37 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen LvK. 14: 1, 2, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 100: 1, 2, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 80: 11 Gebed ELB. 443 Schriftlezing Johannes 10: 1-21 Ps. 95: 1, 3 NB Tekst: Johannes 10: 14-15 Preek LvK. 75: 13, 14, 15 Collecte Dankgebed *Ps. 79: 5 NB *Zegen Toespreken predikant *Opw. 710 * Staande

38 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen LvK. 14: 1, 2, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 100: 1, 2, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 80: 11 Gebed ELB. 443 Schriftlezing Johannes 10: 1-21 Ps. 95: 1, 3 NB Tekst: Johannes 10: 14-15 Preek LvK. 75: 13, 14, 15 Collecte Dankgebed *Ps. 79: 5 NB *Zegen Toespreken predikant *Opw. 710 * Staande

39 Ps. 79: 5 NB O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, wij zijn de schapen die uw roepstem horen, Gij, onze herder, zult ons veilig leiden aan stille waatren en in groene weiden. Geslacht meldt aan geslacht / uw goedheid en uw kracht, de grootheid van uw daden. Zo gaat een blinkend spoor / van lof de eeuwen door. Wij prijzen uw genade.

40 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen LvK. 14: 1, 2, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 100: 1, 2, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 80: 11 Gebed ELB. 443 Schriftlezing Johannes 10: 1-21 Ps. 95: 1, 3 NB Tekst: Johannes 10: 14-15 Preek LvK. 75: 13, 14, 15 Collecte Dankgebed *Ps. 79: 5 NB *Zegen Toespreken predikant *Opw. 710 * Staande

41 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen LvK. 14: 1, 2, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 100: 1, 2, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 80: 11 Gebed ELB. 443 Schriftlezing Johannes 10: 1-21 Ps. 95: 1, 3 NB Tekst: Johannes 10: 14-15 Preek LvK. 75: 13, 14, 15 Collecte Dankgebed *Ps. 79: 5 NB *Zegen Toespreken predikant *Opw. 710 * Staande

42 Liturgie zondag 18 oktober Mededelingen LvK. 14: 1, 2, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 100: 1, 2, 3, 4 Lezen van de Wet Ps. 80: 11 Gebed ELB. 443 Schriftlezing Johannes 10: 1-21 Ps. 95: 1, 3 NB Tekst: Johannes 10: 14-15 Preek LvK. 75: 13, 14, 15 Collecte Dankgebed *Ps. 79: 5 NB *Zegen Toespreken predikant *Opw. 710 * Staande

43 Opw. 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God zegen mij alle dagen lang! Vader, maak mij tot een zegen; Ga mij niet voorbij. Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. Breng een stroom van zegen, Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

44 Opw. 710 Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn. O God zegen ons tot in eeuwigheid! Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn Wachtend op Uw milde regen om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij. Van uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

45 Vanmiddag hoopt Ds. A.G.M. Weststrate voor te gaan


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. D. Dunsbergen."

Verwante presentaties


Ads door Google