De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Brandweer Gelderland-Midden Vergadering Commissie Bestuur 26 mei 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Brandweer Gelderland-Midden Vergadering Commissie Bestuur 26 mei 2015."— Transcript van de presentatie:

1 1 Brandweer Gelderland-Midden Vergadering Commissie Bestuur 26 mei 2015

2 2 Onderwerpen VGGM  Project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie (DRO)  Risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan  Jaarrekening 2014 en ontwerp Begroting 2016

3 3 Stukken t.b.v. de raad Stukken t.b.v. de raad Doorontwikkeling repressieve organisatie (DRO):  Consultatie over voorgenomen besluit. Risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan:  Overleg met raden voorafgaand aan vaststelling door AB. Verzoek om wensen kenbaar te maken m.b.t. op te nemen beleid in beleidsplan. Jaarrekening 2014 en ontwerp begroting 2016:  Zienswijze geven.

4 4 Doel project DRO Opleveren van een toekomstvisie op (repressieve) brandweerzorg (10 jaar).

5 5 Bestuurlijke uitgangspunten Het plan komt tot stand met draagvlak van medewerkers en vrijwilligers Vrijwillige inzet geborgd Behoud huidige posten Goede prijs – kwaliteitverhouding

6 6 Uitgangspunten voor scenario’s Scenario’s binnen wettelijk kader of gemotiveerd afwijken hiervan Brandweerzorg op maat van aanbodgericht naar vraaggericht Doelmatige spreiding van bijzondere voertuigen en specialistische taken Beschikbaarheid (vrijwillig) personeel Inzet brandveilig leven Voor het bestuur zijn 4 scenario’s voorbereid.

7 7 4 scenario’s Scenario 1: extra voertuigen, extra taken Scenario 2: voordeel uit scenario 3 aanwenden voor verbetering op onderdelen Scenario 3: efficiënte brandweerzorg, voordeel terug naar gemeenten Scenario 4: absoluut minimum aan voertuigen en taken (geen vaartuigen, OVR, duikteam etc)

8 8 Samenvatting voorstel AB 1 parate TS op elke post 9 redvoertuigen in de regio (opkomsttijd 15 minuten) 7 hulpverleningsvoertuigen in de regio (opkomsttijd 15 minuten) 8 reserve tankautospuiten voor herbezetting, onderhoud, oefenen 3 niet repressief inzetbare tankautospuiten voor opleiding

9 9 Wat betekent dit voor Barneveld? Post Barneveld Centrum nieuwe situatie: 1 combi tankautospuit, 1 reserve tankautospuit, 1 hulpverleningsvoertuig, 1 redvoertuig (wijziging: reserve TS in plaats van parate TS). Post Garderen: 1 combi TS (ongewijzigd) Post Kootwijkerbroek: 1 combi TS (ongewijzigd) Post Voorthuizen: 1 combi TS (ongewijzigd) Post Zwartebroek: 1 TS (ongewijzigd)

10 10 Nadere afspraken Barneveld Afspraken over klein materieel worden gemaakt in overleg met ploegcommandanten. Aandacht voor uitruktijden Barneveld Dorp (pilot kleinere alarmeringscirkel). Nu geen plannen voor extra post. Landelijke ontwikkelingen project RemBrand afwachten.

11 11 Tankautospuit 8 minuten

12 12 Tankautospuit 10 minuten

13 13 Hulpverleningsvoertuig 15 minuten

14 14 Redvoertuig 15 minuten

15 15 Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan 2016-2019

16 16 Toelichting Risicoprofiel Risicoprofiel biedt inzicht: in onderlinge verhouding regionale veiligheidsrisico's qua impact en waarschijnlijkheid. Impact: Fysieke, territoriale, cultuurerfgoed, economische en ecologische veiligheid en sociale en politieke stabiliteit. Inschatting Impact en Waarschijnlijkheid: Expertmeningen, Nationale Risicobeoordeling (NRB) en trendanalyses KlasseImpactWaarschijnlijkheid (in %) ABeperkt gevolgZeer onwaarschijnlijk (< 0,05) BAanzienlijk gevolgOnwaarschijnlijk (0,05 - 0,5) CErnstig gevolgMogelijk (0,5 - 5) DZeer ernstig gevolgWaarschijnlijk (5 - 50) ECatastrofaal gevolgZeer waarschijnlijk (50 - 100)

17 17 Opbouw risico’s

18 18 Risicoprofiel (diagram)

19 19 Beleidsvoornemens Toelichting huidige plannen Beleidsvoornemens Zelfredzaamheid Risicobeheersing Risico- en crisiscommunicatie Incidentbestrijding Herstel Informatiemanagement Kwaliteitszorg en kennismanagement

20 20 Begroting/jaarrekening Barneveld: kosten per inwoner 70,53 in 2014 (landelijk 68 in 2010 voor gemeenten 50.000 – 100.000), begroting 2016 72,74. Uitkomst DRO: bijna gelijke slagkracht, voordeel 13.253. Jaarrekening 2014: incidenteel voordeel van 269.536

21 21 Toelichting huidige plannen


Download ppt "1 Brandweer Gelderland-Midden Vergadering Commissie Bestuur 26 mei 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google