De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RISICOPROFIEL SAMEN OP WEG gemeente Valkenburg aan de Geul EEN BREDERE KIJK OP BRANDWEERZORG Simone Gijsen 15 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RISICOPROFIEL SAMEN OP WEG gemeente Valkenburg aan de Geul EEN BREDERE KIJK OP BRANDWEERZORG Simone Gijsen 15 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 RISICOPROFIEL SAMEN OP WEG gemeente Valkenburg aan de Geul EEN BREDERE KIJK OP BRANDWEERZORG Simone Gijsen 15 september 2014

2 Inhoud Deel 1: –De Veiligheidsketen Deel 2: –Noodzaak trendbreuk –Opdracht van VR Deel 3: –Uitgangspunten Risicoprofiel Samen op Weg –Risicoprofiel Valkenburg –Maatwerk en afspraken

3 DEEL 1 De veiligheidsketen

4 Veiligheidketen Veilige Omgeving Veilig Bouwen Veilig Gebruiken Veilig Optreden Ruimtelijke Ontwikkeling Risicoinventarisatie en -analyse Risico communicatie Advies Wet Milieubeheer Advies Bouwen Uitvoering gebruiksbesluit Evenementen Voorlichting en bewustwording Planvorming Opleiden en oefenen Paraatheid & dekking Operationeel optreden Incident evaluatie Operationeel optreden Nazorg Proactie PreventiePreparatieRepressieNazorg

5 Brandveiligheid Kerstmarkt Valkenburg Ontwerp en realisatie nooduitgang Onderzoek maximaal aantal bezoekers Nooduitgang ProactiePreventiePreparatieRepressieNazorg

6 Brandveiligheid Kerstmarkt Valkenburg Aanvullende eisen: - bereikbaarheid - extra brandveiligheidwachten Afgifte gebruiksvergunning Controle voor opening Controle tijdens evenement ProactiePreventiePreparatieRepressieNazorg

7 Brandveiligheid Kerstmarkt Valkenburg Ontwerp uitrukvoorstel Ontwikkeling en uitvoering specialistisch materieel Aanvalsplan Verkeerscirculatieplan bij incidenten Toetsen calamiteitenplan ProactiePreventiePreparatieRepressieNazorg

8 Brandveiligheid Kerstmarkt Valkenburg Oefenen met specialistisch materieel kerstmarkt Oefenen met bruggenhoofd complexe inzet Daadwerkelijk uitrukken kerstmarkt (2x binnenbrand) ProactiePreventiePreparatieRepressieNazorg

9 Brandveiligheid Kerstmarkt Valkenburg Evaluatie met repressie Evaluatie met stichting kerstmarkt Aanpassingen van het evenement vraagt ook om aanpassingen in de veiligheidsketen Oppakken verbeterpunten ProactiePreventiePreparatieRepressieNazorg

10 DEEL 2 Effectiviteit en verantwoording van (brand-)veiligheid Strategische reis NVBR (nu Brandweer NL)

11 Noodzaak trendbreuk

12 CONCLUSIE meer investeren in rode wagens levert niet / nauwelijks meer veiligheid op; grote veiligheidswinst is daar te halen waar geen directe verantwoordelijkheid voor de overheid ligt; knelpunten op het gebied van brandveiligheid zijn vaak meer acceptabel te maken door in de voorkant te investeren. MAAR branden en ongelukken blijven gebeuren; en daar moet iemand naar toe; en daar moet je kunnen optreden.

13 Opdracht bestuur Veiligheidsregio we moeten op een andere manier naar (brand-) veiligheid in ons gebied gaan kijken; per gemeente (eenheid in verscheidenheid); samen met de gemeente; risicogericht: –object –gebied –doelgroep –repressie

14

15 DEEL 3 Samen op weg Risicoprofiel

16 Samen op weg….wat is dat? ontwikkelen van een risicogericht beleid minder inputgericht en meer outputgericht minder regelgericht, meer risicogericht specifiek voor gemeente, dus gezamenlijk concreet en zichtbaar, binnen de kaders van capaciteit

17 Samen op weg….aanpak het risicoprofiel, vastgelegd in praatstuk inzicht in risico’s inzicht in wat repressie brandweer kan een magazijn met mogelijke maatregelen / suggesties

18 Samen op weg…aanpak vervolg risicoprofiel inhoudelijk bespreken-ambtelijk gezamenlijk beeld krijgen bij de aandachtsgebieden uit risicoprofiel; gezamenlijk beeld krijgen bij de effectiviteit van de huidige werkwijze; formuleren mogelijke nieuwe insteken; uitwerken; toetsen, kiezen en borgen in beleid.

19 Walem dekking en capaciteit bluswater aanrijtijd hulpdiensten Bewoners ‘1 op 1’ voorlichten d.m.v. huisbezoek Specifiek advies per adres (60 adressen) Overhandigen en evt. plaatsen rookmelder Gecombineerd met passende communicatie in diverse media en Brandpreventieweek Oktober/november 2014

20 Fonterstraat kwetsbaar object aanleiding binnenbrandjes Overleg bestuur Woningstichting Positief, willen veiligheid breed aanpakken Eerst object toetsen aan regelgeving (+) Richting bewoners inspelen op actualiteit in de vorm van extra advies en voorlichting

21 Groep 5/6 basisscholen leeftijdsgroep is goed te vormen spin-off latere leeftijd 1 e bezoek Opdracht maken met ouders samen Win-win: verslagje wordt getoetst m.b.t. taal en spelling 2 e bezoek Voorlichting door brandweerpersoneel Demonstratie Beste verslag wint prijs

22

23 Het Risicoprofiel (1) Uitgangspunten risicoprofiel: een gebied heeft een bepaalde basiskleur vanwege de bebouwing die er is. de basiskleur kan versterkt worden door interne en externe factoren. toename risico is toename kleurintensiteit. De basiskleur is wit.

24 Het Risicoprofiel (2) Het risicoprofiel is opgebouwd uit: basis risico-indicatie interne factoren - bluswater - bereikbaarheid - bedrijven met gevaarlijke stoffen - seizoensgebonden activiteiten externe factoren (zoals op- en overslag en vervoer van gevaarlijke stoffen)


Download ppt "RISICOPROFIEL SAMEN OP WEG gemeente Valkenburg aan de Geul EEN BREDERE KIJK OP BRANDWEERZORG Simone Gijsen 15 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google