De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Op Stoom 28 juni 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Op Stoom 28 juni 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Op Stoom 28 juni 2007

2 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 2 Wie? Nederlandse Gemeenten (VNG) Nederlandse Vereniging Brandweer en Rampenbestrijding (NVBR) Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) Nederlands Bureau Brandweerexamens (Nbbe) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 2 -

3 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 3 Wat? Doel: Verhogen kwaliteit brandweerpersoneel én deze kwaliteit borgen 1. Integrale benadering 2. Functiegerichte benadering 3. Competentiegerichte benadering 4. Brandweerzorg en rampenbestrijding 5. Dezelfde eisen vrijwilligers en beroeps Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 3 -

4 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 4 Hoe? Vakbekwaam worden en blijven  ook bijscholen en oefenen in de functie(s) bij brandweerzorg en rampenbestrijding Landelijke uniforme eisen voor brandweerpersoneel (werkgever kan dit aanvullen) Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 4 -

5 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 5 Waarom? Om optimaal met elkaar en met andere partijen te kunnen samenwerken bij grote calamiteiten  Door gericht opleiden en oefenen per functie verbetering kwaliteit brandweer en verhoging veiligheid personeel en burger Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 5 -

6 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 6 Wanneer? Officieren al vanaf 2005 functiegericht opgeleid September 2008 start nieuwe opleiding voor manschap a, bevelvoerder en instructeur In september 2008 ook instrumenten gereed voor vakbekwaam blijven (bijscholen en oefenen) voor deze functies Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 6 -

7 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 7 Aanpak project Stuurgroep en projectgroep Deelprojecten - Wet- en regelgeving - Nadere regels - Kwaliteitsinstrumenten - Communicatie Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 7 -

8 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 8 Deelproject Wet- en regelgeving Wijziging Brandweerwet 1985 in TK Functiehuis brandweer in concept gereed Concept AMvB Besluit kwaliteit brandweerpersoneel  Raadplegen vakbonden en koepels Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 8 -

9 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Bart Selbeck

10 Operationele functiesBeheersmatige functies Rang MBO niveau VMBO niveau Bevelvoerder Manschap B Duikploegleider Hoofdbrandwacht Brandmeester Medewerker operationele voorb. Medewerker brandpreventie Medewerker opleiden en oefenen Instructeur Oefencoördinator Ploegchef Centralist meldkamer Controleur brandpreventie VMBO niveau Manschap A Chauffeur Voertuigbediener Gaspakdrager Brandweerduiker Verkenner gev. stoffen Brandwacht of Hoofdbrandwacht Landelijk functiehuis brandweer Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 10 -

11 Operationele functiesBeheersmatige functies Rang WO niveau HBO niveau Commandant Commandant van dienst Hoofdofficier van dienst Adviseur gevaarlijke stoffen Commandeur Hoofdcommandeur Adjuncthoofdcammandeur Commandant Strategisch manager Manager veiligheid Tactisch manager Adviseur beleid en bestuur Specialist risico's en veiligheid Specialist operationele voorbereiding HBO niveau Officier van dienst Hoofdbrandmeester Landelijk functiehuis brandweer Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 11 - Specialist brandpreventie Specialist opleiden en oefenen Operationeel manager

12 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 12 Operationele opleiding Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 12 - Manschappen BWT 1e klasse Hoofdbrandwa cht OnderbrandmeesterBrandmeest er Jaar 1Jaar 2 Jaar 6Jaar 5 Jaar 4 Jaar 3Jaar 8Jaar 7 Manschap ABevelvoerder Specialisaties Manschap B Kwaliteit brandweerpersoneel

13 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 13 Normen voor selectie: vergelijkend onderzoek door Coronel Competentie- en functieprofielen, kwalificatiedossier Oefenen: input van Leidraad Oefenen Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 13 - Nadere regels

14 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 14 Opleidingsstelsel –Ballast eruit –Daardoor minder opleiding –Meer aansluiting bij het OCW beroepsonderwijs studiepunten en kwaliteit? –Functiegericht leren in de praktijk Oefenen en bijscholen / portfolio Veld bepaalt de norm Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 14 - Waar gaan we naar toe?

15 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Gerard Heetman - VNG

16 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 16 Vakbekwaam worden: functieprofiel, leergangen en examens/proeven van bekwaamheid Vakbekwaam blijven: leidraad voor oefenen/trainen, bijscholen Kwaliteitsborging: middelen voor accreditatie, evaluatie en registratie Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 16 - Kwaliteitsinstrumenten

17 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 17 Functiegericht onderwijs, ontwikkelgroepen; –Manschap a –Bevelvoerder –Instructeur –Daarna: Chauffeur Voertuigbediener Oefencoördinator Medewerker Preventie Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 17 - In gang gezet

18 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 18 Functioneel ontwerp Implementatienotitie Afstemmingsorgaan Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 18 - Wat moet nog gebeuren?

19 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 19 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 19 - VRAGEN?

20 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 20 www.NVBR.nl www.infopuntveiligheid.nl (vragen stellen)www.infopuntveiligheid.nl Komende maanden meer over: –Leergangen –Kwaliteitsinstrumenten –Implementatietraject Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 20 - Informatie?

21 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel


Download ppt "Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Op Stoom 28 juni 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google