De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Kwaliteit Brandweerpersoneel"— Transcript van de presentatie:

1 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel
Op Stoom 28 juni 2007

2 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel
Wie? Nederlandse Gemeenten (VNG) Nederlandse Vereniging Brandweer en Rampenbestrijding (NVBR) Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) Nederlands Bureau Brandweerexamens (Nbbe) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 2 -

3 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel
Wat? Doel: Verhogen kwaliteit brandweerpersoneel én deze kwaliteit borgen Integrale benadering Functiegerichte benadering Competentiegerichte benadering Brandweerzorg en rampenbestrijding Dezelfde eisen vrijwilligers en beroeps Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 3 -

4 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel
Hoe? Vakbekwaam worden en blijven  ook bijscholen en oefenen in de functie(s) bij brandweerzorg en rampenbestrijding Landelijke uniforme eisen voor brandweerpersoneel (werkgever kan dit aanvullen) Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 4 -

5 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel
Waarom? Om optimaal met elkaar en met andere partijen te kunnen samenwerken bij grote calamiteiten Door gericht opleiden en oefenen per functie verbetering kwaliteit brandweer en verhoging veiligheid personeel en burger Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 5 -

6 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel
Wanneer? Officieren al vanaf 2005 functiegericht opgeleid September 2008 start nieuwe opleiding voor manschap a, bevelvoerder en instructeur In september 2008 ook instrumenten gereed voor vakbekwaam blijven (bijscholen en oefenen) voor deze functies Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 6 -

7 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel
Aanpak project Stuurgroep en projectgroep Deelprojecten Wet- en regelgeving Nadere regels Kwaliteitsinstrumenten Communicatie Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 7 -

8 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel
Deelproject Wet- en regelgeving Wijziging Brandweerwet 1985 in TK Functiehuis brandweer in concept gereed Concept AMvB Besluit kwaliteit brandweerpersoneel  Raadplegen vakbonden en koepels Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 8 -

9 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel
Bart Selbeck

10 Bevelvoerder Manschap B Manschap A Operationele functies Rang
Beheersmatige functies Medewerker operationele voorb. Medewerker brandpreventie Medewerker opleiden en oefenen Instructeur Oefencoördinator Ploegchef Centralist meldkamer Bevelvoerder MBO niveau Brandmeester Controleur brandpreventie Manschap B Duikploegleider VMBO niveau Hoofdbrandwacht Manschap A Chauffeur Voertuigbediener Gaspakdrager Brandweerduiker Verkenner gev. stoffen VMBO niveau Brandwacht of Hoofdbrandwacht Landelijk functiehuis brandweer Project Kwaliteit Brandweerpersoneel

11 Officier van dienst Operationele functies Rang Beheersmatigefuncties
Commandant Commandant van dienst Commandant Strategisch manager Manager veiligheid WO niveau Hoofdcommandeur Adjuncthoofdcammandeur Hoofdofficier van dienst Adviseur gevaarlijke stoffen Tactisch manager Adviseur beleid en bestuur Specialist risico's en veiligheid Specialist operationele voorbereiding HBO niveau Commandeur Officier van dienst Specialist brandpreventie Specialist opleiden en oefenen Operationeel manager HBO niveau Hoofdbrandmeester Landelijk functiehuis brandweer Project Kwaliteit Brandweerpersoneel

12 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel
Operationele opleiding Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Manschappen BWT 1e klasse Hoofdbrandwacht Onderbrandmeester Brandmeester Kwaliteit brandweerpersoneel Manschap A Bevelvoerder Manschap B Specialisaties Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Project Kwaliteit Brandweerpersoneel

13 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel
Nadere regels Normen voor selectie: vergelijkend onderzoek door Coronel Competentie- en functieprofielen, kwalificatiedossier Oefenen: input van Leidraad Oefenen Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Project Kwaliteit Brandweerpersoneel

14 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel
Waar gaan we naar toe? Opleidingsstelsel Ballast eruit Daardoor minder opleiding Meer aansluiting bij het OCW beroepsonderwijs studiepunten en kwaliteit? Functiegericht leren in de praktijk Oefenen en bijscholen / portfolio Veld bepaalt de norm Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Project Kwaliteit Brandweerpersoneel

15 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel
Gerard Heetman - VNG

16 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel
Kwaliteitsinstrumenten Vakbekwaam worden: functieprofiel, leergangen en examens/proeven van bekwaamheid Vakbekwaam blijven: leidraad voor oefenen/trainen, bijscholen Kwaliteitsborging: middelen voor accreditatie, evaluatie en registratie Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Project Kwaliteit Brandweerpersoneel

17 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel
In gang gezet Functiegericht onderwijs, ontwikkelgroepen; Manschap a Bevelvoerder Instructeur Daarna: Chauffeur Voertuigbediener Oefencoördinator Medewerker Preventie Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Project Kwaliteit Brandweerpersoneel

18 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel
Wat moet nog gebeuren? Functioneel ontwerp Implementatienotitie Afstemmingsorgaan Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Project Kwaliteit Brandweerpersoneel

19 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel
VRAGEN? Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Project Kwaliteit Brandweerpersoneel

20 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel
Informatie? (vragen stellen) Komende maanden meer over: Leergangen Kwaliteitsinstrumenten Implementatietraject Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Project Kwaliteit Brandweerpersoneel

21 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel


Download ppt "Project Kwaliteit Brandweerpersoneel"

Verwante presentaties


Ads door Google