De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakbekwaam worden en Vakbekwaam blijven Een nieuw kwaliteitstelsel voor brandweerpersoneel februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakbekwaam worden en Vakbekwaam blijven Een nieuw kwaliteitstelsel voor brandweerpersoneel februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Vakbekwaam worden en Vakbekwaam blijven Een nieuw kwaliteitstelsel voor brandweerpersoneel februari 2010

2 Besluit2 Inhoud • Waarom het Besluit personeel veiligheidsregio’s? • Waarom vakbekwaam worden en blijven? • Wie doen er mee? • Het nieuwe kwaliteitstelsel • Nieuwe functies en rollen • De landelijke en regionale implementatie • De communicatie • De borging Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 2 -

3 Besluit3 Waarom het Besluit personeel veiligheidsregio’s? •complexere samenleving; •ongevallen brandweerpersoneel; •optimale voorbereiding risico’s en calamiteiten; •integraal systeem van opleiden en oefenen. Doel: Verhogen kwaliteit brandweerpersoneel én deze kwaliteit borgen Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 3 -

4 Besluit4 Waarom het Besluit personeel veiligheidsregio’s? Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 4 - 1. Integrale benadering 2. Functiegerichte benadering 3. Competentiegerichte benadering 4. Brandweerzorg en rampenbestrijding 5. Dezelfde eisen voor vrijwilligers en beroeps

5 Besluit5 Waarom vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven? Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 5 - •Vakmanschap staat centraal •Functiegericht •Meer realistisch oefenen •Geactualiseerd onderwijs (nieuwe technieken) •Opleiden en oefenen dichter bij elkaar •Invoer nieuwe functie docent, instructeur blijft •Elk brandweerkorps leerkorps (onderwijs en branche dichter bij elkaar) •Uniform en consistent brandweeronderwijssysteem

6 Besluit6 Waarom vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven? Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 6 - Opleiden en examineren = vakbekwaam worden Werken in de praktijk, oefenen, trainen en bijscholen = vakbekwaam blijven

7 Besluit7 Wie doen er mee? Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 7 -

8 Besluit8 Het nieuwe kwaliteitsstelsel Oud en nieuw De kwaliteitsinstrumenten Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 8 - De film Download de video via http://www.nifv.nl/videodownload/kbp.zip

9 Besluit9 Het nieuwe kwaliteitstelsel Oud en nieuw De kwaliteitsinstrumenten Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 9 - Ranggericht opleidenFunctiegericht opleiden Vakken/modulesKerntaken en competenties Algemene kennisKennis op maat ‘Losse’ kennis en vaardighedenIntegratie tussen kennis en vaardigheden Nadruk op wetenNadruk op kunnen Leren bij ROILeren bij ROI én korps Inwerken ná opleidingInwerken tijdens opleiding Geen relatie met Leidraad Oefenen Directe relatie met Leidraad Oefenen

10 Besluit10 Het nieuwe kwaliteitsstelsel Oud en nieuw De kwaliteitsinstrumenten Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 10 -

11 Besluit11 Het nieuwe kwaliteitsstelsel Oud en nieuw De kwaliteitsinstrumenten Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 11 - Kwalificatiedossier: minimale normering voor opleiden, examineren, oefenen en bijscholen. Het bevat de kerntaken, competenties, beoordelingscriteria en keuzes en dilemma’s voor een functie. Kwalificatieprofiel: nadere uitwerking van functie- en competentieprofiel. Proeve van bekwaamheid: Het geheel aan toetsen per kerntaak/kerntaken dat een kandidaat in de gelegenheid stelt om te tonen dat hij de benodigde competenties beheerst om, om te kunnen gaan met de keuzes en dilemma’s.

12 Besluit12 Het nieuwe kwaliteitsstelsel Oud en nieuw De kwaliteitsinstrumenten Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 12 - Opleidingsplan: In het opleidingsplan worden deze leeractiviteiten benoemd, waarin de kerntaken en competenties het uitgangspunt vormen. Deze leeractiviteiten vormen de basis voor het te ontwikkelen onderwijs. Portfolio blijvende vakbekwaamheid: Hierin houdt de medewerker samen met zijn werkgever bij hoe zijn vakkennis, houding en gedrag zich per kerntaak van zijn functie ontwikkelen. Dit gebeurt aan de hand van een functieblad, waarin hij per kerntaak bewijzen van vakkennis, houding en gedrag kan verzamelen. Dit kunnen zowel harde als zachte bewijzen zijn. Toets blijvende vakbekwaamheid: Dit is een diagnostische toets, die zich richt op de meest kritische aspecten van de functie.

13 Besluit13 Functies en rollen Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 13 - •32 brandweerfuncties uit het Besluit personeel veiligheidsregio’s •Eerste leergangen voor de functies manschap A en bevelvoerder •Overige leergangen worden ontwikkeld en de komende tijd geleidelijk ingevoerd

14 Besluit14 Functies en rollen Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 14 - Belangrijke rollen bij implementatie: •Portefeuillehouder opleiden en oefenen •Kwartiermaker •Trajectbegeleider •Leerwerkplekbegeleider •Oefencoördinator

15 Besluit15 Functies en rollen Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 15 - De kwartiermaker: • Projectmatig, 2 jaar lang, 10 dagen per maand • Zelfevaluatie (nulmeting) • Regionaal implementatieplan • Informeren en creëren draagvlak bestuur • Adviseren portefeuillehouder opleiden en oefenen • Inrichten ‘leren in de korpsen’ • Inrichten van opleidingsorganisatie met intern of extern opleidingsinstituut

16 Besluit16 Functies en rollen Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 16 - De trajectbegeleider: •Conform landelijk profiel •Volgt student in leerproces •Draagt zorg voor passende leerwerkplek •Draagt zorg voor kwaliteit werkend leren •Draagt zorg voor aanstellen en bewaken netwerk leerwerkplekbegeleiders met oefencoördinator

17 Besluit17 Functies en rollen Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 17 - De leerwerkplekbegeleider: •Conform landelijk profiel •Uitgangspunt: leerwerkplekbegeleider is vakman, extra tijd zit in: begeleiden en evalueren van deelnemers, overleg en samenwerking. •Het is een incidentele taak •Aan de regio: •Positionering (meestal in korps) •Opzetten netwerk leerwerkplekbegeleiders •Capaciteitsnorm: max. 2 uur per leerwerkopdracht

18 Besluit18 De implementatie Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 18 - Landelijke organisatie Implementatie en communicatie Portefeuillehouder regioKwartiermaker KBP Vakbekwaamheids- organisatie Regio en korpsen Implementatiemanagers (3)

19 Besluit19 De implementatie Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 19 - •Inventarisatie huidige situatie (0-meting) •Leidraad implementatie •Organisatiemodel vakbekwaamheid •Model regionaal implementatieplan vakbekwaamheid •Communicatieplan •Tussenevaluatie (1-meting) •Landelijke en regionale bijeenkomsten (3 clusters)

20 Besluit20 De communicatie Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 20 - •Bestuurlijke film en film voor het werkveld •Nieuwsflits •Website: www.bkbp.nl: alle kwalificatiedossiers, instrumenten, agenda’s, verslagen, enz.www.bkbp.nl

21 Besluit21 De Borging Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 21 - •De Brandweer Onderwijs Raad

22 Besluit22 Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 22 - SUCCES! Voor meer informatie: www.bkbp.nlwww.bkbp.nl of neem contact op met de projectorganisatie Implementatie en communicatie (tot eind 2010)


Download ppt "Vakbekwaam worden en Vakbekwaam blijven Een nieuw kwaliteitstelsel voor brandweerpersoneel februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google