De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Kwaliteit brandweerpersoneel Projectgroep implementatie en communicatie april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Kwaliteit brandweerpersoneel Projectgroep implementatie en communicatie april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Project Kwaliteit brandweerpersoneel Projectgroep implementatie en communicatie april 2009

2 Besluit2 Rapporten IOOV -Vakbekwaamheid brandweer (juni 2004) -Veiligheidsbewustzijn brandweer (december 2006) Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 2 - Aanleiding project KBP?

3 Besluit3 “Het verhogen van de kwaliteit van het brandweerpersoneel én het waarborgen van deze kwaliteit.” Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 3 - Doel project KBP? Vakbekwaam worden en blijven om ongevallen te voorkomen. Veiligheid personeel en burger staat voorop.

4 Operationele functiesBeheersmatige functies Rang MBO niveau VMBO niveau Bevelvoerder Manschap B Specialisatie: d uikploegleider Hoofdbrandwacht Brandmeester Medewerker operationele voorb. Medewerker brandpreventie Medewerker opleiden en oefenen Docent Oefencoördinator Ploegchef Centralist meldkamer Controleur brandpreventie Instructeur VMBO niveau Manschap A Specialistaties: Chauffeur Voertuigbediener Gaspakdrager Brandweerduiker Verkenner gev. stoffen Brandwacht of Hoofdbrandwacht Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 4 -

5 Operationele functiesBeheersmatige functies Rang WO niveau HBO diploma Commandant Commandant van dienst Hoofdofficier van dienst Adviseur gevaarlijke stoffen Commandeur Hoofdcommandeur Adjuncthoofdcommandeur Commandant Strategisch manager Manager veiligheid Tactisch manager Adviseur beleid en bestuur Specialist risico's en veiligheid Specialist operationele voorbereiding HBO niveau Officier van dienst Hoofdbrandmeester Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 5 - Specialist brandpreventie Specialist opleiden en oefenen Operationeel manager

6 Besluit6 functie is leidend, niet de rang praktijk staat centraal onnodige ballast (theorie) verdwenen meer aandacht voor realistisch oefenen onderwijs en examinering geactualiseerd korps cursist is leerkorps aansluiting opleiden en oefenen geen onderscheid beroeps en vrijwilligers Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 6 - Wijzigingen opleidingsstelsel?

7 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 7 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 7 - Manschappen BWT 1e klasse Hoofdbrandwacht Onderbrandmeester Brandmeester manschap A (ms, bwt 1e klas, en repressieve modulen hbw) bevelvoerder specialisaties manschap B Hoe het wordt: Hoe het was: Leergangen versus opleidingsmodules?

8 Besluit8 studiebelasting leergang 375 uur totale opleidingsduur 2 jaar (vrijwilligers) opleidingsinstituut + leren op de werkplek + realistisch oefenen leren op de werkplek: gemiddeld 1 avond in de 3 weken inwerkperiode korps/post geïntegreerd in opleiding cursist operationeel inzetbaar na afronding taakgebied brandbestrijding Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 8 - Opzet leergang manschap A?

9 Besluit9 cursist: ± 10 uur per week leerwerkplekbegeleider: ± 2 uur per leerwerkplekopdracht trajectbegeleider: inschatting 1 fte per 150 cursisten docent: eenmalig meer tijd kwijt door opnieuw voorbereiden lessen Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 9 - Tijdbelasting leergang manschap A?

10 Besluit10 manschap A, brandbestrijding: ademlucht lopen Oefen onder begeleiding van uw leerwerkplekbegeleider het voortbewegen met ademlucht. Oefen de handelingen x, y, z. Controleer tijdens de oefening hoeveel lucht u zelf ongeveer verbruikt bij normale arbeid en bij zware arbeid. Kunt u dit luchtverbruik nog beïnvloeden? Evalueer de oefeningen samen met uw leerwerkplekbegeleider. Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 10 - Voorbeeld leerwerkplekopdracht?

11 Besluit11 studiebelasting leergang 600 uur nieuw: direct opgeleid tot allround leidinggevende basiseenheid totale opleidingsduur nu 3 jaar (vrijwilligers) opleidingsduur van 1 of 2 jaar is organiseerbaar opleidingsinstituut + leren op de werkplek + realistisch oefenen 24 leerwerkplekopdrachten: - schaduwdraaien inzetoefeningen - zelfstandig optreden inzetoefeningen Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 11 - Opzet leergang bevelvoerder?

12 Besluit12 oefenen van aangeleerde vaardigheden in eigen korps onder begeleiding van een leerwerkplekbegeleider aan de hand van leerwerkplekopdrachten inpassing tijdens reguliere oefenavonden Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 12 - Wat houdt het leren op de werkplek in?

13 Besluit13 manschap A, taakgebied brandbestrijding: 8 opdrachten, max. 28 uur doorlooptijd 6 tot 9 maanden, afhankelijk van opleidingsrooster Daarnaast 8 dagdelen realistisch oefenen op een oefencentrum. Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 13 - Belasting leren op de werkplek?

14 Besluit14 vakman incidentele taak: - begeleiden van cursist (géén instructie geven!) - evalueren leerwerkplekopdracht - fungeren als coach / mentor landelijk profiel belasting: ± 2 uur per opdracht Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 14 - Eisen aan de leerwerkplekbegeleider?

15 Besluit15 Personeel - 1 commandant (0,5 fte) - 1 medewerker Preparatie (0,5 fte) - 1 ploeg met 16 brandweervrijwilligers (1 ploegchef, 3 bevelvoerders, 10 manschappen A, 2 manschappen B) Oefencyclus Structureel 1 reguliere oefenavond per 2 weken, vereiste opkomst 75%. Structureel 1 dag per jaar in oefencentrum. Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 15 - Casus Veenstad (1)

16 Besluit16 Personeelsverloop - 1 manschap A om de 3 jaar - 1 manschap B om de 3 jaar - 1 bevelvoerder om de 5 jaar Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 16 - Casus Veenstad (2)

17 Besluit17 Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 17 - Casus Veenstad (3) activiteitenbelasting korps jaar 1 instroom cursist manschap A: 8 lwp-opdrachten BB 16 uur jaar 2 cursist manschap A is inzetbaar voor taakgebied brandbestrijding cursist manschap A: 5 lwp-opdrachten THV + 3 OGS instroom cursist bevelvoerder: 6 lwp-opdrachten 16 uur 12 uur jaar 3 cursist manschap A gereed en inzetbaar voor alle taakgebieden cursist bevelvoerder: 6 lwp-opdrachten instroom cursist manschap B 12 uur pm jaar 4 cursist bevelvoerder: 6 lwp-opdrachten cursist manschap B: leerwerkplekbegeleiding 12 uur pm jaar 5 cursist manschap B gereed en inzetbaar voor alle taakgebieden cursist bevelvoerder: leerwerkplekbegeleiding voor 6 opdrachten 12 uur jaar 6 cursist bevelvoerder gereed en inzetbaar voor alle taakgebieden instroom cursist manschap A: 8 lwp-opdrachten 16 uur totaal aantal uur leerwerkplekbegeleiding manschap A en bevelvoerder 96 uur

18 Besluit18 lokaal in eigen korps/post oefen-/opleidingscoördinator: -selecteert leerwerkplekbegeleiders -organiseert voor iedere cursist leerwerkplekbegeleiding -kiest juiste moment voor uitvoering leerwerkplekopdrachten (koppeling oefenrooster) -fungeert als eerste aanspreekpunt voor cursisten en leerwerkplekbegeleiders Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 18 - Voorbeeld inrichting werkend leren (1)

19 Besluit19 regionaal/bij opleidingsinstituut trajectbegeleider: -volgt voortgang cursist -bewaakt voortgang en kwaliteit werkend leren -landelijk profiel (coördinerend) docent -didactisch verantwoordelijk voor opzet en inhoud opleiding -1 docent: 3 instructeurs Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 19 - Voorbeeld inrichting werkend leren (2)

20 Besluit20 vakinhoudelijke (bij)scholing thematische cursussen voor docenten, instructeurs en leerwerkplekbegeleiders voor taakgebieden (± 2 tot 4 dagdelen) didactische (bij)scholing leergang docent mét didactische aantekening verkort programma (160 uur) Erkenning Verworven Competenties (EVC) Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 20 - Noodzakelijke/wenselijke (bij)scholing?

21 Besluit21 Implementatieorganisatie 2009 en 2010 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 21 - landelijke implementatieorganisatie regionale implementatiemanager portefeuillehouder regio kwartiermaker KBP opleidings- en oefenorganisatie regio en korpsen

22 Besluit22 portefeuillehouder O&O strategisch verantwoordelijk kwartiermaker KBP projectmatige functie: 2 jaar lang, 10 dagen per maand adviseert portefeuillehouder is verantwoordelijk voor: - uitvoeren van zelfevaluatie - opstellen regionaal implementatieplan - informeren en creëren draagvlak bestuur - inrichten ‘leren in de korpsen’ - inrichten opleidings- en oefenorganisatie Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 22 - Portefeuillehouder en Kwartiermaker

23 Besluit23 benoem portefeuillehouder en kwartiermaker neem de tijd: 6 maanden voorbereiding Aandacht voor: - communicatie in de regio - scholing docenten, instructeurs - inrichting organisatie Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 23 - Kritische succesfactoren voorbereiding

24 Besluit24 Leidraad implementatie (deel Opleiden) nulmeting opleidingsinstituut (zelfevaluatie) evaluatie leergangen landelijke profielen www.bkbp.nl en www.infopuntveiligheid.nlwww.bkbp.nlwww.infopuntveiligheid.nl Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 24 - Beschikbare tools


Download ppt "Project Kwaliteit brandweerpersoneel Projectgroep implementatie en communicatie april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google