De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorjaar 2011Algemene Vergadering1 VOORJAARS-AV 2011 Feestelijke jubileumviering Verslagen, rapportages en voorstellen Workshops.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorjaar 2011Algemene Vergadering1 VOORJAARS-AV 2011 Feestelijke jubileumviering Verslagen, rapportages en voorstellen Workshops."— Transcript van de presentatie:

1 voorjaar 2011Algemene Vergadering1 VOORJAARS-AV 2011 Feestelijke jubileumviering Verslagen, rapportages en voorstellen Workshops

2 voorjaar 2011Algemene Vergadering2 AV 2011 Voorjaars-AV –vrijdag 20 en zaterdag 21 mei – Noordbergum –vieringen en avondmaal, ontmoeting, workshops en vergadering –in de PKN-kerk en in het dorpshuis in Hardegarijp Hoofdpunten –Jaarverslagen, Financiële stukken en Evaluatie meerjarenbeleid –Toelichting van de Unieraad over fondsenwerving; rapportage Commissie Onderzoek Pensioenen (COP) en tussenrapportage Commissie Interkerkelijke Samenwerking (CIS) –Voorstellen Unieraad: ‘Algemene Vergaderingen’, ‘fonds ondersteuning kleine gemeenten’ en ‘Pilot Interim-voorgangers’ –Op vrijdagmiddag en zaterdagochtend zijn er diverse workshops

3 voorjaar 2011Algemene Vergadering3 AV 2011 Jaarverslagen De jaarverslagen geven een overzicht van werkzaamheden binnen de taakvelden en geledingen van de Unie, en de nationale en internationale organisaties, waarbij we via de Unie vertegenwoordigd zijn Via het blad Baptisten.nu, de nieuwsbrief, berichten in ons gemeenteblad of de website was daarover al eerder veel te lezen. In de jaarverslagen is dat nog eens samengevat; het geeft ons als Uniegemeenten samen veel om dankbaar voor te zijn. Financiële stukken Bij het exploitatieoverzicht 2010 worden bij de ontvangsten een aantal afwijkingen van de begroting toegelicht en verklaard. Op verzoek van de accountant zijn een aantal posten anders geboekt en verantwoord. Daardoor lijken deze posten nu hoger dan begroot, maar er zijn geen grote afwijkingen aan de lastenkant.

4 voorjaar 2011Algemene Vergadering4 AV 2011 Evaluatie meerjarenbeleid Vanuit de doelstellingen zijn actieplannen gemaakt, waarvan de uitvoering nu loopt tot 2012 onder de titel ‘Een Unie die prikkelt: naar een gemeenschap van op elkaar betrokken gemeenten die er toe doen.’ Naast bespreking van activiteiten door de Unie wordt aan gemeenten gevraagd, wat er lokaal is gedaan of gepland om onderlinge verbondenheid in de regio te realiseren en samenwerking met andere gemeenschappen vorm te geven. (zoals beschreven in de doelstellingen 2 en 3). Hoe zou de Unie daarbij nog meer mogen prikkelen? Welke nieuwe doelen zouden we willen stellen voor de toekomst?

5 voorjaar 2011Algemene Vergadering5 AV 2011 Toelichting Unieraad – fondsenwerving Het werk laten doorgaan, maar de Unie-contributie acceptabel houden, ook bij minder groei en afnemende subsidies. Rapportage Commissie Onderzoek Pensioenen (COP) Samenvatting en toelichting van het onderzoek overdracht van PIF naar PGGM Tussenrapportage Commissie Interkerkelijke Samenwerking (CIS) De commissie onderzoekt samenwerkingsmogelijkheden en heeft gesprekken gevoerd inventarisaties gemaakt. De eindrapportage wordt verwacht op de najaars-AV 2011.

6 voorjaar 2011Algemene Vergadering6 AV 2011 Voorstel Unieraad – ‘Algemene Vergaderingen’ De huidige praktijk voortzetten, dus twee keer per jaar, bij voorkeur één dag. Ruimte voor meningsvorming voorafgaand aan besluit. Ook vieren! Voorstel Unieraad – ‘Plan ondersteuning Kleine gemeenten’ N.a.v. AV vorig jaar waren er bijeenkomsten met ‘kleine gemeenten’. Voorstel is nu het solidariteitsfonds om te zetten in een ‘fonds ondersteuning kleine gemeenten’. Mogelijkheden voor incidentele hulp of meerjarenondersteuning middels een interim-voorganger. Voorstel Unieraad – ‘Pilot Interim-voorgangers’ Pilot om stapsgewijs te ervaren hoe we (kleine) gemeenten kunnen steunen. Naast meerjarige procesmatige ondersteuning ook hulp bij pastoraat en andere bijzondere diensten.

7 voorjaar 2011Algemene Vergadering7 Workshops op vrijdagmiddag en zaterdagmorgen Bezield naar buiten De voorganger verdwijnt Alle generaties in één kerk?! De gemeente – een veilig thuis!? (alleen vrijdag) Schuldhulp-preventie (alleen zaterdag) Iedereen is van harte welkom


Download ppt "Voorjaar 2011Algemene Vergadering1 VOORJAARS-AV 2011 Feestelijke jubileumviering Verslagen, rapportages en voorstellen Workshops."

Verwante presentaties


Ads door Google