De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Concern Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Waar is de VRZHZ voor! Risicobeheersing Risicovoorlichting Veiligheidsmanagement 112 Redden en blussen Technische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Concern Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Waar is de VRZHZ voor! Risicobeheersing Risicovoorlichting Veiligheidsmanagement 112 Redden en blussen Technische."— Transcript van de presentatie:

1 Concern Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

2 Waar is de VRZHZ voor! Risicobeheersing Risicovoorlichting Veiligheidsmanagement 112 Redden en blussen Technische hulpverlening Geneeskundige hulpverlening Rampenbestrijding Crisisbeheersing Nafasemanagement

3 Veiligheidsregio ZHZ (huidige Gr) Verplichte Gemeenschappelijke regeling College-regeling: 19 gemeenten Algemeen bestuur: 19 burgemeesters (CdK, HOvJ, VZs Wsn) Commissie van advies gemeentesecretarissen Commissie van advies brandweercommandanten Commissie van advies portefeuillehouders middelen Begroting en informatieplicht

4 Hybride financiering en begroting

5 Benchmark (primair op rijksdoeluitkering) VR’s met vergelijkbaar risicoprofiel (in €mln)

6 Implementatie wet- en regelgeving Wvr Nieuwe eisen: Informatie en communicatie Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Opkomsttijden brandweer en onderdelen regionaal crisiscentrum Planvorming Vakbekwaamheid brandweer, GHOR en crisisfunctionarissen Afspraken zorgaanbieders Verplicht hanteren kwaliteitszorgsysteem Verplichte regionalisering brandweer Meer opleiden en oefenen Aangaan en onderhouden partnerschappen Strengere handhaving door Ministerie Veiligheid en Justitie Hogere verwachtingen vanuit de samenleving Hogere paraatheid crisisbeheersingsorganisatie

7 Belangrijke ontwikkelingen extern VRZHZ Reorganisatie politiebestel Schaalvergroting meldkamers Invoering Wet ambulancezorg en Wet publieke gezondheid Financiering gemeenschappelijke taken veiligheidsregio’s Blijvende begrotingsdruk Mindshift: Veiligheidsregio als aantrekkelijke schaal

8 Begroting en control VRZHZ Geen verhoging inwonerbijdrage gevraagd sinds 2006 Wel verhoging Bdur vanuit het rijk Geen convenant regionalisering (19 regio’s wel; ca. €1,5 miljoen) Wegvallen politiebijdrage (€100.000,--, structureel) Zelf opvangen kosten SCD-rafels (€80.000,--, structureel) Alle ontvlechtingskosten voor regio ZHZ betaald (€304.000,-- eenmalig) Maximale steun aan Regio ZHZ bij oplossen SCD-probleem (€500.000,-- uit reserves, eenmalig) Geen tekorten op jaarrekeningen 2006-2010 (accountant)

9 Ontwikkeling inwonerbijdrage (+€0,981 in 6 jaar)

10 Verklaring reeks inwonerbijdrage 2006-2007: +€0,872 +Accres / +Index Bdur / +Reglementaire verwerking kapitaallasten 2007-2008: +€0,005 Idem 2008-2009: +€0,814 +Accres / +Reglementaire verwerking kapitaallasten 2009-2010: -€0,368 -accres / -Reglementaire verwerking kapitaallasten / -BTW-correctie / +ontvlechting ZHZ (inwonerbijdrage neutraal) 2010-2011: +€0,200 +accres / +Reglementaire verwerking kapitaallasten 2011-2012: -€0,543 +Reglementaire verwerking kapitaallasten / - 5% bezuiniging op IWB 2010 (tweede tranche)

11 Wat komt er nog aan? Bezuiniging meldkamer landelijk ingeboekt (tevens frictie) Veiligheidsberaad nog niet definitief bekostigd (afromen) Been bijtrekken lokale brandweer (misschien) Betalen frictiekosten aan SCD (extra) Harmonisering rechtspositie (landelijk en inter GR) Nafase Moerdijk (als geen kostenverhaal) Inlopen tekort weerstandsvermogen (accountant en provincie)

12 Bezuinigingen 2011 : 6% 2012: 11,5% Vanaf 2011 geen extra inwonerbijdrage Wel zelf onverschuldigde betaling SCD inbezuinigen Als meer dan 10% bezuinigen Taakvermindering van wettelijk verplichte taken Afscheid nemen van personeel Brandweer dekkingsplan


Download ppt "Concern Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Waar is de VRZHZ voor! Risicobeheersing Risicovoorlichting Veiligheidsmanagement 112 Redden en blussen Technische."

Verwante presentaties


Ads door Google