De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappelijke Stage Brandweer Noord-Holland Noord …. -…. -……

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappelijke Stage Brandweer Noord-Holland Noord …. -…. -……"— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijke Stage Brandweer Noord-Holland Noord …. -…. -……
Maatschappelijke Stage Brandweer Noord-Holland Noord ….-….-…….. Naam: ……………………. Functie: ……………………. Uitleg: Verander de datum naar de dag dat de presentatie gegeven wordt. Vul je naam en functie in. Dit is de allereerste presentatie. De presentatie over Brandveiligheid komt pas na de rondleiding die na deze presentatie gegeven wordt.

2 Inhoud Introductie organisatie: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Regionale Brandweer Noord-Holland Noord Uitleg over de stage: Wat ga ik doen, wanneer en hoe? Uitleg: Leg de dag globaal uit aan de studenten: Allereerste een introductie van de organisatie Daarna uitleg over de stage Hierna een rondleiding binnen de kazerne geven. Tijdens deze rondleiding zal de voorlichter: De keuzeformulieren inventariseren (De kazerne moet aan de hand van de ingevulde keuzeformulieren, de studenten indelen bij activiteiten) De werkboeken en thuischecks klaarleggen De presentatie Introductie Brandveiligheid opstarten Na de presentatie Brandveiligheid de leerlingen pas vertellen welke activiteit ze gaan uitvoeren, en de benodigde producten meegeven.

3 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, bestaat uit 4 organisaties: GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) Ambulancedienst Gemeenschappelijke meldkamer (Ambulance/Brandweer) Regionale Brandweer Doel: Snelle en soepele samenwerking bij hulpverlening en rampenbestrijding Uitleg: Op 1 Januari 2004 is Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ontstaan. De Regionale Brandweer samen met de 3 andere organisaties, vormt de veiligheidsregio vanaf 2004.

4 Brandweer Noord-Holland Noord.
Taken brandweer binnen de regio: Risicobeheersing (fysieke veiligheid) (Voorbereiding op) rampenbestrijding Opleiden en oefenen 21 Gemeentes Elke gemeente, een eigen korps Binnen de regio 54 kazernes Uitleg: Van 21 gemeentes, gaat de regio naar 19 gemeentes (door samenvoeging van Harenkarspel, Zijpe en Schagen) De regionale brandweer zorgt ervoor dat lokale brandweerkorpsen hun werk goed kunnen doen en biedt ondersteuning bij grootschalige of speciale incidenten.

5 Brandweer Nederland 27.000 brandweermannen en –vrouwen
Waarvan beroeps Weet iemand de verschillen? 25 Brandweerregio’s in Nederland Valt samen met de veiligheidsregio Landelijk ongeveer brandweerposten Uitleg: Geef de verschillen ook duidelijk aan tegenover de scholieren: Beroeps constant op kazerne. Vrijwilligers hebben een normale baan, komen op afroep naar de kazerne. Niet elke veiligheidsregio in Nederland is hetzelfde geregeld qua structuur.

6 Taken van de brandweer Hoofdtaken: Redden van mens en dier
Schade door brand beperken Verdeelt over de Veiligheidsketen Uitleg: Geef bij elke schakel zo duidelijk mogelijke (praktijk)voorbeelden. Geef ook aan dat hun stage vanuit de schakel ‘preventie’ loopt.

7 Pro-Actie Voorkomen van risico’s Adviezen geven op bouwplannen

8 Preventie Vergunningen en voorschriften handhaven en nakijken
Voorlichting geven aan burgers Dus ook deze stage! In het voorkomen van branden valt nog veel winst te behalen.

9 Preparatie Voorbereid zijn voor repressie Onderhoud materiaal
Oefenen en opleiden

10 Repressie Branden blussen Auto’s openknippen
Opruimen gevaarlijke stoffen Maar ook: De kat redden Kelders leegpompen

11 Nazorg Na de repressie, zo snel mogelijk weer ‘uitrukgereed’ zijn
Ook de uitruk evalueren

12 Wat ga ik doen bij deze stage?
Zelf keuze maken uit activiteiten Foto- of filmreportage over brandveiligheid in een gebouw Interview met iemand van de brandweer Interview met de directeur of BHV’er van je school Meelopen bij een kazerne Verzin zelf een activiteit Klein verslag Uitleg: Hoeft de activiteit niet uit te leggen, dit staat allemaal op het keuzeformulier die met de introductiebrief is meegeleverd. De studenten hebben dus al een keuze gemaakt. Attendeer erop dat er in het werkboek een handleiding staat voor het maken van een verslag, en een handleiding voor de activiteiten.

13 Wat ga ik doen bij deze stage?
Werkboek Opdrachten Handreikingen Datums Contact Evaluatieformulier Thuis checken op brandveiligheid Hoe veilig is jouw huis? Uitleg: Attendeer de studenten erop dat zij het werkboek goed door moeten lezen, en bij enige vragen niet moeten schromen om te mailen/bellen.

14 Wat is het nut van deze stage?
Jullie kennis van brandveiligheid vergroten Weten wat je kan en moet doen bij brand Weten hoe je brand kan voorkomen Kennismaken met de brandweer Wat doen wij, landelijk en binnen de regio De brandweer helpen Bereiken van andere mensen Op de kazerne een helpende hand zijn Uitleg: Voor de studenten: Kennis van brand Weten wat je kan doen bij brand Voor ons: Uiteindelijke minder kans op brand Bekendheid verwerven bij de doelgroep Jeugd Klusjes uit handen nemen

15 Wanneer is de stage? Stage duurt <……………………>
Standaard datum evaluatiedag <…………-…………-…………> Activiteiten zelfstandig plannen en uitvoeren Uitleg: Vul de evaluatiedatum in. De evaluatiedag is de afsluiting van de stage. Tussen de introductiedag en de evaluatiedag moet de stage worden uitgevoerd. Voor sommige leerlingen zal dat in 1 vaste week bedragen binnen deze periode (Blokstage), andere hebben de gehele periode om de activiteit(en) uit te voeren. (Lintstage) Zeg dit ook tegen de leerlingen.

16 Wat verwachten we van jullie?
Verslag van je stageactiviteit(en) en je thuischeck Eerlijkheid over je stage Zelfstandigheid Uitleg: Eerlijkheid betekent dat de leerlingen ook iets vraagt als hij iets niet snapt, hij de stage niet leuk vindt, of dat hij denkt dat iets niet gaat lukken.

17 Einde algemene introductie
Vragen? Dan nu een rondleiding Daarna een presentatie over brandveiligheid Uitleg: Voor de rondleiding: Probeer alle aspecten van het dagelijkse brandweerleven op de kazerne te laten zien. Let op: Laat de rondleiding niet langer dan een uur duren.


Download ppt "Maatschappelijke Stage Brandweer Noord-Holland Noord …. -…. -……"

Verwante presentaties


Ads door Google