De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheidszorg op Maat Augustus / september 2012 Dhr. Röell, dhr. Swillens, mevr. van ‘t Veld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheidszorg op Maat Augustus / september 2012 Dhr. Röell, dhr. Swillens, mevr. van ‘t Veld."— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheidszorg op Maat Augustus / september 2012 Dhr. Röell, dhr. Swillens, mevr. van ‘t Veld

2 Agenda  Welkom  De context: Brandweer over morgen  Veiligheidsregio en regionalisering sinds 2010  Veiligheidszorg op Maat  Wat is een dekkingsplan?  Omgeving en proces  Sturing en beïnvloeding (knoppen)  Voorgenomen besluit bestuurlijke uitgangspunten  Rol gemeenteraden  Gelegenheid voor vragen

3 Doel van vanavond  Meenemen van de raadsleden in het proces Veiligheidszorg op Maat (= Dekkingsplan)

4 Brandweer over morgen Context: de strategische reis van de brandweerde strategische reis van de brandweer

5 Regionalisering: Waar staan we nu?  Waar komen we vandaan?  Waar gaan we naar toe?

6 interregionale capaciteit (bijstand ) regionale capaciteit buitenlandse hulpcapaciteit hulpvraag tijd moeten kunnen willen

7 1 Dekkingsplan  Wat is een dekkingsplan?  Nieuw dekkingsplan  Integrale benadering (brand)veiligheid

8 2 Omgeving en proces: Iedereen praat met iedereen, directie, medewerkers, postcommandanten en de vrijwilligers met raadleden, ambtenaren en gemeentebestuurders en straks ook de krant

9

10

11

12 2 Proces Veiligheidszorg op Maat  bestuur VRU: 2 juli jl. voorgenomen besluit bestuurlijke uitgangspunten  najaar 2012: de VRU-organisatie en de gemeenteraden leveren input op uitgangspunten en  de (eventueel aangepaste) uitgangspunten worden vastgesteld door het bestuur van de VRU; start van de ontwikkeling van het dekkingsplan

13 2 Proces Veiligheidszorg op Maat Voorjaar 2013:  bestuur VRU stelt het nieuwe dekkingsplan vast  start implementatie nieuwe dekkingsplan

14 Knoppen Dekkingsplan 2.0 (basiszorg) Maatschappelijk belang / sociale samenhang A: Opkomst = Kazerne-locaties Locatie gebonden Wettelijk kader: Brandrisicoprofiel Opkomsttijd en beargumenteerd afwijken Kazernebezetting (bedrijfsvoeringprofielen) Gekazerneerd Instroom o Volledig geconsigneerd o Gedeeltelijk geconsigneerd o Vrije instroom Variabele Voertuigbezetting Interregionale Samenwerking Basiszorg en specialismen B: Risicobeheersingmaatregelen Objectgericht Gebiedsgericht Doelgroepengericht C: Financieel / economisch Personeel Materieel Huisvesting Kosten/baten afweging D: Ruimtelijke mogelijkheden (RO) 3 Sturing en beïnvloeding (knoppen)

15 3 Knop Maatschappelijk Belang / Sociale samenhang

16 Dekking instroom TS 6 Dekking instroom variabele bezetting Dekking gekazerneerd 3 K noppen kazernebezetting, variabele voertuigbezetting en interregionale samenwerking Opkomsttijden 8 (groen) en 10 (blauw) minuten

17 kazernering variabele voertuigbezetting maatschappelijk belang interregionale samenwerking 3 Opkomst en locatie

18 3 Risicobeheersingsmaatregelen ObjectgerichtDoelgroepgerichtGebiedsgericht

19 Brand- risicoprofiel Risicobeheerings maatregelen Opkomsttijden Financieel / economisch 3 Wettelijk Kader Het nieuwe dekkingsplan

20 4 Voorgenomen besluit bestuurlijke uitgangspunten

21 Eén veiligheidsniveau

22 Gezamenlijk dragen en delen van de financiële gevolgen en

23 Maatschappelijk belang en (brand)veilig leven

24 Veiligheidszorg is meer dan alleen opkomsttijden

25 Moeten Willen Huidig Veiligheidsniveau en kosten Zorgniveau

26 Andere samenstelling basisbrandweereenheid

27 5 Rol organisatie en gemeenteraden  Zienswijze gemeenteraden  Zienswijze eigen organisatie

28 Hoe nu verder?  Najaar 2012: De zienswijzen van de gemeenteraden en de VRU-organisatie leveren input op uitgangspunten  Uw burgemeester neemt uw zienswijzen mee naar het Algemeen bestuur

29 Gelegenheid tot stellen van vragen Veiligheidszorg op Maat


Download ppt "Veiligheidszorg op Maat Augustus / september 2012 Dhr. Röell, dhr. Swillens, mevr. van ‘t Veld."

Verwante presentaties


Ads door Google