De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op 1ste Pinksterdag Voorganger: ds. mevr. Marijn Rohaan Ouderling van dienst: Peter Nijhuis Organist: Harry Haasjes Schriftlezing: Johannes 3: 1-8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op 1ste Pinksterdag Voorganger: ds. mevr. Marijn Rohaan Ouderling van dienst: Peter Nijhuis Organist: Harry Haasjes Schriftlezing: Johannes 3: 1-8."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op 1ste Pinksterdag Voorganger: ds. mevr. Marijn Rohaan Ouderling van dienst: Peter Nijhuis Organist: Harry Haasjes Schriftlezing: Johannes 3: 1-8 (NBV)

2

3

4 Nacht van Gebed In de nacht van 27 en 28 mei blijven duizenden christenen wakker om te bidden voor de vervolgde christenen. Christenen moet wakker zijn en oog hebben voor wat er gebeurt in de wereld. (citaat Open Doors).. Wij staan stil en bidden voor vervolgde christenen in Syrie en Irak. Waar: Kerkzaaltje van de Geref. Vrijgemaakt Kerk Vollenhove in de Kerkstraat. Aanvang: 22.00 - 01.00 uur. Voorganger ds. D. Wolters.Namens de Raad van kerken bent u allen van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

5 Voor de dienst: meezingen met filmpje

6 Welkom

7 NLB 672: 1 en 3

8 NLB0672

9

10

11

12 Stilte, bemoediging, groet

13 Inleidende woorden en openingsvers: De uitstorting van de Heilige Geest

14 Schriftlezing Hand. 2: 1 t/m 4 (NBV) 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,

15 Schriftlezing Hand. 2: 1 t/m 4 (NBV) 4 En allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

16 Gebed om ontferming

17 Opwekking 334: Heer uw licht en uw liefde schijnen

18 Opwekking 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen

19

20

21

22

23 © Make Way Music/Universal Songs (met toestemming van CCLicentie) Oorspr. titel: Lord, the light of your love

24 Openbare belijdenis van het geloof

25 De betekenis van de openbare geloofsbelijdenis

26 Zingen geloofsbelijdenis ELB 289 Melodie: The Rose

27 EL 289 Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is, louter goedheid en genade, licht in onze duisternis. Hij, de Koning van de kosmos, - het gesternte zingt zijn eer - heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer.

28 EL 289 Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam. Zoon van God en Zoon des Mensen goede Herder, Offerlam. Door te lijden en te sterven - groot is het geheimenis - schenkt Hij mij het eeuwig leven, dat uit God en tot God is.

29 EL 289 Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan en op Pasen - God zi,i glorie - uit het graf is opgestaan. Door het brood - dit is mijn lichaam - door de wijn - dit is mijn bloed - geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed.

30 Voorstellen belijdeniscatechisanten

31 Getuigenis van Hendrike en Rico: waarom doen wij belijdenis?

32 Belijdenisvragen

33 Handoplegging en zegen

34 KEE 23(k.opw.185): de Here zegent jou

35 Kinderopwekking 185

36

37

38

39 Verwelkoming Gemeente, draag Hendrike en Rico die belijdenis van het geloof hebben afgelegd, en ga met hen de weg van het Koninkrijk. ALLEN: Welkom, kinderen van God, Welkom in de kerk van Christus, Wereldwijd en in ons midden.

40 Dienst van het Woord

41 Gebed bij de opening van de Bijbel

42 Kinderen gaan naar nevendienst

43 Schriftlezing Joh. 3: 1 t/m 8 (NBV) 1 Zo was er een Farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. 'Rabbi,' zei hij, 'wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.'

44 Schriftlezing Joh. 3: 1 t/m 8 (NBV) 3 Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.' 4 'Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?' vroeg Nikodemus. 'Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?'

45 Schriftlezing Joh. 3: 1 t/m 8 (NBV) 5 Jezus antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden.

46 Schriftlezing Joh. 3: 1 t/m 8 (NBV) 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.'

47 NLB 686: 1 en 2

48 Liedboek 686

49

50

51

52 Overdenking

53 NLB 912: 1, 2, 3 en 6

54 NLB 912: 1, 2, 3, 6

55 NLB 912:2

56 NLB 912: 3

57 NLB 912: 6 Neem ook mijne liefde, Heer, ‘k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd Ben ik aan U toegewijd

58 Kinderen terug in de kerk

59 Kinderlied: door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest

60

61

62 Kinderopwekking 31

63

64

65

66

67

68

69

70 Dienst van afscheid en bevestiging ambtsdragers

71 Afscheid van ambtsdragers

72 Bevestigen van de nieuwe ambtsdragers

73 Presentatie ambtsdragers

74 Inleiding

75 Gebed

76 NLB 970: 3, 4 en 5

77 Vlammen zijn er vele (LB 970)t. A. Frostenson; m. O. Widestrand; v. C. Wessel Liedboek 970

78 Vlammen zijn er vele (LB 970)t. A. Frostenson; m. O. Widestrand; v. C. Wessel Liedboek 970

79 Vlammen zijn er vele (LB 970)t. A. Frostenson; m. O. Widestrand; v. C. Wessel Liedboek 970

80 Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die hun dienst voortzetten

81 Gelofte en verbintenis nieuwe ambtsdragers

82 Bevestigingsgebed

83 Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente Gemeente: dit zijn uw nieuwe ouderlingen. Belooft u hen hoog te houden in hun ambt, met hen mee te leven, hen te dragen in gebed, en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer? Gemeente: Ja, dat willen wij

84 Dankgebed

85 Collecte bestemd voor: kerk in actie/zending

86 Evenals vorig jaar hebben Jenny en Jaap Marissen weer plantjes te koop staan: natuurlijk weer de inmiddels bekend geworden Wonderboom en ook weer zowel Cherry- als Trostomaten-plantjes. Vorig jaar heeft de verkoop bijna € 100,- opgebracht. Ook nu ondersteunen we hiermee de diaconie/zending/ Taco en Aafke Jongman voor hun project in Nepal. Verkoop plantjes voor project “112-NEPAL”

87 De plantjes zijn te halen (of te bestellen) op de volgende adressen: -Jaap/Jenny Marissen aan de Weg v. Rollecate 70 (tel.-241760) -Taco/Aafke Jongman in de Leeuwte 20 (tel. -242228) De prijzen van de plantjes zijn: Wonderbomen: € 2,00 per plantje en 3 voor € 5,- Cherrytomaten: € 1,00 per plantje en 5 voor € 4,-.

88 NLB 416: 1, 3 en 4

89 Liedboek 416

90

91

92 Zegen


Download ppt "Welkom op 1ste Pinksterdag Voorganger: ds. mevr. Marijn Rohaan Ouderling van dienst: Peter Nijhuis Organist: Harry Haasjes Schriftlezing: Johannes 3: 1-8."

Verwante presentaties


Ads door Google