De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 7 HC Franeker 21 februari 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 7 HC Franeker 21 februari 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 7 HC Franeker 21 februari 2010
Thema: …opdat de wereld gelooft Welkom in de kerk Zondag 7 HC Franeker 21 februari 2010

2

3 …opdat de wereld gelooft
Zondag 7 HC Franeker 21 februari 2010

4 1. Geloven en Johannes Wat zegt Johannes over ‘geloven’?
Jezus’ gebed voor ons (Joh 17,20-21): Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.

5 2. Waarom geloven? Wie gelooft, heeft eeuwig leven (Joh 6):
35 ‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. … 40 Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken. … 47 Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven.

6 2. Waarom geloven? Wie gelooft, krijgt de Heilige Geest (Joh 7):
37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38 “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 39 Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

7 2. Waarom geloven? Zonder geloof ga je verloren (Joh 3):
16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. …18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. … 36 Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.

8 2. Waarom geloven? Wie gelooft heeft eeuwig leven, en Jezus zal je levend maken op de laatste dag Wie gelooft krijgt de Heilige Geest: een stroom van levend water uit je hart Zonder geloof ga je verloren, word je veroordeeld, rust Gods toorn op je Het gaat om eeuwig leven of sterven

9 3. Wat moet je geloven? Geloven in Jezus (Joh 3,16)
Geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God (Joh 20,31) Geloven wat de Bijbel over Jezus zegt (Joh 5,45-47) Geloven dat Jezus in de Vader is en de Vader in Jezus (Joh 14,11) Geloven in God de Vader, die Jezus heeft gezonden (Joh 12,44)

10 3. Wat moet je geloven? Geloven in Jezus
Geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, gestuurd door de Vader Geloven dat Jezus in de Vader is en de Vader in Jezus Geloven in God de Vader ‘Zoals u in mij bent en ik in u…’

11 4. Hoe moet je geloven? Bij Jezus komen (Joh 6,35.38)
Jezus ontvangen (Joh 1,12) In Jezus geloven om zijn woord en om zijn werken (Joh 4,41; 5,24.47; 10,25.38; 14,11) Jezus eten en drinken (Joh 6,53,56) Zo blijft Hij in jou en blijf jij in Hem (Joh 6,56) Dan ben je ook in God ‘Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn …’

12 5. Jezus bidt: Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.

13 5. Jezus bidt: Dat wij geloven door de verkondiging
Dat wij geloven in Hem Dat wij daardoor in Hem en in God zijn, zoals Vader en Zoon in elkaar wonen Dat wij daardoor één zijn, zoals Vader en Zoon één zijn in liefde Dat mee daardoor de wereld zal geloven in Jezus als Christus, Zoon van God

14 5. Jezus bidt… Gelooft de wereld om ons heen?
Zijn wij één, zoals Vader en Zoon één zijn? Blijven wij in God, blijven wij in Christus, zoals Vader en Zoon in elkaar zijn? Geloven wij? Hebben wij zelf wel eeuwig leven?

15 6. Geen geloof zonder liefde
1 Johannes 4,15-16 15 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. 16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. Geloof, want God is de bron van onze liefde

16


Download ppt "Zondag 7 HC Franeker 21 februari 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google