De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Zondag 7 juni 2015 Voorganger: ds. G. Renting Ouderling van dienst: Sylvia van Dijken Lezingen: Rom. 8: 12-17 Joh. 3: 1-16.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Zondag 7 juni 2015 Voorganger: ds. G. Renting Ouderling van dienst: Sylvia van Dijken Lezingen: Rom. 8: 12-17 Joh. 3: 1-16."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Zondag 7 juni 2015 Voorganger: ds. G. Renting Ouderling van dienst: Sylvia van Dijken Lezingen: Rom. 8: 12-17 Joh. 3: 1-16

2 Voor de dienst: NLB 885:1 en 2

3 Liedboek 885

4

5

6

7 Welkom

8 Liedboek 93

9

10 Stilte, bemoediging en groet

11 Gebed

12 Geroepen om te zingen 4

13

14

15

16 Gebed om Gods ontferming

17 Genadeverkondiging

18 NLB 886: 1(Ned) en 2 (Eng) Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

19 Abba Father, let me be Yours and Yours alone. May my will for ever be Evermore Your own. Never let my heart grow cold, Never let me go. Abba Father, let me be Yours and Yours alone.

20 De Tien Woorden

21 Liedboek 905

22

23

24

25 Gebed voor de opening van de Schriften

26 Opstap

27 Schriftlezing Rom. 8: 12 t/m 17 (NBV) 12 Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. 13 Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. 14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.

28 Schriftlezing Rom. 8: 12 t/m 17 (NBV) 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.

29 Schriftlezing Rom. 8: 12 t/m 17 (NBV) 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.

30 Schriftlezing Joh. 3: 1 t/m 16 (NBV) 1 Zo was er een Farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. 'Rabbi,' zei hij, 'wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.'

31 Schriftlezing Joh. 3: 1 t/m 16 (NBV) 3 Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.' 4 'Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?' vroeg Nikodemus. 'Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?'

32 Schriftlezing Joh. 3: 1 t/m 16 (NBV) 5 Jezus antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden.

33 Schriftlezing Joh. 3: 1 t/m 16 (NBV) 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.' 9 'Maar hoe kan dat?' vroeg Nikodemus. 10 'Begrijpt u dit niet,' zei Jezus, 'terwijl u een leraar van Israël bent?

34 Schriftlezing Joh. 3: 1 t/m 16 (NBV) 11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek?

35 Schriftlezing Joh. 3: 1 t/m 16 (NBV) 13 Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? 14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, 15 Opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft.

36 Schriftlezing Joh. 3: 1 t/m 16 (NBV) 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

37 Liedboek 985

38

39

40 Preek

41 NLB0978

42

43

44

45

46

47 Kinderlied: Als je bidt zal Hij je geven

48 Als je bidt zal Hij je geven. Als je klopt aan de deur zal Hij opendoen. Als je zoekt dan zul je ’t vinden, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja.

49 1.Als je de Vader vraagt om een brood, geeft Hij je zeker nooit een steen. Al je gebeden klein of groot, heus, Hij vergeet er niet één.

50 Als je bidt zal Hij je geven. Als je klopt aan de deur zal Hij opendoen. Als je zoekt dan zul je ’t vinden, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja.

51 2.Als je Mijn Vader iets wilt vragen, vraag in Mijn naam, Ik zal het doen. Ik ben met je alle dagen, Ik ben dezelfde als toen.

52 Als je bidt zal Hij je geven. Als je klopt aan de deur zal Hij opendoen. Als je zoekt dan zul je ’t vinden, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja.

53 Gebeden

54 Collecte: werelddiaconaat

55 1. Laat de woor - den die we hoor - den klin - ken in het hart. Liedboek 422

56 al - le, al - le da - gen door uw stil - le kracht. Laat ze vruch - ten dra - gen Liedboek 422

57 2. Laat ons we - ten nooit ver - ge - ten hoe U tot ons spreekt: Liedboek 422

58 ster - ker dan de mach - ten zijn de zwak - ke krach - ten, vuur dat U ont - steekt. Liedboek 422

59 3. Laat ons ho - pen bid - dend ho - pen dat de lief - de wint, Liedboek 422

60 ster - ker dan de mach - ten zijn de zwak - ke krach - ten, Wil ge - loof ons ge - ven dat door zo te le - ven hier Gods rijk be - gint. Liedboek 422

61 Zending en zegen


Download ppt "Welkom Zondag 7 juni 2015 Voorganger: ds. G. Renting Ouderling van dienst: Sylvia van Dijken Lezingen: Rom. 8: 12-17 Joh. 3: 1-16."

Verwante presentaties


Ads door Google