De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kinderdienst! Voorganger: Ds. H. de Bruijne

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kinderdienst! Voorganger: Ds. H. de Bruijne"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kinderdienst! Voorganger: Ds. H. de Bruijne
Ouderling: Wouter Roorda Organist: Krijn van Veen Collecten: (1) Red een kind (2) Emeritikas

2 Zondag 10 maart 2013 – I/III Welkom en mededelingen Samenzang: “Wat een vriend, wat een vriend…” Stil gebed Votum en groet Samenzang: Psalm 52:6 (Geref.Kerkboek) 10 geboden (NBV)

3 Zondag 10 maart 2013 – II/III Opwekking 350 – “Vader, vol van vrees en schaamte” Gebed Opwekking 136 – “Abba Vader” Schriftlezing: Lukas 15:11-31 (spreekbijbbel) Opwekking voor kinderen 17 – “Kinderen van de Vader”

4 Zondag 10 maart 2013 – III/III Preek: ‘De verloren zoon’ Samenzang: “Van A tot Z” Collecte en luisterlied ‘Welkom thuis’ Psalm 7:7 Zegen Amen door gemeente (enkelvoudig)

5 Spreuk van de week: Spreuken 12:18
“De woorden van een dwaas zijn dolkstoten, wat de wijze zegt, brengt genezing” Spreuken 12:18

6

7 Welkom en mededelingen

8 “Wat een vriend, wat een vriend…”
Wat een vriend, wat een vriend Want Hij droeg de straf Die ik had verdiend Hij nam van mij af Alle schuld Hij maakte mij vrij

9 “Wat een vriend, wat een vriend…”
Wat een held, wat een held Want Hij droeg het kruis Dat ons nu vertelt Je bent welkom thuis Bij de Heer Hij maakte mij blij

10 “Wat een vriend, wat een vriend…”
Wat een God, wat een God Die zo aan ons dacht Hij heeft dwars door de dood Het leven gebracht En ik weet Er is niemand als Hij (niemand als Hij) Hij maakte mij vrij (niemand als Hij) Hij maakte mij blij (niemand als Hij)

11 “Wat een vriend, wat een vriend…”
Wat een God, wat een God Die zo aan ons dacht Hij heeft dwars door de dood Het leven gebracht

12 “Wat een vriend, wat een vriend…”
En ik weet Er is niemand als Hij (niemand als Hij) Hij maakte mij vrij (niemand als Hij) Hij maakte mij blij (niemand als Hij)

13 STIL GEBED VOTUM EN GROET

14 Psalm 52: 6 (Geref. kerkboek)

15 10 geboden NBV

16 Opwekking 350 – “Vader, vol van vrees en schaamte”
Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor U. Heel uw werk, door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U.

17 Opwekking 350 – “Vader, vol van vrees en schaamte”
Heer, ontferm U over ons, die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan

18 Opwekking 350 – “Vader, vol van vrees en schaamte”
Vader, in dit uur der waarheid, keren w’ons tot U. O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw.

19 Opwekking 350 – “Vader, vol van vrees en schaamte”
Vul ons met uw heil'ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. leder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verhogen Heer.

20 GEBED

21 Opwekking 136 – “Abba Vader”
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. Abba, Vader, U alleen

22 Opwekking 136 – “Abba Vader”
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij d' uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan.

23 Opwekking 136 – “Abba Vader”
Abba, Father, let me be Yours and Yours alone. May my will forever be evermore Your own. Never let my heart grow cold. Never let me go.

24 We lezen uit spreekbijbel: Lukas 15 : 11-31

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Opwekking voor kinderen 17 – “Kinderen van de Vader”
Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt En dat Hij in ons midden Zijn rijk van liefde bouwt Omdat wij kinderen van de Vader zijn

38 Opwekking voor kinderen 17 – “Kinderen van de Vader”
Wij willen samen delen met kinderen klein en groot En net als Jezus geven aan anderen in nood Omdat wij kinderen van de Vader zijn

39 Opwekking voor kinderen 17 – “Kinderen van de Vader”
Wij willen samen leven als vrienden verder gaan En steeds opnieuw vergeven wie ons heeft pijn gedaan Omdat wij kinderen van de Vader zijn

40 Opwekking voor kinderen 17 – “Kinderen van de Vader”
Wij willen samen spelen in huis en op de straat Geduldig zijn en helpen wanneer het moeilijk gaat Omdat wij kinderen van de Vader zijn

41 Preek “De verloren zoon“

42 Samenzang “Van A tot Z” A van Almachtig B van Bevrijder C is van Christus, gezalfde van God D is van Dienaar, E is van Eeuwig F van Formeerder, Hij schiep het heelal

43 G van gekruisigd, H is van hoeksteen
Samenzang “Van A tot Z” G van gekruisigd, H is van hoeksteen I van Immanuël, God is met ons. J is van Jezus K is van Koning L van Zijn liefde, die Hij aan mij toont.

44 Samenzang “Van A tot Z” Refrein: Van A tot Z bent U de hoogste Heer. Alpha, Omega en zoveel meer. Oneindig groot is ook Uw heerschappij. U bent het einde voor mij

45 Samenzang “Van A tot Z” M van Messias N is van need’rig O is van opstanding P van profeet Q van IQ, onze God is de slimste R is van rots En S is van schild

46 Samenzang “Van A tot Z” Refrein: Van A tot Z bent U de hoogste Heer. Alpha, Omega en zoveel meer. Oneindig groot is ook Uw heerschappij. U bent het einde voor mij

47 Samenzang “Van A tot Z” T is van toevlucht, een veilige haven U van uniek Verlosser is V. W is de weg X voor extra bijzonder IJ voor ijzersterk Z van Zoon van God.

48 Samenzang “Van A tot Z” Refrein (2x): Van A tot Z bent U de hoogste Heer. Alpha, Omega en zoveel meer. Oneindig groot is ook Uw heerschappij. U bent het einde voor mij

49 Er zal gecollecteerd worden voor:
Red een Kind Emeritikas We luisteren naar het lied ‘Welkom Thuis’ van Marcel Zimmer

50

51 Psalm 7: 7

52 Zegen te beantwoorden met

53 Vanmiddag om 17.00 uur dienst
met ds. M.B. Visser Woensdag 13 maart biddag voor gewas en arbeid (Jeruzalemkerk) – ds. H. de Bruijne


Download ppt "Welkom in deze kinderdienst! Voorganger: Ds. H. de Bruijne"

Verwante presentaties


Ads door Google