De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op TOV!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op TOV!."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op TOV!

2 Bidden

3 Zegen(en)

4 Numeri 6 22 En de HEERE sprak tot Mozes:
23 Spreek tot Aäron en zijn zonen en zeg: Zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen: 24 De HEERE zegene u en behoede u! 25 De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! 26 De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede! 27 Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ík zal hen zegenen.

5

6 Zegen(en) Wat is zegen(en)?
Wat betekent het om als gezegend mens te leven? Zegen(en) in Bijbel Zegen(en) nu

7 Wat is zegen(en)? Barach  heilzame kracht geven, het goede toezeggen
Iemand het goede van God toewensen/toespreken Gebed & belofte Wij beschikken niet over zegen en het is geen toezegging van ons. Híj zegent en zegt toe.

8 Wat betekent het om als gezegend mens te leven?
Gezegend zijn en leven onder Zijn zegen Zijn naam wordt op jou gelegd (Numeri 6:27) Hij verbindt Zich aan je. Hij wil met/bij je zijn en gaat met je mee; je mag zijn nabijheid ervaren in alle dingen. Numeri 6: bescherming/geborgenheid, genade/ontferming, licht van Zijn gelaat over je schijnen, zien/kijken/in het oog houden, vrede…… Oftewel: Hij heeft het goede met je voor!

9 Zegen(en) in Bijbel In de Bijbel was het een praktijk uit het leven van elke dag. In het OT komt het in veel situaties voor en in het NT staat dat je zelfs moet zegenen wie jou vervolgen/vervloeken. Zegen op bijzondere levensmomenten. Bijvoorbeeld bij een afscheid, overlijden of moeilijke taak. Einde van brieven in NT. Bijvoorbeeld: ‘De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.’ (2 Korinthe 13:13)

10 Zegen(en) nu 1 Petrus 3:9 ‘zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent’. Geroepen om te zegenen én tot zegen te zijn! In Gods naam zegenen, vereist een levende geloofsrelatie/band met Hem. Het hoort bij het priesterschap van alle gelovigen. Zegenen kan/mag door iedereen. Het is Bijbels om elkaar te zegenen. Wel is het zo dat bepaalde zegeningen/situaties aan het ambt verbonden zijn. Het is goed om te beseffen dat het niet ‘zomaar’ iets is. Het is geen vanzelfsprekendheid, standaardformulering. Het is echter ook geen magisch ritueel o.i.d. Eenvoudig én oprecht  ‘Gods zegen’.

11 ……., De Heere zegene jou!

12 Psalm 134:3 Dat 's HEEREN zegen op u daal'; Zijn gunst uit Sion u bestraal'; Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; Looft, looft dan aller heren HEER

13 Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God, zegen mij alle dagen lang! Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

14 Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn. O God, zegen ons tot in eeuwigheid! Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. Wachtend op Uw milde regen, om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. Van Uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

15 Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn
Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. Wachtend op Uw milde regen, om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. Van Uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. Van Uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

16 Mededelingen 23 mei en 27 juni is er weer TOV!


Download ppt "Welkom op TOV!."

Verwante presentaties


Ads door Google