De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handelingen 2 : 1-4 Jesaja 61 : 1-7

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handelingen 2 : 1-4 Jesaja 61 : 1-7"— Transcript van de presentatie:

1 Handelingen 2 : 1-4 Jesaja 61 : 1-7
Pinksteren Handelingen 2 : 1-4 Jesaja 61 : 1-7

2 Handelingen 2 : 1-4 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

3 Jesaja 61: 1-3 1 De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, 2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, 3 om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, geplant door de HEER als teken van zijn luister.

4 Jesaja 61: 4-7 4 Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen, de lang verlaten streken weer bevolken; ze herstellen de vervallen steden, verlaten sinds mensenheugenis. 5 Vreemden staan je ten dienste en hoeden je schapen, vreemdelingen worden je dagloner of wijnbouwer. 6 En jullie worden priester van de HEER genoemd, dienaar van onze God zul je heten. Je zult je te goed doen aan de rijkdom door vreemde volken vergaard, je zult je met hun luister bekleden. 7 De smaad die je verdiende loon werd genoemd, je schande wordt je dubbel vergoed. Daarom erven zij dubbel van het land en is eeuwige vreugde hun deel.

5 I) Wie heeft de zalving van God gekregen?
Jesaja 11:2 2 De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER.

6 I) Wie heeft de zalving van God gekregen?
Jesaja 42:1 1 Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen.

7 I) Wie heeft de zalving van God gekregen?
Lukas 4:18-19 18 ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

8 II) Wat doet Jezus met de zalving? Wat is de bedoeling hiervan?
Goed nieuws en slecht nieuws verkondigen

9 II) Wat doet Jezus met de zalving? Wat is de bedoeling hiervan?
Goed nieuws en slecht nieuws verkondigen 2. Harten die gewond zijn, genezen

10 II) Wat doet Jezus met de zalving? Wat is de bedoeling hiervan?
Goed nieuws en slecht nieuws verkondigen Harten die gewond zijn, genezen Vrijheid aan de gevangenen verkondigen De genade van God verkondigen Het oordeel van God over de mensen die het Woord van God niet aannemen en liever in zonde leven Ervoor zorgen dat zonderaars uit hun zonde geraken en kunnen genieten van de vreugde van vergeving en redding Ervoor zorgen dat mensen in een persoonlijke relatie met God komen

11 Onze medewerkers zijn volop bezig
III) Zij die hersteld worden in een relatie met God herstellen nu opnieuw de ruines. Onze medewerkers zijn volop bezig

12 IV) Diegenen die hersteld zijn met de priesters
1 Petrus 2:9 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.


Download ppt "Handelingen 2 : 1-4 Jesaja 61 : 1-7"

Verwante presentaties


Ads door Google