De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren"— Transcript van de presentatie:

1 Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren

2 Doel van de les Voor wat betreft het Christelijke Pinksterfeest maak je o.a. kennis met : De achtergronden De pinksterervaring De symboliek De betekenis

3 Gezegde: in vuur en vlam staan = enthousiast zijn Vuur staat symbool voor verandering.

4 Pinksteren herinnert aan …
Geboortemoment van de kerk Petrus houdt zijn eerste toespraak Velen hebben een zogeheten Pinksterervaring, iets ontvangen van “Boven”, de Heilige Geest.

5 Miraclemaker De belofte Wat zei Johannes? Wat zei Jesus?

6 In het scheppingsverhaal staat het volgende:
De eerste “Pinkster-ervaring” In het scheppingsverhaal staat het volgende: Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. (Genesis 2:7)

7 Omgekeerde “Pinksterervaring”.
Het binnenste van de slang vergiftigd de mens. Het maakt hem ziek. Gezegden: “Hij is giftig” = hij is boos “Zieken” = vervelend doen

8 Hoe weet je dat er suiker in het water zit?
“Pinkstervaring” Hoe weet je dat er suiker in het water zit?

9 Aslan, blaast met zijn adem bevroren wezens tot leven
“Pinkstervaring” Aslan, blaast met zijn adem bevroren wezens tot leven

10 Een voorbeeld Mark Bowden Maak een goede woordspin
Kenmerken van de Pinksterervaring Een voorbeeld Mark Bowden Maak een goede woordspin Omschrijf kort het moment van de Pinksterervaring? Wat herken je van voorgaande?

11 Kenmerken van de Pinksterervaring
De herstelde relatie De aanraking door de Heilige Geest …….Het ervaren van de Heilige Geest …… (Denk aan Mark Bowden)…. Blijdschap …. Rust … vrede. Bron van Inspiratie, voor ‘n goede karaktergroei. Dat wat ooit was geweest, in het begin van de Schepping, is er weer.

12 Kenmerken van de Pinksterervaring
Een sterk gevoel dat er een innige(re) band is ontstaan met God. Men ervaart Gods aanwezigheid “van binnen” en wordt daar vredig en blij van. Het inspireert en voedt het karakter met Liefde

13 Groeien door Inspiratie
Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. (Uit Johannes 2) Inspiratie

14 Bronnen van inspiratie
Groeien door Bronnen van inspiratie 14

15 Bronnen van inspiratie
Waar kunnen deze bronnen toe aanzetten, (positief en negatief)? Wat herken je van voorgaande? Welke bronnen zijn bij jou van toepassing?

16 Vlammen (Mozes - brandende braamstruik),
Symbolen Vlammen (Mozes - brandende braamstruik), Duif (Noach), Wind

17 De eerste Pinksterervaringen
 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ (Uit Handelingen 1) Bedenk vijf openvragen bij deze tekst. 2. Beantwoord deze. 3. Welke indruk blijft bij je achter? 4. Huiswerk: zoek de tekst en 2 passende afb.

18 Extra: Karaktergroei? Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, gevloek, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein. (Uit Marcus 7: 21 e.v.) Waarin zouden mensen willen groeien? Waarom? Jijzelf?


Download ppt "Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren"

Verwante presentaties


Ads door Google