De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tekst: Jesaja 6:1–8: In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tekst: Jesaja 6:1–8: In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel."— Transcript van de presentatie:

1

2 Tekst: Jesaja 6:1–8: In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. 2 Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. 3 Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’ 4 Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook. 5 Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de H EER van de hemelse machten, gezien.’ 6 Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. 7 Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’ 8 Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’

3 1 2 3

4 Tekst: Jesaja 6:1–8: In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. 2 Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. 3 Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’ 4 Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook.….. Opb 4:8 Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’

5 Tekst: Jesaja 6:1–8: In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. 2 Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. 3 Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’ 4 Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook. 5 Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de H EER van de hemelse machten, gezien.’ 6 Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. 7 Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’ 8 Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’

6 Tekst: Jesaja 6:1–8. 5 Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een … Openbaring 8:13: In mijn visioen hoorde ik de luide roep van een adelaar die hoog in de lucht vloog: ‘Wee! Wee! Wee de mensen die op aarde leven!

7 Tekst: Jesaja 6:1–8: In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon.

8 Tekst: Jesaja 6:1–8: In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. 2 Kronieken 26: 3 – 5: Uzzia was zestien jaar oud toen hij koning werd. Tweeënvijftig jaar regeerde hij in Jeruzalem... 4 Hij deed wat goed is in de ogen van de HEER... 5 Zolang Zecharja leefde, die hem had geleerd in ontzag te leven voor God, legde hij zich erop toe zich naar God te richten. En zolang hij zich naar de HEER richtte, liet God hem slagen in alles wat hij ondernam.

9 2 Kronieken 26:16 Maar toen Uzzia het toppunt van zijn macht had bereikt, werd hij hoogmoedig, en dat leidde tot zijn ondergang...

10 Tekst: Jesaja 6:1–8: In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. 2 Kronieken 26:16 Maar toen Uzzia het toppunt van zijn macht had bereikt, werd hij hoogmoedig, en dat leidde tot zijn ondergang... Melaatsheid. In de bijbel staat dit symbool voor zonde. Uzzia werd hoogmoedig omdat hij zich niet meer richtte op de Heer, zoals hij dat gewoon was te doen. En pas als hij sterft, krijgt de profeet Jesaja openbaring in de tempel. Zonde moet sterven De zonde moest eerst sterven, voordat God Jesaja zijn heiligheid openbaart.

11 SLOT: De toepassing zoals ik deze ervaar. Even stil staan bij de heiligheid van God. Laat onze aanbidding niet gewoontjes worden.

12 SLOT: De toepassing zoals ik deze ervaar. 1. Jesaja keek naar boven en zag de heiligheid van God. 2. Jesaja keek naar binnen en zag zijn eigen onheiligheid. 3. En toen pas keek Jesaja naar buiten omdat hij de genade hoorde in de oproep van de Allerheiligste: “Wie zal ik zenden?”


Download ppt "Tekst: Jesaja 6:1–8: In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel."

Verwante presentaties


Ads door Google