De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PalmZondag Goedemorgen gemeente, welkom in deze eredienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "PalmZondag Goedemorgen gemeente, welkom in deze eredienst"— Transcript van de presentatie:

1 PalmZondag Goedemorgen gemeente, welkom in deze eredienst
zesde zondag in de veertigdagentijd PalmZondag Voorganger: Johan Helfferich Organist: Johannes Boersma Accordeon: Martin Stavleu Ouderling van Dienst: Hieke Jagersma Kind van dienst: Luuk de Vries Lector: Janneke Hoogerbrug Koster: Durk van der Veen

2 Intocht van de Heer: de goede week begint
Op palmzondag viert de kerk het begin van het hoogtepunt van de veertigdagentijd, het begin van de goede week. Het feest van Palmpasen verwijst naar de intocht van de Heer in Jeruzalem, zoals beschreven in de evangeliën, op een ezeltje, toegejuicht door de 'Hosanna' roepende menigte.

3 Vandaag is het Palmzondag. We zien rode bloemen als een weg.
Zesde zondag van de veertigdagentijd Vandaag is het Palmzondag. We zien rode bloemen als een weg. Ze verwijzen naar de jassen die door de mensen uitgetrokken werden om een rode loper voor Jezus te vormen. De handen juichen mee met de vele stemmen.

4 Zesde zondag van de veertigdagentijd
vol van hoop verwachting handen hoog hosanna hij komt Koning van de vrede anders altijd anders deze nederige koning God leer ons de weg te gaan van deze koning van de vrede

5 De kerkenraad bidt het consistoriegebed.
Ook wij bereiden ons in stilte voor….

6 Liturgische klok wordt gelijkgezet

7 Aansteken van de tafelkaarsen
Liturgische klok wordt gelijkgezet Aansteken van de tafelkaarsen

8 Welkom moment van stilte Intochtslied: NLB 558: 1, 2, 3, 5 en 6

9 NLB 558:1, 2, 3, 5 en 6

10 NLB 558:1, 2, 3, 5 en 6

11 NLB 558:1, 2, 3, 5 en 6

12 NLB 558:1, 2, 3, 5 en 6

13 NLB 558:1, 2, 3, 5 en 6

14 Bemoediging en drempelgebed
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer G: die hemel en aarde gemaakt heeft V: die trouw is en nooit laat varen waar Zijn hand aan is begonnen.

15 Bemoediging en drempelgebed
V: Geef ons open handen, Om andere mensen te begroeten. Om te zwaaien en te wenken Als teken van verbondenheid met elkaar. Geef opgestoken duimen En handen die vrede zaaien. G: Geef dat Uw hand zichtbaar wordt in onze wereld. Amen.

16 Wij zingen ons gebed om ontferming:
NLB 281: 1,2,4,5,8,9 en 10

17 NLB 281 :1, 2, 4, 5, 8, 9 en 10

18 NLB 281 :1, 2, 4, 5, 8, 9 en 10

19 NLB 281 :1, 2, 4, 5, 8, 9 en 10

20 NLB 281 :1, 2, 4, 5, 8, 9 en 10

21 NLB 281 :1, 2, 4, 5, 8, 9 en 10

22 NLB 281 :1, 2, 4, 5, 8, 9 en 10

23 NLB 281 :1, 2, 4, 5 8, 9 en 10

24 Groet: Vrg: De Heer zij met u. Gem: Met u zij de Heer.

25 Gebed om de opening van het Woord

26 Project 40 dagentijd ‘Met open handen’ "op reis met Eef" 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34

35 De kinderen gaan naar de Bernetsjinst

36 Schriftlezing: Jesaja 50: 4 - 7 Zingen: NLB 73: 5, 6

37 NLB 73 : 5 en 6

38 NLB 73 : 5 en 6

39 NLB 73 : 5 en 6

40 NLB 73 : 5 en 6

41 Schriftlezing: Marcus 11: Zingen NLB 551

42 NLB 551:1, 2, 3 en 4

43 NLB 551:1, 2, 3 en 4

44 NLB 551:1, 2, 3 en 4

45 NLB 551:1, 2, 3 en 4

46 NLB 551:1, 2, 3 en 4

47 NLB 551:1, 2, 3 en 4

48 NLB 551:1, 2, 3 en 4

49 NLB 551:1, 2, 3 en 4

50 Verkondiging

51 Zingen Geloofsbelijdenis woorden van Jaap Zijlstra (melodie NLB 913)
Meditatief orgelspel Zingen Geloofsbelijdenis woorden van Jaap Zijlstra (melodie NLB 913)

52 Zingen Geloofsbelijdenis woorden van Jaap Zijlstra (melodie NLB 913)
Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is, louter goedheid en genade, licht in onze duisternis. Hij, de koning van de kosmos - het gesternte zingt zijn eer - heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer.

53 Zingen Geloofsbelijdenis woorden van Jaap Zijlstra (melodie NLB 913)
Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam, Zoon van God en Zoon van Mensen, goede herder, offerlam. Door te lijden en te sterven - groot is het geheimenis - schenkt Hij mij het eeuwig leven dat uit God en tot God is.

54 Zingen Geloofsbelijdenis woorden van Jaap Zijlstra (melodie NLB 913)
Ik geloof dat mijn Verlosser Door de dood is heengegaan en op Pasen – God zij glorie – uit het graf is opgestaan. Door het brood – dit is mijn lichaam – door de wijn – dit is Mijn bloed – geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed.

55 De kinderen komen terug van de Bernetsjinst

56 Palmpasen (melodie: vader Jacob)
begeleiding Martin Stavleu met de accordeon  Palmpasen ... Palmpasen  Zingen wij ... zingen wij  Alle klokken luiden  Alle klokken luiden Kom erbij ... kom erbij. 

57 Palmpasen (melodie: vader Jacob)
begeleiding Martin Stavleu met de accordeon  Palmpasen ... Palmpasen Jezus komt ... Jezus komt Alle klokken luiden  Alle klokken luiden  Kom erbij ...kom erbij. 

58 Palmpasen (melodie: vader Jacob)
begeleiding Martin Stavleu met de accordeon  Palmpasen Palmpasen  Zingen wij zingen wij  Alle klokken luiden  Alle klokken luiden  Hier zijn wij-hier zijn wij  

59 Palmpasen (melodie: vader Jacob)
begeleiding Martin Stavleu met de accordeon  Palmpasen ... Palmpasen  Zingen wij ... zingen wij  Alle klokken luiden  Alle klokken luiden Kom erbij ... kom erbij. 

60 Palmpasen (melodie: vader Jacob)
begeleiding Martin Stavleu met de accordeon  Palmpasen ... Palmpasen Jezus komt ... Jezus komt Alle klokken luiden  Alle klokken luiden  Kom erbij ...kom erbij. 

61 Palmpasen (melodie: vader Jacob)
begeleiding Martin Stavleu met de accordeon  Palmpasen Palmpasen  Zingen wij zingen wij  Alle klokken luiden  Alle klokken luiden  Hier zijn wij-hier zijn wij  

62 Dankgebed voorbeden stil gebed Onze Vader

63 Inzameling 40 dagentijd “Open je handen” 1. Diaconaat MCCP Bangladesh 2. kerk Slotlied NLB 556

64 NLB 556:1, 2, 3, 4 en 5

65 NLB 556:1, 2, 3, 4 en 5

66 NLB 556:1, 2, 3, 4 en 5

67 NLB 556:1, 2, 3, 4 en 5

68 NLB 556:1, 2, 3, 4 en 5

69 Zegen Amen, amen, amen

70 De kerkenraad wenst u een goede zondag
vol van hoop verwachting handen hoog hosanna hij komt Koning van de vrede anders altijd anders deze nederige koning God leer ons de weg te gaan van deze koning van de vrede De kerkenraad wenst u een goede zondag en hoopt u snel weer te mogen treffen


Download ppt "PalmZondag Goedemorgen gemeente, welkom in deze eredienst"

Verwante presentaties


Ads door Google