De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Komt allen tezamen!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Komt allen tezamen!."— Transcript van de presentatie:

1 Komt allen tezamen!

2 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu
Eenstemmig: Komt allen tezamen,  jubelend van vreugde:  Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren  Komt, laten wij aanbidden,  komt, laten wij aanbidden,  komt, laten wij aanbidden die Koning. 

3 riepen eens de herders weg van de kudde
Heren melodie, dames bovenstem: De hemelse eng’len  riepen eens de herders  weg van de kudde naar 't schamel dak.  Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden!  Komt, laten wij aanbidden  komt, laten wij aanbidden  komt, laten wij aanbidden die Koning. 

4 Gemeente melodie, koor bovenstem:
O kind, ons geboren, liggend in de kribbe,  neem onze liefd' in genade aan!  U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  Komt, laten wij aanbidden,  komt, laten wij aanbidden,  komt, laten wij aanbidden die Koning.

5

6 Kom, vier dit feest met mij!

7 Een vreugdevuur gaat van huis tot huis en zet alle harten in vuur en vlam. Het wonder dat de Verlosser kwam, geeft ons reden om kerstfeest te vieren. 

8 Kom, vier het feest met mij, kom, dans en zing
want jij hoort erbij. Deel de vreugde met arm en rijk, dat Jezus voor ons is gekomen.

9 In alle landen op heel de aarde beleven mensen het met elkaar
In alle landen op heel de aarde beleven mensen het met elkaar. Een nieuw begin in een grauw bestaan, waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen.

10 Allen: Kom, vier het feest met mij, kom, dans en zing want jij hoort erbij. Deel de vreugde met arm en rijk, dat Jezus voor ons is gekomen.

11 Kleur nu je leven met rood van liefde,  
met wit van vrede en groen van hoop. En houd je vast aan wat is beloofd, want het rijk van het licht is gekomen.     

12 Allen: Kom, vier het feest met mij, kom, dans en zing want jij hoort erbij. Deel de vreugde met arm en rijk, dat Jezus voor ons is gekomen.

13 Koor: Kom, vier het feest met mij, kom, dans en zing want jij hoort erbij. Deel de vreugde met arm en rijk, dat Jezus voor ons is gekomen.

14

15 Stille nacht

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Ik mag hier aan uw kribbe staan

30

31

32

33 2. Voor ik als kind ter we - reld kwam, zijt Gij voor mij ge – bo - - ren. Eer ..

34 ik een woord van U vernam, hebt Gij mij uit – verko - ren
ik een woord van U vernam, hebt Gij mij uit – verko - ren. Voor dat uw hand mij

35 heeft gemaakt, werd Gij een kindje, arm en naakt, hebt Gij U mij ge - ge - - ven.

36 3. Te mid - den van de nacht des doods, zijt Gij, mijn zon ver – re - - zen. O

37 zonlicht, mild en ma – te loos, uw gloed heeft mij ge ne-zen
zonlicht, mild en ma – te loos, uw gloed heeft mij ge ne-zen. O zon die door het

38 don- ker breekt, en ‘t wa- re licht in mij ont-steekt
don- ker breekt, en ‘t wa- re licht in mij ont-steekt. Hoe heerlijk zijn uw stra – len!

39

40 Ik mag hier aan uw kribbe staan (alleen tekst)

41 1. Ik mag hier aan uw kribbe staan, Heer Jezus, licht en leven. Ik draag U als geschenken aan wat Gij mij hebt gegeven. U zij mijn hart en ziel gewijd, mijn geest, mijn zin, mijn innigheid. O neem ze aan als gaven.

42 2. Voor ik als kind ter wereld kwam, zijt Gij voor mij geboren. Eer ik een woord van U vernam, hebt Gij mij uitverkoren. Voordat uw hand mij heeft gemaakt, werd Gij een kindje, arm en naakt hebt Gij U mij gegeven.

43 3. Temidden van de nacht des doods, zijt Gij, mijn zon verrezen. O zonlicht, mild en mateloos, uw gloed heeft mij genezen. O zon die door het donker breekt, en ’t ware licht in mij ontsteekt, hoe heerlijk zijn uw stralen.

44

45 Go, tell it on the mountains!

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Een lied weerklinkt in deze nacht

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Een lied weerklinkt in deze nacht (alleen tekst)

65 Een lied weerklinkt in deze nacht
ons ooit door engelen gebracht. Vreugdevol nieuws want hier is hij: de vorst van Gods barmhartigheid.

66 Niet langer drukt ons droefheid neer:
wij vinden vreugde in de Heer. Hij heeft ons van de nacht bevrijd, schept ons een dag vol zaligheid.

67 Nu wijkt de zonde voor zijn licht.
Ons leven wordt weer opgericht. Stem, mensen met de eng’len in, aanschouw de Zoon, dit nieuw begin!

68 Hij doet de duisternis teniet.
En eng’len zingen ons dit lied. ‘Glorie aan God, want vrede is nu hartslag der geschiedenis’.

69

70 Een kind is ons geboren (Sela)

71 Dames: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; en de heerschappij rust op Zijn schouders.

72 Heren: Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige Vader, Vredevorst.

73 Dames: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; en de heerschappij rust op Zijn schouders.

74 Dames: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; en de heerschappij rust op Zijn schouders. Heren: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige Vader, Vredevorst.

75 Dames: En de heerschappij rust op Zijn schou ↗ ders En de heerschappij rust ↗ op Zijn schouders En de heerschappij ….. rust op Zijn schou - ders Je zus ..

76 Heren: Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige Vader, Vredevorst.

77 Dames: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; en de heerschappij rust op Zijn schouders. Heren: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige Vader, Vredevorst.

78

79 Ere zij God!

80 Ere zij God Ere zij God in de hoge, in de hoge,
Ere zij God Ere zij God, ere zij God in in de ho- ge Vre- de op aar- de, de ho- - ge, vrede op aarde Vrede!

81 vre- de op aar- de, in de men- sen een wel- be- ha- - gen
Vrede op aar-de, in men- sen een welbe Ere … ha-gen. Ere zij God

82 (Ere) zij God in de ho- ge, ere zij God in de ho- ge.
Ere zij God, ere zij God in de ho-ge. Vrede op aar- de, vrede op aar- de, Vrede! Vrede!

83 vrede op aar- de, vre - de op aar - de, in de men –
Ere zij God, vred’op aar - de! sen, de men - sen, een welbe- ha -gen, In de men - - in de mensen, een welbehagen, een welbeha- - gen - sen, de men – sen een wel be - ha - - gen

84 Ere zij God Ere zij God in de hoge, in de hoge,
Ere zij God Ere zij God, ere zij God in in de ho- ge Vre- de op aar- de, de ho- - ge, vrede op aarde Vrede!

85 vre- de op aar- de, in de men- sen een wel- be- ha- - gen
Vrede op aar-de, in men- sen een welbe ha-gen. A - men

86 A men A - - men A - - men A – men, (4) A - - men

87

88 Ik ben


Download ppt "Komt allen tezamen!."

Verwante presentaties


Ads door Google